SZKOLNY ZESTAW

PROGRAMÓW NAUCZANIA SZKÓŁ

W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM

W STARACHOWICACH

Rok szkolny 2023/2024

 

Szkoła Podstawowa Specjalna – klasa I-III

L.p.PrzedmiotTytuł programuKlasaAutor (autorzy)Numer w Szkolnym zestawie programów

Nauczania

1.Edukacja wczesnoszkolnaElementarz odkrywców.I-IIINowa EraSP-01/I-III/23
2.Język angielskiProgram nauczania języka angielskiego dla kl. 1-3.I-IIIMariola BoguckaSP-02/I-III/23
3.Religia“Zaproszeni na ucztę z Panem Jezusem”.I-IIIKomisja Wychowania Katolickiego KEPSP-03/I-III/23
4.Wychowanie fizyczneProgram nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej Szkoły Podstawowej.Krzysztof WarchołSP-04/I-III/23

 

Szkoła Podstawowa Specjalna – klasa IV-VIII

L.p.PrzedmiotTytuł programuKlasaAutor (autorzy)Numer w Szkolnym zestawie programów

nauczania

1.Język polski,,Nowe słowa na start”. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.IV-VIIIMarlena DerlukiewiczSP-01/IV-VIII/23
2.Język angielskiProgram nauczania języka angielskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.IV-VIIIJoanna StefańskaSP-02/IV-VIII/23
3MuzykaProgram nauczania ogólnego muzyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej ,,Lekcja Muzyki”.IV-VIIMonika Gromek

Grażyna Kilbach

SP-03/IV-VIII/23
4.PlastykaProgram nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej. Do dzieła.IV-VIIJadwiga Lukas

Krystyna Onak

Marta Ipczyńska

Natalia Mrozkowiak

SP-04/IV-VIII/23
5.HistoriaProgram nauczania historii w klasach 4-8 Szkoły Podstawowej ,,Wczoraj i Dziś”.IV-VIIITomasz MaćkowskiSP-05/IV-VIII/23
6.Przyroda,,Tajemnice przyrody”. Program nauczania przyrody                   w klasie 4 szkoły podstawowej.IVJolanta GolankoSP-06/IV-VIII/23
7.BiologiaProgram nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej.V-VIIIMarian Sękas

Joanna Stawarz

SP-07/V-VIII/23
8.GeografiaProgram nauczania geografii w szkoły podstawowej – ,,Planeta Nowa”.V-VIIIEwa Maria Tuz      Barbara DziedzicSP-08/IV-VIII/23
9.FizykaProgram nauczania fizyki w szkole podstawowej – ,,Spotkania z fizyką”.VII-VIIIGrażyna Francuz – Ornat, Teresa KulawikSP-09/IV-VIII/23
10.ChemiaProgram nauczania chemii w szkole podstawowej ,,Chemia Nowej Ery”.VII-VIIITeresa Kulawik

Maria Litwin

SP-10/IV-VIII/23
11.MatematykaProgram nauczania dla Szkoły Podstawowej kl. 4-8 ,,Matematyka z kluczem”.IV-VIIIMarcin Braun

Agnieszka Mańkowska

Małgorzata Paszyńska

SP-11/IV-VIII/23
12.InformatykaProgram nauczania informatyki w szkole podstawowej ,,Lubię to”.IV-VIIIMichał KęskaSP-12/IV-VIII/23
13.Technika,,Jak to działa”. Program nauczania techniki w szkole podstawowej.IV-VIIILech Łabecki        Marta Łabecka

