J. polski

mgr Mateusz Gembski

mgr Małgorzata Sikora

Matematyka

mgr Agnieszka Michnowska

J. angielski

mgr Joanna Kolanowska

Historia, wos

mgr Marta Bonio

Biologia

mgr Alina Plewińska

Chemia, fizyka

mgr Monika Jurkowska

Geografia

mgr Monika Grudniewska

Zajęcia techniczne

mgr Kinga Rajkowska-Stachowicz

Plastyka

mgr Sylwia Kuźdub

Muzyka 

mgr Małgorzata Więcław

Informatyka

mgr Dariusz Wąs

Wychowanie fizyczne

mgr Anna Góra

mgr Teresa Sionek

mgr Małgorzata Więcław

Wychowanie do życia
w rodzinie

mgr Grażyna Raczyńska

Przyroda

mgr Agnieszka Sokół

Religia

mgr Anna Dominik

mgr Anna Wiśnios

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Monika Szemeczko

Doradztwo zawodowe

mgr Agnieszka Sokół

Biblioteka

mgr Anna Pastuszka

Psycholog

mgr Elżbieta Kowalczyk

mgr Anna Putrak

Pedagog szkolny

mgr Grażyna Raczyńska

Wychowawca świetlicy

mgr Natalia Kołodziejczyk

Przedmioty zawodowe

mgr Anna Haba

mgr Jarosław Rychlik

Zajęcia rewalidacyjne

mgr Emilia Węcek

mgr Edyta Pająk

mgr Edyta Pociecha

mgr Elżbieta Cygan

mgr Słowik Monika

mgr Wiśniewska Małgorzata

mgr Dorota Dziewierz- Wróblewska

Korekta wad wymowy

mgr Marta Bonio

mgr Weronika Cieśla

mgr Karolina Drużdż

mgr Małgorzata Karkusiewicz

mgr Emilia Węcek

Korekta wad postawy

Rehabilitant

mgr Paulina Jagiełła

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Katarzyna Moćko

Wychowawcy klas IV-VIII

mgr Monika Grudniewska – wych. klasy  IV

mgr Mateusz Gembski – wych. klasa V

mgr Monika Szemeczko – wych. klasa VI

mgr Kinga Rajkowska – Stachowicz – wych.  klasy  VII

mgr Sylwia Kuźdub – wychowawca klasy  VIII

Wychowawcy zespołów edukacyjno – terapeutycznych

mgr Wioletta Szczęsna- wychowawca klasy  II-III

mgr Justyna Tomczyk – wychowawca klasy IV-V

mgr Izabela Sowula – wychowawca klasy  VII

mgr Luiza Łącka- wychowawca klasy  VII

mgr Karolina Stępień- wychowawca klasy  VI

mgr Renata Wiecha – wychowawca klasy  I

    mgr Weronika Cieśla – wychowawca klasy I

mgr Katarzyna Sałek – wychowawca klasy III-IV

Wychowawcy Szkoły Przysposabiającej do Pracy

mgr Mariola Tymińska – wychowawca klasy  I- II

mgr Beata Dudkiewicz – wychowawca klasy  I-II

mgr Beata Żurowska – wychowawca klasy  I-III

mgr Emilia Węcek – wychowawca klasy  I-II

Wychowawcy Szkoły Branżowej I stopnia

mgr Anna Haba- wychowawca klasy  I-II-III

mgr Agnieszka Michnowska – wychowawca klasy  I-II-III

Wychowawcy zespołów rewalidacyjno – wych.

mgr Grzegorz Pająk

Wychowawcy grup wychowawczych

mgr Sylwia Dybowska

mgr  Alina Plewińska

mgr Karolina Rożek

mgr Ilona Słowińska

mgr Janusz Sobiecki

mgr Rafał Molęda

mgr Wojciech Pociecha