Plan zajęć Szkoły Podstawowej o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim

Blok lekcyjny

Moćko

Grudniewska

Kuźdub

Rajkowska

Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałęk
08:00 – 08:45e wczeswdżmatbiol KL VII/ed bez kl. VIII
08:50 – 09:35e wczesmatj angbiol
09:40 – 10:25e wczesbiol kl. Vzaj z wychmat
10:30 – 11:15religiareligiaplastykaj pol
11:30 – 12:15rew3j polbiolwf
12:30 – 13:15rew2rew2rew/rew1chem
13:20 – 14:05rew2rew/rew1inform
14:10 – 14:55rew2rew
15:00 – 15:45
Wtorek Wtorek Wtorek Wtorek Wtorek
08:00 – 08:45e wczesreligiawfmat
08:50 – 09:35e wczeshist kl. /rew3wfreligia
09:40 – 10:25e wczesmathistj pol
10:30 – 11:15e wczesj anginformchem
11:30 – 12:15j anginformtechfiz
12:30 – 13:15rew2techzaj, pozalwf
13:20 – 14:05rew4zaj pozalrew1wf
14:10 – 14:55rewplast kl VII /wos KL VIII
15:00 – 15:45rew1/rew2
Środa Środa Środa Środa Środa
08:00 – 08:45religiamatwdżfiz
08:50 – 09:35e wczesj polmatj ang
09:40 – 10:25e wczesj angj polmat
10:30 – 11:15e wczesplastykaj polgeogr kl. VII /rew
11:30 – 12:15e wczeszaj wychhistmuz kl.VII /rew1
12:30 – 13:15zaj pozalwfwfwos KL. VIII/rew1
13:20 – 14:05rew1wfwfhist
14:10 – 14:55hist kl Vrewwf
15:00 – 15:45rew2
Czwartek CzwartekCzwartek Czwartek Czwartek
08:00 – 08:45e wczeswfreligiamat
08:50 – 09:35e wczeswfj polreligia
09:40 – 10:25e wczesj polmatj ang
10:30 – 11:15e wczesj polj angj pol
11:30 – 12:15j angprzyr kl. IV/geogr kl. Vj poltech
12:30 – 13:15rew3/rew4j. anggeogrtech
13:20 – 14:05rew2rewrew1
14:10 – 14:55rew2/rew1rewd zaw/wdż
15:00 – 15:45rew2
PiątekPiątekPiątekPiatekPiątek
08:00 – 08:45e wczeshistreligiarew
08:50 – 09:35e wczesj polmathist
09:40 – 10:25e wczesmatj polzaj wych
10:30 – 11:15rew3/rew4muzj anggeogr
11:30 – 12:15rew4/rew3przyr kl. IV/rew2muzykaj ang
12:30 – 13:15rew2rew1/rew2rewj pol
13:20 – 14:05rew1rewj pol
14:10 – 14:55rew2rew2
15:00 – 15:45rew1/rew2

Plan zajęć Szkoły Podstawowej o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym

