Strona główna

UWAGA!!!

Uwaga !!!

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starachowicach informuje iż, po uzgodnieniu z Radą Rodziców oraz zgodnie z rozporządzeniem MEiN, ogranicza się działalność wszystkich szkół, zespołów rewalidacyjno-wychowawczych i grup wychowawczych

  • od 22 marca do 11 kwietnia 2021 ogranicza się funkcjonowanie wszystkich szkół funkcjonujących w SOSW w Starachowicach
  • uczniowie uczą się w trybie zdalnym do dnia  11 kwietnia br. włącznie,
  • zapewnienia się  funkcjonowanie świetlicy szkolnej dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19

Kontakt

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy

ul. Staszica 16

27-200 Starachowice

tel/fax 41 274 71 73

e-mail: soswstce@pro.onet.pl

Logowanie