Strona główna | Struktura Ośrodka

Zespoły rewal.-wychow.

        Zespoły Rewalidacyjno - Wychowawcze to oddziały dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim. Każdy z zespołów liczy od 2 do 4 uczestników. W roku szkolnym 2019/2020 zostały utworzone 3 zespoły.                                                                                                                                     

     Praca z każdym uczniem jest  zindywidualizowana i oparta na specjalnie dla niego konstruowanym programie. Obejmuje on wspieranie rozwoju umiejętności motorycznych, poznawczych, emocjonalno – społecznych, porozumiewania się oraz samoobsługowych. Zajęcia są całkowicie dostosowane do możliwości uczniów.

       Zajęcia te obejmują:

- usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej,

- nauke nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości ucznia,

- wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia,

- kształtowanie umiejętności współżycia w grupie,

- rozwijanie zainteresowań otoczeniem, wielozmysłowe poznanie tego otoczenia, naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk,

- kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu.

    Stosujemy różnorodne metody w pracy z dziećmi m. in metodę poczucia świadomości ciała „Program Aktywności M.Ch.Knillów, metodę ruchu rozwijającego Weroniki Sheborne, Poranny Krąg- stymulację polisensoryczną według pór roku. Wprowadzamy elementy programu NDT BOBATH, co ma na celu obniżenie napięcia wzmożonego i hamowanie nieprawidłowych odruchów. Dużą wagę przywiązujemy do usprawniania funkcji motorycznych, spacerów, zabaw w sali doznawania światła oraz zajęć poznawczych i manualnych.

          Przykładowy tygodniowy rozkład zajęć rewalidacyjno- wychowawczych

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

Program Aktywności Knilla Samoobsługa Śniadanie

Program Aktywności Knilla  Samoobsługa Śniadanie

 

Program Aktywności Knilla Samoobsługa Śniadanie

Program Aktywności Knilla Samoobsługa Śniadanie

Program Aktywności Knilla Samoobsługa Śniadanie

 

Kształcenie orientacji w schemacie własnego ciała

Stymulacja węchowo-dotykowa

Ćwiczenia kształtujące poczucie bezpieczeństwa

Odpoczynek bierny na materacu Bajkoterapia

Gry i zabawy stymulujące rozwój poznawczy

Relaksacja przy muzyce                     Odpoczynek bierny na materacu

Zajęcia ruchowe Weroniki Sherborne

Stymulacja w naturalnym środowisku

Słuchanie piosenek, wyklaskiwanie rytmu

Zajęcia ruchowe    Słuchanie muzyki relaksacyjnej

 

 

Kontakt

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy

ul. Staszica 16

27-200 Starachowice

tel/fax 41 274 71 73

e-mail: soswstce@pro.onet.pl

Logowanie