Strona główna | Ośrodek

Wzory podań o przyjęcie do szkoły

 

Starachowice , dn. .............................................

..............................................................

                (Imię i nazwisko)

..............................................................

                          (adres)

..............................................................

                    (tel. kontaktowy)

Dyrekcja

Specjalnego Ośrodka

Szkolno-Wychowawczego

w Starachowicach

Zwracam się z prośbą o zorganizowanie w roku szkolnym 2020/2021 indywidualnych zajęć rewalidacyjno - wychowawczych  dla mojego dziecka.................................................................. urodzonego w dniu ............................................. na podstawie orzeczenia PPP Nr. ..............................

..............................................................

                       (podpis)

 

Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mojego/jej syna/córki ……………………………....................…….........................

imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, dane rodziców/opiekunów, informacje zamieszczone w orzeczeniu PPP, klasa,  wizerunku, osiągnięć oraz danych niezbędnych do realizacji indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

 w Starachowicach 

                                                                   □                                    □

wyrażam zgodę                   nie wyrażam zgody

 

                                       …………………………………

                             (podpis)

Oświadczam, iż administrator danych  przedstawił mi następującą informację:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (danych osobowych córki/syna) jest: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Starachowicach z siedzibąul. Staszica 16

27-200 Starachowice, tel 41 274 71 73, e mail:soswstce@pro.onet.pl

Może Pani/Pan kontaktować się z nami listownie, telefonicznie lub e mailowo. Będziemy przetwarzać Pani/Pana (córki/syna) dane osobowe wyłącznie  w celu i w zakresie wskazanych w zgodzie udzielonej powyżej. Jednocześnie informujemy Panią/Pana o prawie do:

 • żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą,
 • ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

……………...............…………………… 

     (podpis)

 

 

Starachowice , dn. .............................................

..............................................................

                (Imię i nazwisko)

.............................................................

                          (adres)

..............................................................

                    (tel. kontaktowy)

Dyrekcja

Specjalnego Ośrodka

Szkolno-Wychowawczego

w Starachowicach

Zwracam się z prośbą o dowóz szkolnym środkiem transportu dla mojego/mojej 

córki /syna ..................................................................w roku szkolnym 2020/2021                 

 

..............................................................

                       (podpis)

 

 

Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mojego/jej syna/córki ……………………......……….......................…….............

imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, dane rodziców/opiekunów, informacje zamieszczone w orzeczeniu PPP, klasa,  wizerunku, osiągnięć oraz danych niezbędnych do realizacji dowozu szkolnym środkiem transportu przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Starachowicach 

                                                               □                                      □

wyrażam zgodę                   nie wyrażam zgody

 

…………………………………

(podpis)

Oświadczam, iż administrator danych  przedstawił mi następującą informację:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (danych osobowych córki/syna) jest: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Starachowicach z siedzibąul. Staszica 16

27-200 Starachowice, tel 41 274 71 73, e mail:soswstce@pro.onet.pl

Może Pani/Pan kontaktować się z nami listownie, telefonicznie lub e mailowo. Będziemy przetwarzać Pani/Pana (córki/syna) dane osobowe wyłącznie  w celu i w zakresie wskazanych w zgodzie udzielonej powyżej. Jednocześnie informujemy Panią/Pana o prawie do:

 • żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą,
 • ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

………………………………… 

(podpis)

 

Starachowice , dn. .............................................

..............................................................

                (Imię i nazwisko)

..............................................................

                          (adres)

..............................................................

                    (tel. kontaktowy)

 

Informacja rodzica

 

Moje dziecko.......................................................................... będzie dowożone do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starachowicach w roku szkolnym 2020/2021 gminnym środkiem transportu z Gminny ..........................................................

..............................................................

                       (podpis)

 

 

Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mojego/jej syna/córki ……………………......……….......................…….............

imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, dane rodziców/opiekunów, informacje zamieszczone w orzeczeniu PPP, klasa, wizerunku, osiągnięć.

                                                              □                                    □

wyrażam zgodę                   nie wyrażam zgody

 

…………………………………

(podpis)

Oświadczam, iż administrator danych  przedstawił mi następującą informację:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (danych osobowych córki/syna) jest: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Starachowicach z siedzibąul. Staszica 16

27-200 Starachowice, tel 41 274 71 73, e mail:soswstce@pro.onet.pl

Może Pani/Pan kontaktować się z nami listownie, telefonicznie lub e mailowo. Będziemy przetwarzać Pani/Pana (córki/syna) dane osobowe wyłącznie  w celu i w zakresie wskazanych w zgodzie udzielonej powyżej. Jednocześnie informujemy Panią/Pana o prawie do:

 • żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą,
 • ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

………………………………… 

(podpis)

 

 

 

Starachowice , dn. .............................................

..............................................................

                (Imię i nazwisko)

..............................................................

                          (adres)

..............................................................

                    (tel. kontaktowy)

Dyrekcja

Specjalnego Ośrodka

Szkolno-Wychowawczego

w Starachowicach

Zwracam się z prośbą o zorganizowanie w roku szkolnym 2020/2021 nauczania indywidualnego dla ucznia....................................................................................................... urodzonego  w dniu................................. na podstawie Orzeczenia PPP Nr.......................................              