Blok lekcyjny

Szczęsna

Tomczyk

Sowula

Łącka

Nitychoruk

Sokół

Węcek

Poniedziałek PoniedziałekPoniedziałek PoniedziałekPoniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
08:00 – 08:45rew3fun osobfun osobfun osobrew2fun osobrew1
08:50 – 09:35fun osobz roz kreaz roz kreaz roz krearew2wfrew1
09:40 – 10:25z roz kreaz roz kreaz roz kreaz roz kreafun osobwffun osob
10:30 – 11:15z roz kreaz roz kreaz roz kreazaj krea1z roz kreafun osobfun osob
11:30 – 12:15z roz kreaz roz kreawfwfzaj krea1z roz kreaz roz krea
12:30 – 13:15zaj pozal kl. III/rew2wfrew/rew1wfz roz kreaz roz krea
13:20 – 14:05rew1rew/rew1wfreligiawf
14:10 – 14:55rew1rew1rew2/rewwf
15:00 – 15:45rew1/rew2
Wtorek WtorekWtorek Wtorek Wtorek Wtorek Wtorek Wtorek
08:00 – 08:45fun osobz roz kreafun osobfun osobzaj krea1rew3religia
08:50 – 09:35z roz komz roz kreaz roz kreaz roz kreazaj krea1fun osobfun osob
09:40 – 10:25z roz komwf kl IVreligiareligiazaj krea1z roz komz roz kom
10:30 – 11:15religiafun osob kl. IV/rew1z roz kreazaj krea1zaj krea1z roz komz roz kom
11:30 – 12:15wffun osobz roz krearew/rew2religiaz roz kreazaj krea1
12:30 – 13:15rew/rew2religiaz roz krearew/rew2fun osobz roz kreazaj krea1
13:20 – 14:05rewrew2z roz komrew1
14:10 – 14:55rew1z roz krea
Środa ŚrodaŚroda Środa Środa Środa Środa Środa
08:00 – 08:45rew1fun osobrew1fun osobrew2z roz krearew1
08:50 – 09:35rew1/rew2z roz kreareligiafun osobrew2z roz kreazaj, pozal
09:40 – 10:25fun osob kl. II/rew2z roz komfun osobz roz kreafun osobz roz kreafun osob
10:30 – 11:15z roz kreaz roz komz roz kreaz roz kreaz roz komwfz roz krea
11:30 – 12:15z roz krearewz roz kreareligiazaj krea1wfz roz krea
12:30 – 13:15rew2/rewrew2zaj krea1zaj krea1fun osobrew1
13:20 – 14:05rewrew/rew1rewrew1/rew
14:10 – 14:55rew2rew
Czwartek CzwartekCzwartek Czwartek Czwartek Czwartek Czwartek Czwartek
08:00 – 08:45z roz kreafun osobz roz kreafun osobrew2z roz kreareligia
08:50 – 09:35z roz kreaz roz kreaz roz kreaz roz kreafun osobz roz kreawf
09:40 – 10:25fun osobz roz kreaz roz kreawffun osobz roz kreawf
10:30 – 11:15wfwfz roz kreaz roz komz roz kreafun osobfun osob
11:30 – 12:15wfwffun osobz roz komzaj krea1rew2/rewz roz krea
12:30 – 13:15rewrew1wfrew1rewzaj, pozalz roz krea
13:20 – 14:05zaj, pozalrew 1rewrew1rew1zaj krea1
14:10 – 14:55zaj krea1
Piątek Piątek Piątek Piątek Piątek Piątek Piątek Piątek
08:00 – 08:45rewfun osobfun osobfun osobrew2z roz krearew1
08:50 – 09:35rewz roz kreafun osobz roz kreafun osobz roz krearew1
09:40 – 10:25religiaz roz krea kl. IV/rewz roz komz roz kreaz roz kreaz roz kreazaj krea1
10:30 – 11:15fun osobz roz krea kl. IV/rewz roz komwfreligiareligiazaj krea1
11:30 – 12:15z roz kreareligiawfwfwfz roz kreazaj krea1
12:30 – 13:15z roz kreawfrewzaj krea1wffun osobfun osob
13:20 – 14:05z roz krearewzaj krea1zaj krea1fun osobfun osob
14:10 – 14:55z roz krea

Plan zajęć Szkoły Przysposabiającej do Pracy

Blok lekcyjnyDudkiewiczTymińskaWiechaŻurowska
PoniedziałekPoniedziałekPoniedziałekPoniedziałekPoniedziałek
08:00 – 08:45pdp1fun osobpdpfun osob
08:50 – 09:35pdp1pdpfun osobfun osob
09:40 – 10:25pdp1pdpfun osobpdp
10:30 – 11:15fun osobpdpz kszt krepdp
11:30 – 12:15fun osobreligiawfreligia
12:30 – 13:15religiaz roz komwfpdp
13:20 – 14:05wfz roz komrew1/rewpdp
14:10 – 14:55rew2rew1rew/rew1
15:00 – 15:45rewzaj, pozalrew3
15:50 – 16:35
WtorekWtorekWtorekWtorekWtorek
08:00 – 08:45pdp1pdp1zaj, pozalpdp
08:50 – 09:35pdp1pdp1religiapdp
09:40 – 10:25pdp1pdp1fun osobpdp
10:30 – 11:15z roz kompdp1pdppdp
11:30 – 12:15fun osobwfpdpz roz kom
12:30 – 13:15pdpfun osobpdpz kszt kre
13:20 – 14:05pdppdppdpfun osob
14:10 – 14:55pdppdp kl. II/rewpdpwf
15:00 – 15:45wfrew/rew1
15:50 – 16:35
ŚrodaŚrodaŚrodaŚrodaŚroda
08:00 – 08:45fun osobfun osobfun osobfun osob
08:50 – 09:35pdppdppdpz kszt kre
09:40 – 10:25pdppdppdpz kszt kre
10:30 – 11:15pdppdppdp1 kl. III/rew kl. Ipdp
11:30 – 12:15z roz kreawfpdp1pdp
12:30 – 13:15z roz kreawfpdp1pdp
13:20 – 14:05zaj, pozalreligiapdp1wf
14:10 – 14:55rew2rew1/rew2z kszt krewf
15:00 – 15:45rewrew1rew/rew1rew2
15:50 – 16:35
CzwartekCzwartekCzwartekczwartekCzwartek
08:00 – 08:45z roz kreafun osobpdpz kszt kre
08:50 – 09:35z roz kreafun osobreligiafun osob
09:40 – 10:25z roz kompdppdpz roz kom
10:30 – 11:15fun osobpdp1pdppdp
11:30 – 12:15pdppdp1fun osob kl. II/rewpdp
12:30 – 13:15pdpz kszt krewfpdp
13:20 – 14:05pdpz kszt krez kszt krepdp
14:10 – 14:55wfrew/rew1rew2rew2/rew1
15:00 – 15:45rew/rew2rew1zaj, pozal
15:50 – 16:35
PiątekPiątekPiątekPiatekPiątek
08:00 – 08:45rew1fun osobfun osobreligia
08:50 – 09:35religiapdppdppdp
09:40 – 10:25fun osobpdppdppdp
10:30 – 11:15pdppdpz roz kompdp
11:30 – 12:15pdppdpz roz kompdp
12:30 – 13:15pdpz kszt krepdp1pdp1 kl. III /rew1
13:20 – 14:05rew2z kszt krepdp1fun osob kl.II/rew1
14:10 – 14:55rewrew1/rew2pdp1rew2
15:00 – 15:45rewrew1z kszt krerew2
15:50 – 16:35