Jerzy Pecyna

SP-13/IV-VIII/23
14.Wychowanie fizyczneProgram nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej.IV-VIIIStanisław ŻołyńskiSP-14/IV-VIII/23
15.ReligiaZaproszeni na ucztę z Jezusem.IVKs. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. NosekSP-15/IV-VIII/23
Przez prawdę piękno i dobro zdobywamy świętość.V-VIIIKs. K. Mielnicki, E. Kondrak,SP-16/IV-VIII/23
16.Wychowanie do  życia w rodzinie,,Wędrując ku dorosłości”. Program nauczania. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy IV-VIII szkoły podstawowej.IV-VIIITeresa KrólSP-17/IV-VIII/23
17.Wiedza o społeczeństwieProgram nauczania wiedzy o społeczeństwie w Szkole Podstawowej ,,Dziś i Jutro”.VIIIBarbara FurmanSP-18/IV-VIII/23
18.Edukacja dla bezpieczeństwa,,Żyje i działam bezpiecznie” – program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w klasie VIII.VIIIJarosław SłomaSP-19/IV-VIII/23
19.Doradztwo zawodoweProgram doradztwa zawodowego dla klas VII – VIII szkoły podstawowej.VII-VIIIJolanta KruśSP-20/IV-VIII/23

 

 

 

 

Szkoła Branżowa  I Stopnia Specjalna

L.pPrzedmiotTytuł programuKlasaAutor (autorzy)Numer

w Szkolnym

zestawie programów

nauczania

1.Język polski,,To się czyta’’. Program nauczania języka polskiego dla szkoły branżowej I stopnia.I-IIIKrystyna  BrząkalikBSpSP1/I-III/23
2.Język angielskiProgram nauczania języka angielskiego. Kurs kontynuacyjny dla uczniów 1-3 szkoły branżowej.I-IIIMagdalena KębłowskaBSpSP2/I-III/23
3.HistoriaHistoria. Dziś historia – program nauczania historii w branżowej szkole I stopnia.I-IIIStanisław ZającBSpSP3/I-III/23
4.Biznes i zarządzanie.Krok w biznes i zarządzanie. Program nauczania biznesu i zarządzania dla branżowej szkoły I stopnia.I-IIIMarek NiesłuchowskiBSpSP4/I-III/23
5BiologiaProgram nauczania dla szkoły branżowej I stopnia.IBeata Jakubik

Renata Szymańska

BSpSP5/I-III/23
6.Fizyka Program nauczania dla szkoły branżowej I stopnia.Ewa WołyniecBSpSP6/I-III/23
7.Matematyka,,To się liczy”. Program nauczania do  matematyki w branżowej szkole I stopnia.I-IIIDanuta PonczekBSpSP7/I-III/23
8.Wychowanie fizyczneProgram nauczania wychowania fizycznego dla Branżowej Szkoły I i II Stopnia.I-IIIStanisław ŻołyńskiBSpSP8/I-III/23
9.Edukacja dla bezpieczeństwaProgram nauczania Edukacja dla bezpieczeństwa szkoła ponadpodstawowa.I                                           Bogusława BreitkopfBSpSP9/I-III/23
 10.Wychowanie do życia w rodzinie,,Wędrując ku dorosłości”. Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania. Szkoła Ponadpodstawowa.I-IIITeresa KrólBSpSP10/I-III/23
11.Prace pomocnicze wewnątrz obiektuPrace pomocnicze wewnątrz obiektu hotelarskiego – program nauczania.I-IIIAnna Haba program własny w oparciu o program OREBSpSP11/I-III/23
12.Bezpieczna wykonanie prac pomocniczych w hoteluProgram nauczania zawodu – pracownik pomocniczy obsługi hotelowej .I-IIIAnna Haba program własny w oparciu o program OREBSpSP12/I-III/23
13Zajęcia praktyczne w hoteluPrace pomocnicze w obiektach hotelarskich  i ich otoczeniu – zajęcia praktyczneI-IIIAnna Haba program własny w oparciu o program OREBSpSP13/I-III/23
14Prace pomocnicze w otoczeniu obiektu hotelarskiegoPracownik w otoczeniu obiektu hotelarskiego.I-IIIAnna Haba program własny w oparciu o program OREBSpSP14/I-III/23
15.Zajęcia praktyczne