 

..............................................................

                       (podpis)

 

Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mojego/jej syna/córki ……………………......……….......................…….............

imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, dane rodziców/opiekunów, informacje zamieszczone w orzeczeniu PPP, klasa,  wizerunku, osiągnięć oraz danych niezbędnych do realizacji nauczania indywidualnego oraz promocji szkoły przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Starachowicach 

                                                         □                                           □

wyrażam zgodę                    nie wyrażam zgody

 

…………………………………

(podpis)

Oświadczam, iż administrator danych  przedstawił mi następującą informację:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (danych osobowych córki/syna) jest: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Starachowicach z siedzibąul. Staszica 16

27-200 Starachowice, tel 41 274 71 73, e mail:soswstce@pro.onet.pl

Może Pani/Pan kontaktować się z nami listownie, telefonicznie lub e mailowo. Będziemy przetwarzać Pani/Pana (córki/syna) dane osobowe wyłącznie  w celu i w zakresie wskazanych w zgodzie udzielonej powyżej. Jednocześnie informujemy Panią/Pana o prawie do:

 • żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą,
 • ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

………………………………… 

(podpis)

Starachowice , dn. .............................................

..............................................................

                (Imię i nazwisko)

..............................................................

                          (adres)

..............................................................

                    (tel. kontaktowy)

Dyrekcja

Specjalnego Ośrodka

Szkolno-Wychowawczego

w Starachowicach

Zwracam się z prośbą o zorganizowanie w roku szkolnym 2020/2021 zespołowych zajęć rewalidacyjno - wychowawczych  dla mojego dziecka.................................................................. urodzonego w dniu .................................na podstawie orzeczenia PPP Nr. ....................................

..............................................................

                       (podpis)

Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mojego/jej syna/córki ……………………………....................…….........................

imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, dane rodziców/opiekunów, informacje zamieszczone w orzeczeniu PPP, klasa,  wizerunku, osiągnięć oraz danych niezbędnych do realizacji zespołowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Starachowicach 

                                                            □                                       □

wyrażam zgodę                   nie wyrażam zgody

 

                                       …………………………………

                             (podpis)

Oświadczam, iż administrator danych  przedstawił mi następującą informację:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (danych osobowych córki/syna) jest: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Starachowicach z siedzibąul. Staszica 16

27-200 Starachowice, tel 41 274 71 73, e mail:soswstce@pro.onet.pl

Może Pani/Pan kontaktować się z nami listownie, telefonicznie lub e mailowo. Będziemy przetwarzać Pani/Pana (córki/syna) dane osobowe wyłącznie  w celu i w zakresie wskazanych w zgodzie udzielonej powyżej. Jednocześnie informujemy Panią/Pana o prawie do:

 • żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą,
 • ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

……………...............…………………… 

     (podpis)

 

                                      Podanie o przyjęcie do Szkoły Podstawowej  Specjalnej

 

                                                                              Starachowice , dn................................

...........................................

(Imię i nazwisko)

..............................................................

(adres)

..............................................................

(tel. kontaktowy)

                                                                  Dyrekcja

                                                            Specjalnego Ośrodka

                                                         Szkolno-Wychowawczego

                                                               w Starachowicach

      Proszę o przyjęcie mojego syna/córki……………………………………............................... ur. …………………………. nr PESEL ………………………………….......... do Szkoły Podstawowej Specjalnej do klasy …...……w roku szkolnym ……….................... Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nr ………………………………

Proszę o zapewnienie miejsca w grupach wychowawczych SOSW (internacie):

                                                             tak nie

 

Do podania załączam:

1. Skierowanie Starostwa Powiatowego w miejscu zamieszkania ucznia do szkoły (nie dotyczy mieszkańców Powiatu Starachowickiego)

2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną

3. Odpis aktu urodzenia

4. Potwierdzenie zameldowania/zamieszkania

5. Jedną fotografię z nazwiskiem na odwrocie

6. Dokumenty medyczne (kartę zdrowia ucznia)

 

Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mojego/jej syna/córki ……………………………....................……......................... imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, dane rodziców/opiekunów, informacje zamieszczone w orzeczeniu PPP, klasa, wizerunku, osiągnięć oraz danych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, procesu kształcenia, oraz promocji szkoły przez Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy w Starachowicach

                 □                                           □

wyrażam zgodę                               nie wyrażam zgody

                                                                                              ………………………..........…………..............

                                                                                                             (podpis)

Oświadczam, iż administrator danych przedstawił mi następującą informację: Administratorem Pani/Pana danych osobowych (danych osobowych córki/syna) jest: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Starachowicach z siedzibą ul. Staszica 16, 27-200 Starachowice, tel 41 274 71 73, e mail: soswstce@pro.onet.pl

Może Pani/Pan kontaktować się z nami listownie, telefonicznie lub e mailowo. Będziemy przetwarzać Pani/Pana (córki/syna) dane osobowe wyłącznie w celu i w zakresie wskazanych w zgodzie udzielonej powyżej. Jednocześnie informujemy Panią/Pana o prawie do:

 żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą,

 ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,

 cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

 wniesienia skargi do organu nadzorczego. ……………...............……………………

 

                                     Podanie o przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej

 

                                                                                              Starachowice , dn. ...................  ...........................................

