SZKOLNY ZESTAW

PROGRAMÓW NAUCZANIA SZKÓŁ

W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM

W STARACHOWICACH

Rok szkolny 2022/2023

 

 

Szkoła Podstawowa Specjalna – klasa I-III

L.p.PrzedmiotTytuł programuKlasaAutor (autorzy)Numer w Szkolnym zestawie programów

Nauczania

1.Edukacja wczesnoszkolnaElementarz odkrywców.I-IIINowa EraSP-01/I-III/22
2.Język angielskiProgram nauczania języka angielskiego dla kl. 1-3.I-IIIMariola BoguckaSP-02/I-III/22
3.Religia“Zaproszeni na ucztę z  Jezusem”.I-IIIKs. Stanisław ŁabendowiczSP-03/I-III/22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa Specjalna – klasa IV-VIII

L.p.PrzedmiotTytuł programuKlasaAutor (autorzy)Numer w Szkolnym zestawie programów

nauczania

1.Język polski,,Nowe słowa na start”. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.IV-VIIIMarlena DerlukiewiczSP-01/IV-VIII/22
2.Język angielskiProgram nauczania języka angielskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.IV-VIIIKatarzyna Niedźwiedzi Jolanta Sochaczewska – Kuleta

Dorota Wosińska

SP-02/IV-VIII/22
3MuzykaProgram nauczania muzyki w szkole podstawowej.IV-VIIMonika Gromek

Grażyna Kilbach

SP-03/IV-VIII/22
4.PlastykaProgram nauczania (klasy 4-7). Plastyka.IV-VIIAnita Przybyszewska- PietrasikSP-04/IV-VIII/22
5.HistoriaProgram nauczania historii w klasach 4-8 Szkoły Podstawowej ,,Wczoraj i Dziś”.IV-VIIITomasz MaćkowskiSP-05/IV-VIII/22
6.Przyroda,,Tajemnice przyrody”. Program nauczania przyrody                   w klasie 4 szkoły podstawowej.IVJolanta GolankoSP-06/IV-VIII/22
7.BiologiaProgram nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej.V-VIIIMarian Sękas

Joanna Stawarz

SP-07/V-VIII/22
8.GeografiaProgram nauczania geografii dla szkoły podstawowej – Planeta Nowa.V-VIIIEwa Maria Tuz      Barbara DziedzicSP-08/IV-VIII/22
9.FizykaProgram nauczania fizyki w szkole podstawowej – ,,Spotkania z fizyką”.VII-VIIIGrażyna Francuz – Ornat, Teresa KulawikSP-09/IV-VIII/22
10.ChemiaProgram nauczania chemii w szkole podstawowej ,,Chemia Nowej Ery”.VII-VIIITeresa Kulawik

Maria Litwin

SP-10/IV-VIII/22
11.MatematykaProgram nauczania dla Szkoły Podstawowej kl. 4-8 ,,Matematyka z kluczem”.IV-VIIIMarcin Braun

Agnieszka Mańkowska

Małgorzata Paszyńska

SP-11/IV-VIII/22
12.InformatykaProgram nauczania informatyki w szkole podstawowej ,,Lubię to”.IV-VIIIMichał KęskaSP-12/IV-VIII/22
13.Technika,,Jak to działa”. Program nauczania techniki w szkole podstawowej.IV-VIIILech Łabecki        Marta ŁabeckaSP-13/IV-VIII/22
14.Wychowanie fizyczneProgram nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej.IV-VIIIStanisław Żołyński

