Strona główna

Terminy egzaminów 2019/20

 

TERMINY EGZAMINÓW:

 

Egzamin ósmoklasisty

1. język polski – 21 kwietnia 2020 r. (wtorek)

– godz. 9:00 

2. matematyka – 22 kwietnia 2020 r. (środa)

– godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020 r. (czwartek)

– godz. 9:00

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Etap pisemny – 23 czerwca 2020r, ( wtorek)

Etap praktyczny od 22 czerwca 2020 r.