Plan zajęć Szkoły Branżowej I Stopnia

Blok lekcyjnyGłowackaMichnowskaHaba
Poniedziałek
08:00 – 08:45zaj praktwos kl IIIj ang
08:50 – 09:35zaj prakthist kl II/rew1przedsięb
09:40 – 10:25zaj praktprzedsięb kl II/rew IIfiz
10:30 – 11:15zaj praktwyp i zasbiol
11:30 – 12:15zaj praktpodst żywbezp wyk p
12:30 – 13:15biol kl. II P/rew2religiazaj wych
13:20 – 14:05j polwdżrew1
14:10 – 14:55religiazaj, pozalwf
15:00 – 15:45rew
15:50 – 16:35
Wtorek
08:00 – 08:45zaj prakted bez
08:50 – 09:35zaj, pozalzaj praktmat
09:40 – 10:25j angzaj praktinform
10:30 – 11:15mat kl. II P/rew1zaj prakthist
11:30 – 12:15tech gastrzaj praktj pol
12:30 – 13:15fiz kl. II Pzaj prakt kl. III/rew3wf
13:20 – 14:05rew/rew2tech gastr kl.IIIrew1
14:10 – 14:55rew2/rewtech gastrrew1
15:00 – 15:45rew3
15:50 – 16:35rew3
Środa
08:00 – 08:45zaj praktrew/rew1
08:50 – 09:35zaj praktrew/rew1rew/rew1
09:40 – 10:25zaj praktj pol prace pom
10:30 – 11:15zaj praktj ang kl. IImat
11:30 – 12:15zaj praktmatzaj prakt
12:30 – 13:15wyp i zasreligiazaj prakt
13:20 – 14:05wyp i zasprzedsięb kl. IIzaj prakt
14:10 – 14:55przedsięb kl. IIprow dział kl. IIzaj prakt
15:00 – 15:45wf/wf1wf
15:50 – 16:35
Czwartek
08:00 – 08:45j angzaj praktzaj pozal
08:50 – 09:35matzaj praktbezp wyk p
09:40 – 10:25religiazaj praktprace pom
10:30 – 11:15podst żywzaj praktreligia
11:30 – 12:15prow działzaj praktj pol
12:30 – 13:15tech gastrzaj prakt kl. III/rew3przedsięb
13:20 – 14:05przedsięb kl. II/rew1tech gastrwf
14:10 – 14:55rew1tech gastrrew2
15:00 – 15:45rew2
15:50 – 16:35rew2
Piątek
08:00 – 08:45wf1/wfwfzaj prakt
08:50 – 09:35wf1/wfwfzaj prakt
09:40 – 10:25zaj wychj angzaj prakt
10:30 – 11:15j polzaj wychzaj prakt
11:30 – 12:15podst żywj pol kl. II/rewreligia
12:30 – 13:15histpodst żywj. ang
13:20 – 14:05tech gastrrew/z ang kl 3wdż
14:10 – 14:55d zaw/wdżwyp i zas kl. II/rew
15:00 – 15:45d zaw kl II
15:50 – 16:35