(Imię i nazwisko)

..............................................................

(adres)

..............................................................

(tel. kontaktowy)                

                                                                         Dyrekcja

                                                                Specjalnego Ośrodka

                                                              Szkolno-Wychowawczego

                                                                     w Starachowicach

Proszę o przyjęcie mojego syna/córki……………………………………............................... ur. …………………………. nr PESEL ………………………………….......... do Szkoły Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej do klasy …...……w roku szkolnym………..................

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nr ………………………………

Proszę o zapewnienie miejsca w grupach wychowawczych SOSW (internacie):

                                           tak                 nie

 

Do podania załączam:

1. Skierowanie Starostwa Powiatowego w miejscu zamieszkania ucznia do szkoły (nie dotyczy mieszkańców Powiatu Starachowickiego)

2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną

3. Odpis aktu urodzenia

4. Potwierdzenie zameldowania/zamieszkania

5. Jedną fotografię z nazwiskiem na odwrocie

6. Dokumenty medyczne (kartę zdrowia ucznia)

 

Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mojego/jej syna/córki ……………………………....................……......................... imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, dane rodziców/opiekunów, informacje zamieszczone w orzeczeniu PPP, klasa, wizerunku, osiągnięć oraz danych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, procesu kształcenia, oraz promocji szkoły przez Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy w Starachowicach

                                                                      □                                         □

                                                           wyrażam zgodę                  nie wyrażam zgody

                                                                                                                                  ………………………..........…………..............

                                                                                                                                                       (podpis)

Oświadczam, iż administrator danych przedstawił mi następującą informację: Administratorem Pani/Pana danych osobowych (danych osobowych córki/syna) jest: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Starachowicach z siedzibą ul. Staszica 16, 27-200 Starachowice, tel 41 274 71 73, e mail: soswstce@pro.onet.pl

Może Pani/Pan kontaktować się z nami listownie, telefonicznie lub e mailowo. Będziemy przetwarzać Pani/Pana (córki/syna) dane osobowe wyłącznie w celu i w zakresie wskazanych w zgodzie udzielonej powyżej. Jednocześnie informujemy Panią/Pana o prawie do:

 żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą,

 ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,

 cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

 wniesienia skargi do organu nadzorczego. ……………...............…………

 

                        Podanie o przyjecie do Szkoły Specjalnej Przysposabiajacej do Pracy

 

                                                                                              Starachowice dn.............................

...........................................

(Imię i nazwisko)

..............................................................

(adres)

..............................................................

(tel. kontaktowy)

 

                                                                                 Dyrekcja

                                                                         Specjalnego Ośrodka

                                                                       Szkolno-Wychowawczego

                                                                            w Starachowicach

Proszę o przyjęcie mojego syna/córki……………………………………............................... ur. …………………………. nr PESEL ………………………………….......... do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy do klasy …...……w roku szkolnym………..................

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nr ………………………………

Proszę o zapewnienie miejsca w grupach wychowawczych SOSW (internacie):

                                                     tak                     nie

 

Do podania załączam:

1. Skierowanie Starostwa Powiatowego w miejscu zamieszkania ucznia do szkoły (nie dotyczy mieszkańców Powiatu Starachowickiego)

2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną

3. Odpis aktu urodzenia

4. Potwierdzenie zameldowania/zamieszkania

5. Jedną fotografię z nazwiskiem na odwrocie

6. Dokumenty medyczne (kartę zdrowia ucznia)

 

Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mojego/jej syna/córki ……………………………....................……......................... imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, dane rodziców/opiekunów, informacje zamieszczone w orzeczeniu PPP, klasa, wizerunku, osiągnięć oraz danych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, procesu kształcenia, oraz promocji szkoły przez Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy w Starachowicach

                                                          □                                      □

                                            wyrażam zgodę              nie wyrażam zgody

                                                                                                                         ………………………..........…………..............

                                                                                                                                        (podpis)

Oświadczam, iż administrator danych przedstawił mi następującą informację: Administratorem Pani/Pana danych osobowych (danych osobowych córki/syna) jest: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Starachowicach z siedzibą ul. Staszica 16, 27-200 Starachowice, tel 41 274 71 73, e mail: soswstce@pro.onet.pl

Może Pani/Pan kontaktować się z nami listownie, telefonicznie lub e mailowo. Będziemy przetwarzać Pani/Pana (córki/syna) dane osobowe wyłącznie w celu i w zakresie wskazanych w zgodzie udzielonej powyżej. Jednocześnie informujemy Panią/Pana o prawie do:

 żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą,

 ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,

 cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

 wniesienia skargi do organu nadzorczego. ……………...............…………………… 

 

Kontakt

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy

ul. Staszica 16

27-200 Starachowice

tel/fax 41 274 71 73

e-mail: soswstce@pro.onet.pl

Logowanie