TERMINY EGZAMINÓW 2022/2023:

Egzamin ósmoklasisty1. język polski – 14 maja 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00
2. matematyka – 15 maja 2024 r. (środa) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 16 maja 2024 r. (czwartek) – godz. 9:00
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie