Strona główna

Terminy egzaminów 2018/19

 

TERMINY EGZAMINÓW:

 

Egzamin ósmoklasisty

1. język polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek)

– godz. 9:00 

2. matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek)

– godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r. (środa)

– godz. 9:00

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Etap pisemny – 18 czerwca 2019r, ( wtorek)

Etap praktyczny od 21 czerwca 2019 r.