Strona główna

.

SZKOLNY ZESTAW

PROGRAMÓW NAUCZANIA SZKÓŁ

W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM

W STARACHOWICACH

Rok szkolny 2020/2021

 

Szkoła Podstawowa Specjalna – klasa I-III

L.p.

Przedmiot

Tytuł programu

Klasa

Autor (autorzy)

Numer w Szkolnym zestawie programów

Nauczania

1.

Edukacja wczesnoszkolna

Elementarz Odkrywcy

I-III

Nowa Era

SP-01/I-III/20

2.

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego. I etap edukacyjny dla kl.1-3.

I-III

Mariola Bogucka

SP-02/I-III/20

3.

Religia

“Zaproszenie na ucztę z Panem Jezusem”

I-III

Ks. Stanisław Łabendowicz

SP-03/I-III/20



 

Szkoła Podstawowa Specjalna – klasa IV-VIII

L.p.

Przedmiot

Tytuł programu

Klasa

Autor (autorzy)

Numer w Szkolnym zestawie programów

nauczania

1.

Język polski

,,Nowe słowa na start”. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.

IV-VIII

Marlena Derlukiewicz

SP-01/IV-VIII/20

2.

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV-VIII SP.

IV-VIII

Joanna Stefańska

SP-02/IV-VIII/20

3

Muzyka

Muzyka. Program nauczania (klasy 4-7).

IV-VII

Justyna Górska- Guzik

 

 

SP-03/IV-VIII/20

4.

Plastyka

Plastyka. Program nauczania (klasy 4-7).

IV-VII

Anita Przybyszewska- Pietrasiak

SP-04/IV-VIII/20

5.

Historia

Program nauczania historii w klasach 4-8 Szkoły Podstawowej ,,Wczoraj i Dziś”.

IV-VIII

Tomasz Maćkowski

SP-05/IV-VIII/20

6.

Przyroda

,,Tajemnice przyrody”. Program nauczania przyrody                   w klasie IV szkoły podstawowej.

IV

Jolanta Golanko

SP-06/IV-VIII/20

7.

Biologia

Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej.

V-VIII

Anna Zdziennicka

SP-07/V-VIII/20

8.

Geografia

Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej – Planeta Nowa.

V-VIII

Ewa Maria Tuz      Barbara Dziedzic

SP-08/IV-VIII/20

9.

Fizyka

Program nauczania fizyki w szkole podstawowej. Spotkania z fizyką.

VII-VIII

Grażyna Francuz – Ornat, Teresa Kulawik

SP-09/IV-VIII/20

10.

Chemia

Program nauczania chemii w szkole podstawowej. Chemia Nowej Ery.

VII-VIII

Teresa Kulawik

Maria Litwin

SP-10/IV-VIII/20

11.

Matematyka

Program nauczania dla szkoły podstawowej  klasy 4-8 Matematyka z kluczem.

IV-VIII

Marcin Braun

Agnieszka Mańkowska

Małgorzata Paszyńska

SP-11/IV-VIII/20

12.

Informatyka

Program nauczania informatyki w szkole podstawowej ,,Lubię to”.

IV-VIII

Michał Kęska

SP-12/IV-VIII/20

 

13.

Technika

,,Jak to działa”. Program nauczania ogólnego przedmiotu  technika w klasach 4-6 szkoły podstawowej.

IV-VIII

Lech Łabecki        Marta Łabecka

SP-13/IV-VIII/20

14.

Wychowanie fizyczne

Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej.

IV-VIII

Stanisław Żołyński

Artur Dominik

SP-14/IV-VIII/20

15.

Religia

Poznaję Boga i w Niego wierzę. Program nauczania religii rzymsko- katolickiej na II etapie edukacyjnym

IV-VIII

Ks. Stanisław Łabendowicz

SP-15/IV-VIII/20

16.

Wychowanie do  życia w rodzinie

Program nauczania wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej ,,Wędrując ku dorosłości”.

IV-VIII

Teresa Król

SP-16/IV-VIII/20

17.

Wiedza o społeczeństwie

Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w Szkole Podstawowej ,,Dziś i Jutro”.

VIII

Barbara Furman

SP-17/IV-VIII/20

18.

Edukacja dla bezpieczeństwa

,,Żyje i działam bezpiecznie” – program nauczania edukacji bezpieczeństwa w szkole podstawowej w klasie VIII.

VIII

Jarosław Słoma

SP-18/IV-VIII/20

19.

Doradztwo zawodowe

Program realizacji zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w klasie 7 szkoły podstawowej.

VII-VIII

Beata Grzelak

SP-19/IV-VIII/20

 

 

Szkoła Branżowa  I Stopnia Specjalna

L.p

Przedmiot

Tytuł programu

Klasa

Autor (autorzy)

Numer

w Szkolnym

zestawie programów

nauczania

1.

