Logowanie

Nawigacja

Strona główna | Struktura Ośrodka

GS

        W roku szkolnym 2015/2016 funkcjonuje 5 klas Gimnazjum Specjalnego:

Ø  upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim:

- klasa I-II  – wychowawca: M.Grudniewska,

- klasa III– wychowawca: S.Kuźdub,

Ø  upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym:

- klasa I-II – wychowawca: M.Tymińska,

- klasa II – wychowawca: J.Tomczyk,

- klasa III – wychowawca: A.Pacek.

 

 Celem gimnazjum jest:

1) Wprowadzanie uczniów w świat nauki poprzez poznanie języka pojęć, twierdzeń i metod właściwych dla wybranych dyscyplin naukowych na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie.

2) Wdrażanie uczniów do samodzielności.

3) Wdrażanie uczniów do podejmowania decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji.

4) Przygotowanie uczniów do aktywnego udziału w życiu społecznym.

5) Rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów.

6) Wprowadzanie uczniów w świat kultury i sztuki.

7) Rozwijanie umiejętności społecznych uczniów przez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej.