„Magia Świąt Bożego Narodzenia”

Projekt edukacyjny dla uczniów i wychowanków grup wychowawczych w SOSW

 w Starachowicach  

                                                 rok szkolny 2019/2020

Koordynator projektu: Monika Szemeczko

    Święta Bożego Narodzenia są dla wszystkich ludzi, a zwłaszcza dla dzieci, szczególnym przeżyciem. W każdej rodzinie dzieci przygotowują się do Świąt. Aby mogły poczuć magię Świąt również w szkole, opracowałyśmy projekt edukacyjny „Magia Świąt Bożego Narodzenia”,włączając uczniów i wychowanków SOSW, grono pedagogiczne oraz  rodziców.

    Grupy wychowawcze są integralna częścią  szkoły, dlatego też projekt uwzględnia zaplanowanie i skoordynowanie zadań ze szkołą.

Okres realizacji: 01.XII – 16.XII 2019r.

Główne cele projektu:

– zapoznanie podopiecznych z tradycjami i zwyczajami świątecznymi,

– ukazanie piękna Świąt Bożego Narodzenia,

– wzmacnianie więzi rodzinnych, nawiązanie pozytywnych relacji z rówieśnikami

 •  Cele szczegółowe:

Uczeń, wychowanek:

– zna tradycje i zwyczaje związane ze Świętami Bożego Narodzenia;

– wypowiada się na temat zwyczajów bożonarodzeniowych w jego rodzinnym  domu;

– słucha opowieści, opowiadań, wierszy o tematyce bożonarodzeniowej;

– wymienia tradycyjne potrawy wigilijne;

– wykona kartkę świąteczną dla rodziców;-

– wykona ozdobę świąteczną na choinkę;

– zgodnie pracuje w grupie, integruje się z nią;

– składa życzenia świąteczne, dzieli się opłatkiem;

– śpiewa kolędy i pastorałki;

– bierze udział w konkursie kolęd w szkole;

– piecze pierniczki dla rodziców;

– bierze udział w „Jasełkach”;

– przeżywa radość ze wspólnego działania.

Metody realizacji projektu:

słowne

oglądowe

praktycznego działania

Formy działania:

indywidualna

grupowa jednolita zbiorowa.

Środki dydaktyczne:

Opowiadania, wiersze, obrazki, kartki świąteczne, stroje i rekwizyty do jasełek, kolędy, magnetofon, przybory plastyczne, produkty żywnościowe potrzebne do pieczenia pierniczków, choinka i ozdoby.

Etapy realizacji:

 1. Prezentacja metody projektów wychowawca, nauczycielom oraz  rodzicom .Włączenie rodziców do realizacji projektu.

Zajęcia wprowadzające – budowanie wspólnych doświadczeń (wychowawca, dzieci) – zainteresowanie dzieci tematem „Święta Bożego Narodzenia”; oglądanie ilustracji o tematyce świątecznej; słuchanie wierszy, opowiadań, stworzenie kącika świątecznego; własne doświadczenia i przeżycia; zachęcenie rodziców do napisania opowiadania pt. „Święta Bożego Narodzenia w moim domu”

      Sporządzenie siatki tematycznej, ukazującej aktualny stan wiedzy dzieci na temat tradycji i symboliki Świąt Bożego Narodzenia.

 1. Praktyczna strona przygotowań do świąt, ustalenie różnorodnej aktywności dzieci i zadań dla grup:
 • Poznanie pastorałek i kolęd  w szkole  i grupach wychowawczych –  Anna Dominik, Anna Wisnios, Wojciech Pociecha
 • Spotkanie z Mikołajem; nawiązanie współpracy  z MAN Starachowice, zorganizowanie spotkania z przedstawicielami MAN, wspólna zabawa z dziećmi i podczas zajęć otwartych

– odpowiedzialni wszyscy wychowawcy

Oprawa muzyczna- Wojtek Pociecha

Przygotowanie uczniów- Piotr Karwacki, Janusz Sobiecki, Małgorzata Socha,

Przygotowanie poczęstunku – Dorota Dziewierz- Wróblewska, Alina Plewińska,

 • „Wigilia kiedyś i dziś” – rozmowy na temat zwyczajów i tradycji świątecznych, wykonanie ozdób choinkowych i dekoracji – odpowiedzialna Alina Plewińska,
 • Za wykonanie stroików odpowiedzialna – Karolina Rożek, Dorota Dziewierz- Wróblewska
 • Pieczenie pierniczków i ciasta udziałem wychowanków– lider koła kulinarnego , kuchnia
 • Wykonanie kartki świątecznej i zaproszeń–dyrekcja SOSW
 • Rozesłanie zaproszeń– wszyscy wychowawcy

