Strona główna

Plan pracy pedagogicznej 2017/18

Blok lekcyjny 1-3 M 3uu 3u 1-3u 6-7u 6-7uu IV V-VI 3gu 3g I-IIz IIIz Ipdp IIpdp 2pdp 3pdp IIIpd Zięba Obars  Bonio Marta  Cygan Elżbieta  Dominik Anna  Dominik Artur  Drużdż Karolina  Dudkiewicz Beata  Gembski Mateusz  Głowacka Róża  Góra Anna  Grudniewska Monika  Jurkowska Monika  Karkusiewicz Małgorzata  Kolanowska Joanna  Kowalska Lucyna  Kowalewska Monika  Kuciapska Teresa  Kuźdub Sylwia  Łącka Luiza  Michnowska Agnieszka  Moćko Katarzyna  Nitychoruk Bożena  Pacek Agnieszka  Pająk Edyta  Pająk Grzegorz  Pastuszka Anna  Raczyńska Grażyna  Rychlik Jarosław  Ryś Urszula  Sałek Katarzyna  Sokół Agnieszka  Sowula Izabela  Stawińdska Salomea  Strojnowski Paweł  Szczęsna Wioletta  Szemeczko Monika  Tomczyk Juztyna  Tymińska Mariola  Wąs Dariusz  Węcek Emilia  Wiecha Renata  Wiśniewska Małgorzata  Wiśnios Anna  Woś Teresa  Żurowska Beata  Jaszewska Katarzyna  Cieśla Weronika
Poniedziałek Moćko   Nitychoruk   Łącka   Tomczyk   Dudkiewicz   Węcek   Kuźdub   Szemeczko   Tymińska   Grudniewska   Głowacka   Michnowska   W-F 7.15 Żurowska   Wiecha   Pacek   Sowula   Kowalska                                                                   Ipdp 7.15                                                                                                                              
08:00 - 08:45 rew3   rew2   komunikacj   kreatywnoś   rewalidacj/rew1   religia   matematyka   j polski   religia   ed d bezpi kl III   praktyczne I-II   wyp techni   kreatywnoś   f osobiste   f osobiste   PDP   PDP                   6-7uu           6-7u   V-VI   3u                   1-3 M   IIIpd           Ipdp       IV       3uu   2pdp   6-7u               IIIz               3pdp   I-IIz           3g   1-3u               IIpdp       3gu                  
08:50 - 09:35 j,angielsk   f osobiste   W-F   religia   f osobiste   za kreatyw   j polski   matematyka   technika   religia   praktyczne I-II   prow dział   f osobiste   pdp1   kreatywnoś   PDP   PDP           6-7uu       1-3u           6-7u   IV   3u                   1-3 M   IIIpd           Ipdp       V-VI       3uu   2pdp                   IIIz               3pdp   I-IIz           3gu                   IIpdp       3g                  
09:40 - 10:25 religia   kreatywnoś   f osobiste   f osobiste   komunikacj   za kreatyw   j,angielsk/rew PS   religia   technika   matematyka   praktyczne I-II   j polski   kreatywnoś   pdp1   kreatywnoś   PDP   PDP           6-7uu       1-3 M           6-7u   IIIz                       IV   IIIpd           Ipdp   3u   3g       3uu   2pdp                                   3pdp   I-IIz   IV       3gu   1-3u               IIpdp       V-VI                  
10:30 - 11:15 ed wczesno   kreatywnoś   kreatywnoś   kreatywnoś   kreatywnoś   za kr VII   zaj z wych   j,angielsk/rew   fun w środ   j polski   praktyczne I-II   religia   religia   pdp1   PDP   PDP   PDP           6-7uu       Ipdp           6-7u   3g                       V-VI   IIIpd           IV   3u       1-3 M   3uu   2pdp                                   3pdp   I-IIz               1-3u   3gu           IIpdp       IIIz                  
11:30 - 12:15 ed wczesno   W-F   kreatywnoś   kreatywnoś   kreatywnoś   f osobiste   historia   W-F   plastyka    informatyk/rew2 kl II   geografia/praktyczne II   j,angielsk   PDP   kreatywnoś   W-F   rew2/rewalidacj   religia           IV           2pdp       6-7u           V-VI   I-IIz           IIIz       3uu           3u       1-3 M                               3g       IIpdp       I-IIz               1-3u   3gu   3g   6-7uu           IIIpd   3pdp   Ipdp       3pdp  
12:30 - 13:15 ed wczesno   komunikacj   kreatywnoś   komunikacj   W-F   f osobiste   W-F1/W-F   zaj komput   plastyka   zaj z wych   fizyka/praktyczne II   rew1   PDP   kreatywnoś   komunikacj   f osobiste   rew2/rewalidacj                       IV   IIIpd               IV   3g   I-IIz   IIIpd           3uu   6-7u       3u       1-3 M                               IIIz       IIpdp       I-IIz       3pdp       1-3u   3gu   V-VI   6-7uu               2pdp   Ipdp          
13:20 - 14:05 ed wczesno       rew2   rew1   kreat1   W-F1   informatyk   reww   plastyka   rew2   rew1   przedsiębi   PDP   W-F   komunikacj   komunikacj   rew1/rewalidacj                       IIpdp   IIIpd               6-7uu   IIIpd       1-3u           3u   6-7u               1-3 M                               3g       IIIz               3pdp           3gu   IV           I-IIz       2pdp   Ipdp       V-VI  
