Strona główna | Ośrodek

...kalendarz uroczystości szkolnych 2018/2019

 

 

Wykaz uroczystości i akademii

w SOSW 2018/2019

Lp.

Nazwa Imprezy

Data

Uroczystości i akademie

 

 

Osoby wspomagające

Szkolna

Miejska

Wojewódzka

Ogólnopolska

Organizator

1.

Konkurs kulinarny dla szkoły branżowej

IV 2019

x

 

 

 

S.Stawińska

 

2.

Konkurs plastyczny papieski

V 2019

 

x

 

 

A.Wiśnios

A.Dominik

 

3.

Teatr Zielonego Słowa „Literatura na scenie”

 

 

 

 

 

A.Wiśnios

M.Szemeczko

S.Kuźdub

K.Moćko

W.Cieśla

 

4.

WYKUS – Wrześniowe Spotkania Dzieci i Młodzieży na Wykusie

IX 2018

 

 

 

 

Dyrekcja SOSW

M.Szemeczko,

M.Bonio,

M.Grudniewska,

M Głowacka,

J.Sobiecki

K.Sałek

K.Rajkowska – Stachowicz

K.Moćko

5.

Akademia z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości

09 XI 2018

x

 

 

 

M.Bonio

E.Węcek,

M.Grudniewska

R.Głowacka

 

6.

Konkurs matematyczno – przyrodniczy „ Z ekologią za pan brat”  IV edycja

 

 

V 2019

x

 

 

 

M.Jurkowska

A.Sokół

A.Michnowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Nazwa Imprezy

Data

Uroczystości i akademie

 

 

Osoby wspomagające

Szkolna

Miejska

Wojewódzka

Ogólnopolska

Organizator

7.

Wystawa prac uczniów „Zrób coś ładnego prawie z niczego”

III-IV 2019

x

 

 

 

A.Sokół

M.Jurkowska

K.Sałek

S.Kuźdub

 

8.

Zabawa andrzejkowa

(dla zesp.edukac.terap.)

 

 

XI 2018

x

 

 

 

R.Wiecha

E.Pacek

I.Sowula

M.Kowalewska

9.

Bal karnawałowy

( dla ucz.z niep.intel.w stopniu umiark.)

I-II 2019

x

 

 

 

R.Wiecha

E.Pacek

I.Sowula

M.Kowalewska

10.

Wojewódzki przegląd tetralny w Jędrzejowie

XII 2018

 

 

x

 

J.Kolanowska

W.Cieśla

 

11.

Mistrzostwa w pływaniu

 

 

 

 

Wiosna 2019

 

 

 

x

 

A.Góra,

A.Dominik,

J.Sobiecki

K.Rajkowska-Stachowicz,

T.Kuciapska, D.Dziewierz-Wróblewska

 

R.Głowacka

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Nazwa Imprezy

Data

Impreza

 

 

Osoby wspomagające

Szkolna

Miejska

Wojewódzka

Ogólnopolska

Organizator

12.

Konkurs plastyczny Świąteczny

XII 2018

 

 

 

 

K.Rajkowska-Stachowicz,

D.Dziewierz-Wróblewska,

K.Stepień

 

13.

Logopedyczny konkurs plastyczny „Nasze piękne polskie słowa”

 

 

 

III 2019

x

 

 

 

W.Cieśla,

M.Sikora,

K.Drużdż

 

14.

Turniej tenisa stołowego

 

II 2019

x

 

 

 

A.Góra,

A.Dominik,

T.Kuciapska

 

 

15.

Turniej badmintona Olimpiad Specjalnych

 

 

x

 

 

A.Góra

 

16.

Konkurs kulinarny Pdp

XII 2018

x

 

 

 

I.Sowula

W.Szczęsna

 

17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Nazwa Imprezy

Data

Impreza

 

 

Osoby wspomagające

Szkolna

Miejska

Wojewódzka

Ogólnopolska

Organizator

18.

 

 

 

 

 

 

 

M.Tymińska

19.

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

 

 

 

 

22.