Język polski

,,Zrozumieć Świat”. Program nauczania języka polskiego                           w zasadniczej szkoły zawodowej.

I-III

Jadwiga Pakulska

BS-01/I-III/19

2.

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego – kurs kontynuacyjny IV etap dla szkoły branżowej I stopnia.

I-III

Anna Kulińska

BS-02/I-III/19

3.

Historia

 

„Poznać przeszłość. Wiek XX”. Zakres podstawowy. program nauczania do historii dla szkół ponadgimnzjalnych.

I-II

Marek Jekel

BS-03/I-III/19

4.

Podstawy przedsiębiorczości

Ciekawi świata. Podstawy przedsiębiorczości . Program nauczania dla szkół ponadpodstawowych . Zakres podstawowy.

I, III

Piotr Krzyszczyk

BS-04/I-III/19

5.

Geografia

 

 Program nauczania dla szkól  ponadgimnazjalnych.

I

Agata Łazarz

Zbigniew Zaniewicz

BS-05/I-III/19

6.

Biologia

,,Biologia na czasie”. Program nauczania biologii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych.

I

Marek Kaczmarczyk

BS-06/I-III/19

7.

Chemia

„To jest chemia”. Program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych .

I

Romuald Hassa

Aleksandra Mrzigod

Janusz Mrzigod

BS-07/I-III/19

8.

Fizyka

„Odkryć fizykę”. Program nauczania fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.

I

Marcin Braun

Weronika Śliwa

BS-08/I-III/19

9.

Matematyka

Program nauczania matematyki w zasadniczej szkole zawodowej.

I-III

Dorota Ponczek

BS-09/I-III/19

10.

Wychowanie fizyczne

Wychowania fizyczne dla uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia.

I-III

Teresa Kuciapska

BS-10/I-III/19

11.

Edukacja dla bezpieczeństwa

Żyję i działam bezpiecznie. Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkołach ponadgimnazjalnych.

I

Jarosław Słoma

 

 

 

BS-11/I-III/19

12.

Wychowanie do życia w rodzinie

Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klas I -III szkół ponadgimnazjalnych. „Wędrując ku dorosłości”.

I-III

Teresa Król

 

BS-12/I-III/19

13.

Zajęcia praktyczne

Podstawy żywienia człowieka

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

Wyposażenie techniczne

i zasady bezpieczeństwa 

w gastronomii  

Prowadzenie działalności gospodarczej

 

 

512/05/SZ/MENiS/2002.05.08 kucharz małej gastronomi dostosowano do 512001 kucharz

I-III

 

BS-13/I-III/19

14.

Religia

„Świadek Chrystusa w Kościele”. Program nauczania religii rzymsko- katolickiej na III etap edukacyjny.

I-III

 Ks. Stanisław Łabendowicz

BS-14/I-III/19

15.

Wiedza o społeczeństwie

Program nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie                w szkole ponadgimnazjalnej. Zakres podstawowy –                     „W centrum uwagi”.

II

Mariusz Menz

BS-15/I-III/19

16.

Informatyka

Program nauczania do szkół ponadgimnazjalnych z informatyki.

II

Wojciech Hermanowski

BS-16/I-III/19

17.

Doradztwo zawodowe

Program realizacji zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w Branżowej Szkole I Stopnia.

 

Radosława Kompowska- Marek

BS-17/I-III/19

 

 

Szkoła Branżowa  I Stopnia Specjalna

L.p

Przedmiot

Tytuł programu

Klasa

Autor (autorzy)

Numer

w Szkolnym

zestawie programów

nauczania

1.

Język polski

To się czyta. Program nauczania języka polskiego dla szkoly branżowej I stopnia

I-III

Krzysztof Brząkalik

BSpSP1/I-III/20

2.

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla szkoły branżowej I stopnia po szkole podstawowej

I-III

Mileda Krajewska

Ewa Piotrowska

BSpSP2/I-III/20

3.

Historia

 

Program nauczania dla szkoły branżowej

I-III

J. Bonecki

BSpSP3/I-III/20

4.

Podstawy przedsiębiorczości

Program nauczania podstaw przedsiębiorczości dla branżowej szkoły podstawowej I stopnia- Krok w przedsiębiorczość

I, III

Marek Niesłuchowski

BSpSP4/I-III/20

5.

Biologia

Program nauczania dla szkół branżowej I stopnia

I

B. Jakubik, R. Szymańska

BSpSP5/I-III/20

6.

Fizyka

Program nauczania dla szkoły branżowej I stopnia

 

Ewa Wołyniec

BSpSP6/I-III/20

7.

Matematyka

To się liczy . Program dla szkoły branżowej I stopnia

I-III

Karolina Wej, Wojciech Babiański

BSpSP7/I-III/20

8.

Wychowanie fizyczne

Program nauczania wychowania fizycznego dla Branżowej Szkoły I i II stopnia

I-III

Żołyński Stanisław

BSpSP8/I-III/20

9.