14:10 - 14:55                     rew2   reww   rewalidacj   W-F   W-F1   rew1   rew1   rew1   PDP   rew2/reww   komunikacj   f osobiste                       3gu   2pdp               3g   IIIpd       Ipdp                                           6-7uu                   IIIz       IIpdp           V-VI   3pdp                           I-IIz       2pdp           IV  
15:00 - 15:45                                     rew1               PDP   zaj pozale   W-F   komunikacj                                               IIIpd                                                                       2pdp       IIpdp               3pdp                           3g                      
Wtorek                                                 rew 7.00                                                                                                                       Ipdp 7.15                                                                                          
08:00 - 08:45 ed wczesno   rew2   rew1   rew2   kreat1   rewalidacj   matematyka   j polski   fun w środ   religia   wyp techni/rew1 kl I   j,angielsk   reww   rew3/rew2   f osobiste   rew2/rew1   f osobiste           6-7uu                       V-VI           IIIpd       3u   IIIz           6-7u           IV   1-3 M   3uu   2pdp           Ipdp       I-IIz   IIpdp       IIpdp               3pdp       1-3u   3gu               I-IIz   3g   3pdp              
08:50 - 09:35 ed wczesno   f osobiste   f osobiste   f osobiste   kreat1   f osobiste   j polski   hist i spo   plastyka   matematyka   p żywienia/rew1 kl I   j,angielsk   rew1   kreatywnoś   PDP   f osobiste   religia           V-VI                       IV                   Ipdp   IIIz           6-7u       3u   3g   1-3 M   3uu   2pdp                   I-IIz           IIpdp               3pdp       1-3u   3gu       6-7uu       I-IIz   IIIpd                  
09:40 - 10:25 ed wczesno   kreatywnoś   kreatywnoś   komunikacj   kreat1   komunikacj   przyroda   matematyka   plastyka   historia   j.angielski   tech gastr   PDP   f osobiste   kreatywnoś   kreatywnoś   komunikacj           3g                                   IIIpd           I-IIz           6-7u       3u   V-VI   1-3 M   3uu   2pdp                   IIIz           IV               3pdp       1-3u   3gu       6-7uu   IIpdp               Ipdp          
10:30 - 11:15 ed wczesno   kreatywnoś   kreatywnoś   zaj pozale   W-F   komunikacj   technika   j,angielsk   plastyka   j polski   zaj z wych   matematyka   PDP   pdp1    pdp1   kreatywnoś   PDP                                   3g   I-IIz                   V-VI   IIIpd       6-7u       3u   IIIz   1-3 M   3uu                       1-3u                           3pdp   IV       3gu   2pdp   6-7uu   IIpdp               Ipdp          
11:30 - 12:15 ed wczesno   religia   rew2   rewalidacj   rewalidacj/rew1   rew3   j,angielsk/reww   zaj z wych   rew3/rewalidacj   zaj artyst   historia   zaj z wych   PDP   pdp1   pdp1   PDP   PDP           I-IIz       3uu       3gu   6-7u       1-3u                   IV   IIIpd   3u       3g       IIIz   1-3 M           6-7u                               3pdp               V-VI       3gu   2pdp   6-7uu   IIpdp               Ipdp       IV  
12:30 - 13:15 religia   rewalidacj   rew2   rewalidacj   f osobiste VII   W-F1   j,angielsk/reww   rew1   W-F   biologia   matematyka   rew1   f osobiste   pdp1   pdp1   PDP   PDP                   1-3 M   3gu   3uu   6-7u       1-3u   6-7uu               IV   IIIpd   3u       Ipdp       I-IIz                                   IIIz           3pdp       3g       V-VI           2pdp       IIpdp                       IV  
13:20 - 14:05 rew1   zaj pozale       W-F   kreatywnoś   W-F1       rew1/reww   rew3   j,angielsk   informatyk   rew1   komunikacj   religia   W-F   PDP   rewalidacj                   IIpdp   2pdp   IIIpd   6-7u       1-3u   6-7uu       1-3 M       3g       3uu       Ipdp                                           IIIz           3pdp               V-VI       3gu   I-IIz                               V-VI  
14:10 - 14:55                             reww       W-F1   W-F   rew1   komunikacj   komunikacj   pdp1   PDP   reww/rewalidacj                   6-7u   IIIpd   IIIpd           I-IIz   3g       IIpdp                       Ipdp                                           IIIz           3pdp                           2pdp                               V-VI  