Podstawy żywienia człowieka

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

Wyposażenie techniczne

i zasady bezpieczeństwa

w gastronomii

Prowadzenie działalności gospodarczej

512/05/SZ/MENiS/2002.05.08 kucharz małej gastronomi dostosowano do 512001 kucharz.I-IIIBSpSP15/I-III/23
16.Religia,,Ku dorosłości”.I-IIIKomisja Wychowania Katolickiego. KEPBSpSP16/I-III/23
17.Wiedza o społeczeństwieWiedza o społeczeństwie. Program nauczania dla szkoły branżowej.IIIAntonina Telicka – BoneckaBSpSP17/I-III/23
18.InformatykaInformatyka. Program nauczania dla szkoły branżowej I stopnia.I-IIIWojciech HermanowskiBSpSP18/I-III/23
19.Doradztwo zawodoweProgram realizacji zajęć z zakresu doradztwa zawodowego                           w Branżowej Szkole I Stopnia.IRadosława Kompowska- MarekBSpSP19/I-III/23
20.Historia                         i teraźniejszość.Historia i teraźniejszość. Program nauczania. Szkoła Branżowa I Stopnia.IJoanna Niszcz, Stanisław ZającBSpSP20/I-III/23

 

 

Szkoła Podstawowa Specjalna dla uczniów z upośledzeniem

umysłowym umiarkowanym lub znacznym

L.p.PrzedmiotTytuł programuNumer

w Szkolnym

zestawie programów

nauczania

1.Funkcjonowanie osobiste i społeczneProgram wychowania i nauczania dzieci z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkole podstawowej. (Justyna Tomczyk, Emilia Węcek).SPu-01/I-VIII/23
2.Zajęcia rozwijające komunikowanie się
3 .Zajęcia rozwijające kreatywność
4.Wychowanie fizyczneProgram nauczania wychowania fizycznego dla uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym. (Anna Góra).SPu-02/I-VIII/23
5.Religia,,W ramionach Ojca”. Bóg kocha mnie. Program dla klas 1-3.                 (Aleksandra M. Kielar, ks. Janusz Tomczak).SPu-03/I- VIII/23
,,W ramionach Ojca”. Bóg prowadzi mnie – program dla klas 4-8.

(Aleksandra M. Kielar, ks. Janusz Tomczak).

SPu-04/I- VIII/23

 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy Specjalna

dla uczniów z upośledzeniem umysłowym umiarkowanym lub znacznym

L.p.PrzedmiotTytuł programuNumer

w Szkolnym

zestawie programów

nauczania

1.Funkcjonowanie osobiste i społeczneProgram nauczania Szkoły Przysposabiającej do Pracy z przedmiotu Funkcjonowanie osobiste i społeczne. (S.Kuźdub, R.Wiecha)SPdP-01/I-III/23
2.Zajęcia kształtujące kreatywnośćProgram zajęć kształtujących kreatywność dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. (W.Szczęsna, A.Sokół, A.Pacek)SPdP-02/I-III/23
3.Zajęcia w komunikowaniu sięProgram zajęć w komunikowaniu się dla Szkoły Przysposabiającej do Pracy. (T.Woś, M.Jurkowska)SPdP-03/I-III/23
4.Przysposobienie do pracyProgram przysposobienia do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów                   z niepełnosprawnościami sprzęzonymi. (I.Sowula, B. Żurowska, L.Kowalska)SPdP-04/I-III/23
5.Wychowanie fizyczneProgram nauczania wychowania fizycznego dla uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym. (A. Góra).SPdP-05/I-III/23
6.ReligiaW ramionach Ojca. Bóg umacnia mnie. Program nauczania religii rzymsko-katolickiej uczniów z niepełnosprawnością intelektualną                           w stopniu umiarkowanym i znacznym. (A.Kielar)SPdP-06/I-III/23

Zestaw programów pozytywnie zaopiniowany  przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starachowicach i Radę Pedagogiczną                    w dniu 21.06.2023 r.

Zestaw programów pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców w dniu 21.06.2023 r.