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieceństwa- program nauczania dla szkoły branżowej I stopnia

I

Barbara Boniek

 

 

 

BSpSP9/I-III/20

10.

Wychowanie do życia w rodzinie

Wędrując ku dorosłości- wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania

I-III

Teresa Król

 

BSpSP10/I-III/20

11.

Prace pomocnicze wewnątrz obiektu

Prace pomocnicze wewnątrz obiektu hotelarskiego – program nauczania

I-III

Anna Haba program własny w oparciu o program ORE

 

BSpSP11/I-III/20

12.

Bezpieczna wykonanie prac pomocniczych w hotelu

Program nauczania zawodu – pracownik pomocniczy obsługi hotelowej . 

I-III

Anna Haba program własny w oparciu o program ORE

BSpSP12/I-III/20

13

Zajęcia praktyczne w hotelu

Prace pomocnicze w obiektach hotelarskich  i ich otoczeniu – zajęcia praktyczne

I-III

Anna Haba program własny w oparciu o program ORE

BSpSP13/I-III/20

14

Prace pomocnicze w otoczeniu obiektu hotelarskiego

Pracownik wotoczeniu obiektu hotelarskiego hotelu program nauczania .

I-III

Anna Haba program własny w oparciu o program ORE

BSpSP14/I-III/20

12.

Religia

Z Bogiem w dorosłe życie program nauczania religii

I-III

 Ks. Stanisław Łabendowicz

BSpSP15/I-III/20

13.

Wiedza o społeczeństwie

Wiedza o społeczeństwie. Program nauczania dla szkoły branżowej

 

Antonina Telicka- Bonecka

BSpSP16/I-III/20

14.

Informatyka

Program nauczania do szkół ponadgimnazjalnych z informatyki.

I-III

Wojciech Hermanowski

BSpSP17/I-III/20

15.

Doradztwo zawodowe

Program realizacji zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w Branżowej Szkole I Stopnia.

 

Radosława Kompowska- Marek

BSpSP18/I-III/20

 

 

Szkoła Podstawowa Specjalna dla uczniów z upośledzeniem umysłowym umiarkowanym lub znacznym

L.p.

Przedmiot

Tytuł programu

Numer

w Szkolnym

zestawie programów

nauczania

1.

Funkcjonowanie osobiste i społeczne

 

 

Program wychowania i nauczania dzieci z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkole podstawowej. (Justyna Tomczyk, Emilia Węcek).

SPu-01/I-VIII/20

2.

Zajęcia rozwijające komunikowanie się

3 .

Zajęcia rozwijające kreatywność

4.

Wychowanie fizyczne

Elementy programu nauczania wychowania fizycznego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym. (Anna Góra)

SPu-02/I-VIII/20

5.

Religia

,,W ramionach Ojca”. Bóg kocha mnie. Program nauczania religii  na I Etapie edukacyjnym dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym. (Aleksandra M. Kielar, ks. Janusz Tomczak).

SPu-03/I- VIII/20

 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy Specjalna

dla uczniów z upośledzeniem umysłowym umiarkowanym lub znacznym

L.p.

Przedmiot

Tytuł programu

Numer

w Szkolnym

zestawie programów

nauczania

1.

Funkcjonowanie osobiste i społeczne

Program nauczania Szkoły Przysposabiającej do Pracy z przedmiotu Funkcjonowanie osobiste i społeczne. (S.Kuźdub, R.Wiecha)

SPdP-01/I-III/20

2.

Zajęcia kształtujące kreatywność

Program zajęć kształtujących kreatywność dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. (W.Szczęsna, A.Sokół, A.Pacek)

SPdP-02/I-III/20

3.

Zajęcia w komunikowaniu się

Program zajęć w komunikowaniu się dla Szkoły Przysposabiającej do Pracy. (T.Woś, M.Jurkowska)

SPdP-03/I-III/20

4.

Przysposobienie do pracy

Program przysposobienia do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów                          z niepełnosprawnościami sprzęzonymi. (I.Sowula, B. Żurowska, L.Kowalska)

SPdP-04/I-III/20

5.

Wychowanie fizyczne

Program nauczania wychowania fizycznego dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym. (A. Góra)                                     

SPdP-05/I-III/20

6.

Religia

W ramionach Ojca. Bóg umacnia mnie. Program nauczania religii rzymsko-katolickiej uczniów z niepełnosprawnością intelektualną                           w stopniu umiarkowanym i znacznym. (A.Kielar)

SPdP-06/I-III/20

 

     Zestaw programów pozytywnie zaopiniowany  przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starachowicach i Radę Pedagogiczną w dniu 05.06.2020 r

    Zestaw programów pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców w dniu 15.06.2020r

 

 

Kontakt

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy

ul. Staszica 16

27-200 Starachowice

tel/fax 41 274 71 73

e-mail: soswstce@pro.onet.pl

Logowanie