Artur Dominik

SP-14/IV-VIII/22
15.ReligiaPoznaję Boga i w Niego wierzę. Klasa.IV.IVKs. Stanisław ŁabendowiczSP-15/IV-VIII/22
Bóg kocha i zbawia człowieka. KlasaV-VII.V-VIIKs. Stanisław ŁabendowiczSP-16/IV-VIII/22
Pójść za Jezusem  Chrystusem. KlasaVIII.VIIIKs. Stanisław ŁabendowiczSP-17/IV-VIII/22
16.Wychowanie do  życia w rodzinie,,Wędrując ku dorosłości”. Program nauczania. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy IV-VIII szkoły podstawowej.IV-VIIITeresa KrólSP-18/IV-VIII/22
17.Wiedza o społeczeństwieProgram nauczania wiedzy o społeczeństwie w Szkole Podstawowej ,,Dziś i Jutro”.VIIIBarbara FurmanSP-19/IV-VIII/22
18.Edukacja dla bezpieczeństwa,,Żyje i działam bezpiecznie” – program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w klasie VIII.VIIIJarosław SłomaSP-20/IV-VIII/22
19.Doradztwo zawodoweProgram realizacji zajęć z zakresu doradztwa zawodowego             w klasie 7-8 szkoły podstawowej.VII-VIIIBeata GrzelakSP-21/IV-VIII/22

 

 

 

 

Szkoła Branżowa  I Stopnia Specjalna

L.pPrzedmiotTytuł programuKlasaAutor (autorzy)Numer

w Szkolnym

zestawie programów

nauczania

1.Język polskiTo się czyta. Program nauczania języka polskiego dla szkoły branżowej I stopnia.I-IIIKrystyna  BrząkalikBSpSP1/I-III/22
2.Język angielskiProgram nauczania języka angielskiego dla szkoły branżowej.I-IIIMagdalena KłębowskaBSpSP2/I-III/22
3.HistoriaHistoria. Program nauczania dla szkoły branżowej.I-IIIJarosław BoneckiBSpSP3/I-III/22
4.Podstawy przedsiębiorczości,,Krok w przedsiębiorczość”. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości dla branżowej szkoły I stopnia.I, IIIMarek NiesłuchowskiBSpSP4/I-III/22
5.BiologiaProgram nauczania dla szkoły branżowej I stopnia.IBeata Jakubik

Renata Szymańska

BSpSP5/I-III/22
6.FizykaFizyk – program nauczania dla szkoły branżowej I stopnia.Ewa WołyniecBSpSP6/I-III/22
7.MatematykaProgram nauczania matematyki dla branżowej szkoły I stopnia do serii ,,To się liczy”.I-IIIDanuta PonczekBSpSP7/I-III/22
8.Wychowanie fizyczneProgram nauczania wychowania fizycznego dla Branżowej Szkoły I Stopnia.I-IIIStanisław ŻołyńskiBSpSP8/I-III/22
9.Edukacja dla bezpieczeństwaŻyję i działam bezpiecznie. Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa. Dla szkół ponadpodstawowych.IJarosław SłomaBSpSP9/I-III/22
 10.Wychowanie do życia w rodzinie,,Wędrując ku dorosłości”. Program nauczania wychowania do życia w rodzinie  dla uczniów  szkoły branżowej I stopnia.I-IIITeresa KrólBSpSP10/I-III/22
11.Prace pomocnicze wewnątrz obiektuPrace pomocnicze wewnątrz obiektu hotelarskiego – program nauczaniaI-IIIAnna Haba program własny w oparciu o program OREBSpSP11/I-III/22
12.Bezpieczna wykonanie prac pomocniczych w hoteluProgram nauczania zawodu – pracownik pomocniczy obsługi hotelowej .I-IIIAnna Haba program własny w oparciu o program OREBSpSP12/I-III/22
13Zajęcia praktyczne w hoteluPrace pomocnicze w obiektach hotelarskich  i ich otoczeniu – zajęcia praktyczneI-IIIAnna Haba program własny w oparciu o program OREBSpSP13/I-III/22
14Prace pomocnicze w otoczeniu obiektu hotelarskiegoPracownik w otoczeniu obiektu hotelarskiego.I-IIIAnna Haba program własny w oparciu o program OREBSpSP14/I-III/22
15.Zajęcia praktyczne

Podstawy żywienia człowieka

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

Wyposażenie techniczne

i zasady bezpieczeństwa

w gastronomii

Prowadzenie działalności gospodarczej

512/05/SZ/MENiS/2002.05.08 kucharz małej gastronomi dostosowano do 512001 kucharzI-IIIBSpSP15/I-III/22
16.ReligiaZ Bogiem w dorosłe życie. Program nauczania religii.I-IIIKs. Stanisław ŁabendowiczBSpSP16/I-III/22
17.Wiedza o społeczeństwieWiedza o społeczeństwie. Program nauczania dla szkoły branżowej.IIIAntonina Telicka- BoneckaBSpSP17/I-III/22
18.InformatykaProgram nauczania do szkół ponadgimnazjalnych z informatyki.I-IIIWojciech HermanowskiBSpSP18/I-III/22
19.Doradztwo zawodoweProgram realizacji zajęć z zakresu doradztwa zawodowego                           w Branżowej Szkole I Stopnia.IRadosława Kompowska- MarekBSpSP19/I-III/22

