Strona główna

...

Zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań,

organizacje uczniowskie w SOSW w Starachowicach

             rok szkolny 2020/2021

(szczegółowe informacje znajdują się na tablicy informacyjnej na parterze oraz udzielają ich nauczyciele prowadzący)

 

 

Samorząd Wychowanków

op. M. Gembski

42 Drużyna Harcerska  NS

op. J. Sobiecki

SKS

op. A. Góra, T. Sionek

Koło Patriotyczne

op. M. Bonio

Zespół Świętokrzyskie nutki

op. R. Głowacka

Koło matematyczne Kwadrat

op. A. Michnowska

Koło informatyczne

op. K. Jaszewska

Harce słowne  koło logopedyczne

op. W. Cieśla, K. Drużdż

Koło Doradztwo zawodowe

op. A. Sokół

 

G R U P Y    W Y C H O W A W C Z E:

Koło filmowe

op. I. Słowińska

Koło wokalno – instrumentalne Melodia

op. W. Pociecha

Koło literackie

op. A. Plewińska

Zajęcia z arteterapii

op. K. Rożek

Zajęcia profilaktyczne

Op. M. Socha

Koło kosmetyczne

op. M. Socha

Koło Majsterkowicza  Złota Rączka

op. W. Pociecha, J. Sobiecki

Koło sportowe Champion

op. P. Karwacki

Koło sportowe ( zajęcia na pływalni)

op. J Sobiecki

 

Kontakt

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy

ul. Staszica 16

27-200 Starachowice

tel/fax 41 274 71 73

e-mail: soswstce@pro.onet.pl

Logowanie