Punkt konsultacyjny

Imię i nazwisko Dyrektora:   KOWALCZYK ELŻBIETA

Imię i nazwisko koordynatora merytorycznego  RACZYŃSKA GRAŻYNA

Organizacja punktu

Poniedziałek godz. 15.00-17.00- po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, w razie potrzeby klienta możliwa zmiana terminu konsultacji

Kontakt telefoniczny, e-mailowy,

nr tel. : 41 274 71 73, 41 274 55 05

e-mail:  [email protected]

 Formy konsultacji:

– Porady dla nauczycieli i rodziców  w zakresie diagnozy, metod i form pracy z dziećmi.

– Porady dla dyrektorów i nauczycieli specjalistów w ramach podstaw  prawnych funkcjonowania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkołach.

– Umożliwienie uczestnictwa w zajęciach otwartych, dobre praktyki. Prezentacja stosowanych w SOSW specjalistycznych metod i form pracy.

Adresaci:

Popularyzacja punktu odbywa się poprzez przesłanie komunikatu do szkół Powiatu Starachowickiego. W celu ustalenia potrzeb Dyrektorów proponujemy zorganizawanie warsztatów dla chętnych Dyrektorów.

Obszary udzielanych konsultacji

Konsultacje dotyczyć będą niepełnosprawności intelektualnej, zaburzeń ze spektrum autyzmu. Konsultacji udzielać będą nauczyciele specjaliści z zakresu oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, tyflopedagogiki, logopedii, terapii pedagogicznej, EEG-Biofeedback.

Punkt będzie funkcjonować we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Starachowicach oraz Szkołą Podstawową w Wielkiej Wsi.