TERMINY EGZAMINÓW 2020/2021:

Egzamin ósmoklasisty1. język polski – 24 maja 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00
2. matematyka – 25 maja 2022 r. (środa) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 26 maja 2022 r. (czwartek) – godz. 9:00
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzieEgzamin pisemny 3 czerwca, godz. 10:00