15:00 - 15:45                                                     rew2           zaj pozale                           IIIpd                                                                                           IIpdp                                                                          
15:50 - 16:35                                                                                                                                                                                                                                                                    
Środa                                                 W-F 7.15                                                                                   Ipdp 7.15                                                                                                                              
08:00 - 08:45 j,angielsk   rew2   f osobiste   rewalidacj   rewalidacj/rew1   zaj pozVII   j polski   matematyka   fun w środ   zaj techni   praktyczne I-II   tech gastr   rewalidacj   zaj pozale   rewalidacj/rew1   PDP   PDP                   2pdp           6-7u   IV   1-3u                   1-3 M   IIIpd               3u   V-VI       3uu   2pdp   6-7u               IIIz               3pdp   I-IIz           3g       3gu       6-7uu   IIpdp               Ipdp          
08:50 - 09:35 ed wczesno   f osobiste   kreatywnoś   rewalidacj   f osobiste   f osobiste   matematyka   j polski   plastyka   zaj techni   praktyczne I-II   tech gastr   PDP   f osobiste   rewalidacj/rew1   PDP   PDP                   2pdp           6-7u   V-VI   1-3u                       IIIpd               3u   IV   1-3 M   3uu   2pdp                   IIIz               3pdp   I-IIz           3g       3gu       6-7uu   IIpdp               Ipdp          
09:40 - 10:25 ed wczesno   kreatywnoś   kreatywnoś   W-F   kreatywnoś   kreatywnoś   przyroda   zaj techni   plastyka   j,angielsk   praktyczne I-II   tech gastr   PDP   f osobiste   f osobiste   religia   PDP                   3pdp           6-7u       1-3u                   3g   IIIpd               3u       1-3 M   3uu   2pdp                   IIIz           IV       I-IIz           V-VI       3gu       6-7uu   IIpdp               Ipdp          
10:30 - 11:15 ed wczesno   kreatywnoś   W-F   religia   kreatywnoś VII   kreatywnoś   religia   j,angielsk   plastyka III/rew II   geografia/rew1 kl III   praktyczne I-II   W-F1   PDP   pdp1   PDP   PDP   PDP                   1-3u       3gu   6-7u       3u   IIIz   3g           V-VI   IIIpd                       1-3 M   3uu   2pdp                                   3pdp   I-IIz                   3gu       6-7uu   IIpdp   3g   IV       Ipdp          
11:30 - 12:15 ed wczesno   religia   religia   f osobiste   kreat1   rewalidacj   muzyka   przyroda   W-F   W-F1   rew1/praktyczne II   p żywienia   PDP   pdp1/rewalidacj   kreatywnoś   f osobiste   f osobiste                   3uu   3gu   IIpdp               3g   IIIpd                       6-7u   IV           1-3 M       2pdp                   IIIz           V-VI       I-IIz       3pdp       1-3u               IIpdp   I-IIz   3u       Ipdp          
12:30 - 13:15 rewalidacj   rewalidacj   rew2   kreatywnoś   kreat1   rew1   W-F1/W-F   muzyka   technika   historia   rew1/praktyczne II   p żywienia   reww   PDP   pdp1   W-F   kreatywnoś           3g           IV   3uu               IV   IIIpd       6-7uu           3u   6-7u   V-VI                               Ipdp       IIIz           IIpdp       I-IIz       3pdp   3gu   1-3u       2pdp           I-IIz                   1-3 M  
13:20 - 14:05 rewalidacj   rew1   rew1   kreatywnoś   W-F   za kreatyw   W-F1/W-F   rewalidacj   technika   rew1/rew2   tech gastr   religia   f osobiste   PDP   pdp1   reww/rew2   kreatywnoś           6-7uu           IV   3pdp               IV   IIIpd       3u           3uu   6-7u   Ipdp                                       I-IIz   3g       IIpdp           V-VI       3gu   1-3u       2pdp           3g   IIIz   3pdp           1-3 M  
14:10 - 14:55 rewalidacj                   za kreatyw       W-F       rew1       rew1   rew1   W-F   pdp1   reww/rew1   kreatywnoś           6-7uu           IIpdp                   V-VI   IIIpd       Ipdp                                                               IIIz                       3pdp               2pdp           3g                   1-3 M  