a)Parafia NMP  w Starachowicach –

 Karolina Rożek + opłatek

b) MAN- Alina Plewińska

c) przedstawiciele powiatu starachowickiego – dyrekcja SOSW

d) dyr. POW Starachowice- Wojciech Pociecha

 • Przedstawienie bożonarodzeniowe „Jasełka” dla całej społeczności szkolnej i zaproszonych gości – Anna Dominik, Anna Wiśnios, Róża Głowacka.
 • Wieczerza wigilijna dla wychowanków grup wychowawczych oraz zaproszonych gości – wszyscy wychowawcy oraz kuchnia.
 • Przygotowanie uczniów / zadbanie o estetyczny wygląd/ Małgorzata Socha, Janusz Sobiecki, Piotr Karwacki
 • Przygotowanie dekoracji oraz stołów- Karolina Rożek , Dorota Dziewierz- Wróblewska , Małgorzata Socha,  Janusz Sobiecki, Wojciech  Pociecha, Piotr Karwacki, nauczyciel świetlicy

16 grudnia wszyscy  wychowawcy przychodzą na godzinę 12.00

 1. Ewaluacja projektu:

Wystawa prac plastycznych wykonanych przez wychowanków.

Quiz – Rozwiązywanie zagadek (dzielenie się zdobytą wiedzą, omówienie zdobytych umiejętności)

Dokumentacja fotograficzna z realizacji projektu.

Ocena całości projektu zaprezentowana na zespole wychowawców grup wychowawczych – Ocena pracy na poszczególnych etapach pracy nad projektem zaprezentowana na podstawie dokumentacji fotograficznej i prezentacji multimedialnej.

ZADANIA:

Termin realizacji: 1-16XII. 2017r.

1. Bożonarodzeniowe zwyczaje i tradycje

– rozmowy nawiązujące do tematyki Świąt Bożego Narodzenia;

– opowiadanie na podstawie ilustracji, wierszy;

– „Święta Bożego Narodzenia” – burza mózgów – opowiadanie dzieci o zwyczajach i tradycjach świątecznych obchodzonych w ich domach – odwoływanie się do doświadczeń i przeżyć dzieci.

– stworzenie Kącika bożonarodzeniowego – wyeksponowanie przyniesionych przez dzieci książek, ilustracji, kartek świątecznych.

2. Bombka bożonarodzeniowa

– wykonanie prac plastycznych na międzyszkolny konkurs „Bombka bożonarodzeniowa” zorganizowany przez oddziały przedszkolne ze Szkoły Podstawowej w Kłocku.

3. Mikołaj tuż tuż…

– spotkania z przedstawicielami MAN

– zapoznanie dzieci i rodziców z postacią św. Mikołaja – biskupa. Oglądanie książki o św. Mikołaju; wspólne wykonanie plakatu Świętego Mikołaja; zabawy przy piosenkach o tematyce związanej ze św. Mikołajem; rozwiązywanie zagadek związanych ze św. Mikołajem,

4„Boże Narodzenie kiedyś i dziś”

– wykonanie tradycyjnych świątecznych ozdób choinkowych; rozmowy na temat Wigilii dawniej i dziś,

– czytanie utworów o tematyce bożonarodzeniowej przez zaproszonych gości.

– poznawanie kolęd i pastorałek, wspólny śpiew.

5.Wykonywanie ozdób choinkowych

– wykonanie zawieszek z masy solnej,

– wypiekanie pierniczków dla rodziców i ozdabianie ich według własnego pomysłu; – nauka kolęd i pastorałek;

6.Spotkanie w bibliotece miejskiej

– wyjście do biblioteki – poznanie utworów o tematyce świątecznej,

– udział w zajęciach plastycznych.

– słuchanie kolęd.

– Quiz – co już wiemy o Bożym Narodzeniu.

7. Świąteczne pierniki

– wykonanie wraz dziećmi świątecznych pierniczków,

– ozdabianie pierniczków lukrem i kolorową posypką,

– zapakowanie pierniczków – słodki prezent-niespodzianka dla najbliższych.

8. Kartki świąteczne

– wykonanie kartek świątecznych wg własnego pomysłu,

-wysłanie kartek do rodziców.

9. Udział w szkolnym kolędowaniu

– utrwalenie słów i melodii wybranej kolędy;

– udział w szkolnym konkursie kolęd.

10. Wieczerza wigilijna

– wspólne kolędowanie

– składanie sobie świąteczn życzeń.

                                                                                       Opracowała:

                                                                                                  Dziewierz- Wróblewska Dorota