15:00 - 15:45                                             rew1           pdp1   W-F   W-F           6-7uu           IIIpd                                                                                               IIIz                       3pdp               2pdp                                  
15:50 - 16:35                                                                                                                                                                                                                                                                    
Czwartek                                                 zaj pozale 7.15                                                                                                                                   Ipdp 7.15                                                                              
08:00 - 08:45 ed wczesno   f osobiste   rew3   f osobiste   komunikacj   rewalidacj   j polski   religia   fun w środ   geografia   zaj pozale   praktyczne   f osobiste   f osobiste   rewalidacj   rew2   W-F           6-7uu       2pdp   IIIpd       6-7u   IV           3g                           Ipdp   3u       1-3 M   3uu                       I-IIz                   IIIz               1-3u   3gu           IIpdp       V-VI   3pdp              
08:50 - 09:35 ed wczesno   kreatywnoś   rew3   kreatywnoś   f osobiste   religia   religia   hist i spo   muz z rytm   j polski   tech gastr/rew1 kl II   praktyczne   f osobiste   pdp1   W-F   f osobiste   f osobiste           V-VI       6-7uu   2pdp       6-7u   3g           IIIpd                           Ipdp   3u       1-3 M   3uu                       I-IIz                   IIIz       3pdp       1-3u   3gu           IIpdp   I-IIz   IV                  
09:40 - 10:25 ed wczesno   kreatywnoś   f osobiste   kreatywnoś   religia   f os    j,angielsk/reww   j polski   W-F   zaj techni   WOS/rew1 I   praktyczne   kreatywnoś   pdp1   religia   pdp1   kreatywnoś           I-IIz       6-7u   3gu           V-VI           IIIpd           IV               Ipdp   3u       1-3 M   3uu                                           IIIz       3pdp   3g   1-3u           6-7uu   IIpdp   I-IIz   2pdp               IV  
10:30 - 11:15 ed wczesno   komunikacj   kreatywnoś   kreatywnoś   kreatywnoś   kreatywnoś   j,angielsk/reww   matematyka VI   religia   WOS   ed d bezpi/rew1 kl II   praktyczne   kreatywnoś   religia   f osobiste   pdp1   PDP           3g       IIpdp           6-7u                           IV   IIIpd   3uu       Ipdp   3u   V-VI   1-3 M       2pdp                                       IIIz       3pdp   I-IIz   1-3u           6-7uu       I-IIz   3gu               IV  
11:30 - 12:15 rewalidacj   W-F   religia   W-F   W-F   kreatywnoś   rew2   przyroda   technika   j,angielsk   j polski   praktyczne   PDP   komunikacj   PDP   religia   PDP                   3pdp       3pdp       I-IIz   1-3u           IIpdp       3g   IIIpd   3uu   6-7u           IV           2pdp                               V-VI       IIIz           3gu               6-7uu           3u       Ipdp       1-3 M  
12:30 - 13:15 rewalidacj   rew1   W-F   rew1   kreat1   kreatywnoś   rew3   W-F   technika   matematyka   religia   praktyczne   PDP   rew1/rewalidacj   PDP   PDP   PDP                           IIpdp           3u   V-VI       IIpdp   1-3u       IIIpd   3uu   6-7u           3g           2pdp                               IV   3pdp   IIIz           3gu               6-7uu           I-IIz       Ipdp       1-3 M  
13:20 - 14:05 rewalidacj               kreat1   rew1   rew3   rewalidacj   technika   W-F1   W-F   rew1   PDP   rew1/rewalidacj   pdp1   PDP   PDP                           IIpdp           I-IIz   3g       IIpdp   6-7uu       IIIpd       6-7u                                               IIIz       IV   3pdp       V-VI       3gu           2pdp                       Ipdp       1-3 M  
14:10 - 14:55                 rew1   W-F1       rewalidacj   technika   fizyka       rewalidacj/rew1   rew1   PDP   pdp1   reww   PDP                           3pdp               6-7uu       3g   Ipdp       IIIpd                                   6-7u                   IIIz       IIpdp           V-VI       3gu           2pdp                                  
15:00 - 15:45                             rewalidacj                       rew2   pdp1                                                                                                                               IIpdp                   V-VI                   2pdp                                  
15:50 - 16:35                                                                                                                                                                                                                                                                    
Piątek                                                 rew1 7.00                                                                       Ipdp                                                                                                                                          
08:00 - 08:45 rew2   f osobiste   rew3   rew1   rew   kreatywnoś   matematyka   przyroda   fun w środ   j polski   biologia I kl   praktyczne   religia   f osobiste   religia   PDP   rew1                   I pdp               3g           IIIpd       1-3u                       3u   IV   1-3 M   3uu       6-7u                           V-VI   3pdp   IIIz   I-IIz               3gu       6-7uu   IIpdp       2pdp                  
08:50 - 09:35 rew2   kreatywnoś   f osobiste   f osobiste   rew   kreatywnoś   j polski   matematyka   muz z rytm   informatyk   religia   praktyczne   f.osobiste   pdp1   rew2/rew1   PDP   rew2/rew1                                   IV           IIIpd       IIIpd                   Ipdp   3u   V-VI   1-3 M   3uu   2pdp   6-7u                               3pdp   IIIz               1-3u   3gu   3g   6-7uu   IIpdp       I-IIz   2pdp              
09:40 - 10:25 ed wczesno   kreatywnoś   kreatywnoś   kreatywnoś   rew   f osobiste VII   plastyka   j polski   rew3/rew1   matematyka   chemia I kl rew1 II   praktyczne   W-F   pdp1   f osobiste   PDP   f osobiste                                   V-VI           IIIpd    I-II z   3gu           Ipdp       IV   3u   3g   1-3 M   3uu   2pdp   6-7u                               3pdp   IIIz               1-3u   3gu       6-7uu   IIpdp   I-II z                      
10:30 - 11:15 ed wczesno   W-F   kreatywnoś   kreatywnoś   f osobiste   f osobiste   j,angielsk/rew1   j polski   rew1/rew2   zaj techni/rew1 kl II   matematyka   praktyczne   rew2   PDP   f osobiste   PDP   PDP                               6-7u   V-VI                   3gu   IV   IIIpd   3uu       IV   3u   I-IIz   1-3 M   3gu   2pdp   Ipdp                           IIpdp   3pdp   IIIz           3g   1-3u           6-7uu       3g                      
11:30 - 12:15 rew3   rew1   zaj pozale   rewalidacj   zaj pozale VII   rew3/rew1   rew1   W-F   technika   chemia   j polski   praktyczne   PDP   kreatywnoś   PDP   PDP   PDP                               6-7u   I-IIz   1-3u   V-VI       3g   6-7uu   1-3 M   IIIpd   3uu       IV   3u               2pdp                               IIpdp   3pdp   IIIz           3gu               6-7uu                   Ipdp          
12:30 - 13:15 rew3   rewalidacj   rew2   rewalidacj   f osobiste   za kreatyw   W-F1/W-F   plastyka   rew1   j polski/rew1 III kl   tech gastr   praktyczne   PDP   PDP   pdp1   zaj pozale   PDP           6-7uu           IV   3uu   6-7u   3g   1-3u   IV           3gu   1-3 M   IIIpd   3u   3pdp   V-VI                                       I-IIz           IIpdp       IIIz                       2pdp           3g           Ipdp       IIIz  
13:20 - 14:05     rew1   komunikacj       f osobiste   za kreatyw   rewalidacj   reww   rewalidacj   rew1/rew2   tech gastr   W-F1   PDP   W-F   pdp1   f osobiste   PDP           6-7uu           IIpdp   3gu   6-7u       3u   IIIz                   IIIpd   3uu                                               I-IIz   3g                   IV   3pdp               2pdp           3g           Ipdp       V-VI  
14:10 - 14:55                     rewalidacj   zaj pozale   reww       rew1   W-F   W-F1   PDP   rew2   reww   kreatywnoś   W-F           6-7uu           IIIpd   2pdp           I-IIz   IIIz                                                                       IV   IIpdp                       3pdp                           3g           Ipdp       V-VI  
15:00 - 15:45                                                 PDP           kreatywnoś                                                                                                                                                   3pdp                                       Ipdp          
15:50 - 16:35