Szkoła Podstawowa Specjalna dla uczniów z upośledzeniem umysłowym umiarkowanym lub znacznym

L.p.PrzedmiotTytuł programuNumer

w Szkolnym

zestawie programów

nauczania

1.Funkcjonowanie osobiste i społeczneProgram wychowania i nauczania dzieci z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkole podstawowej. (Justyna Tomczyk, Emilia Węcek).SPu-01/I-VIII/22
2.Zajęcia rozwijające komunikowanie się
3 .Zajęcia rozwijające kreatywność
4.Wychowanie fizyczneProgram nauczania wychowania fizycznego dla uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym. (Anna Góra).SPu-02/I-VIII/22
5.Religia,,W ramionach Ojca”. Bóg kocha mnie. Program dla klas 1-3.                 (Aleksandra M. Kielar, ks. Janusz Tomczak).SPu-03/I- VIII/22
,,W ramionach Ojca”. Bóg prowadzi mnie – program dla klas 4-8.

(Aleksandra M. Kielar, ks. Janusz Tomczak).

SPu-04/I- VIII/22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy Specjalna

dla uczniów z upośledzeniem umysłowym umiarkowanym lub znacznym

L.p.PrzedmiotTytuł programuNumer

w Szkolnym

zestawie programów

nauczania

1.Funkcjonowanie osobiste i społeczneProgram nauczania Szkoły Przysposabiającej do Pracy z przedmiotu Funkcjonowanie osobiste i społeczne. (S.Kuźdub, R.Wiecha)SPdP-01/I-III/22
2.Zajęcia kształtujące kreatywnośćProgram zajęć kształtujących kreatywność dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. (W.Szczęsna, A.Sokół, A.Pacek)SPdP-02/I-III/22
3.Zajęcia w komunikowaniu sięProgram zajęć w komunikowaniu się dla Szkoły Przysposabiającej do Pracy. (T.Woś, M.Jurkowska)SPdP-03/I-III/22
4.Przysposobienie do pracyProgram przysposobienia do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów                          z niepełnosprawnościami sprzęzonymi. (I.Sowula, B. Żurowska, L.Kowalska)SPdP-04/I-III/22
5.Wychowanie fizyczneProgram nauczania wychowania fizycznego dla uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym. (A. Góra).SPdP-05/I-III/22
6.ReligiaW ramionach Ojca. Bóg umacnia mnie. Program nauczania religii rzymsko-katolickiej uczniów z niepełnosprawnością intelektualną                           w stopniu umiarkowanym i znacznym. (A.Kielar)SPdP-06/I-III/22

Zestaw programów pozytywnie zaopiniowany  przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starachowicach i Radę Pedagogiczną                                w dniu 23.06.2022 r.

Zestaw programów pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców                                          w dniu 23.06.2022 r.

SZKOLNY ZESTAW

PROGRAMÓW NAUCZANIA SZKÓŁ

W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM

W STARACHOWICACH

Rok szkolny 2020/2021

Szkoła Podstawowa Specjalna – klasa I-III

L.p.

Przedmiot

Tytuł programu

Klasa

Autor (autorzy)

Numer w Szkolnym zestawie programów

Nauczania

1.

Edukacja wczesnoszkolnaElementarz Odkrywcy

I-III

Nowa Era

SP-01/I-III/20

2.

Język angielskiProgram nauczania języka angielskiego. I etap edukacyjny dla kl.1-3.

I-III

Mariola Bogucka

SP-02/I-III/20

3.

Religia“Zaproszenie na ucztę z Panem Jezusem”

I-III

Ks. Stanisław Łabendowicz

SP-03/I-III/20

Szkoła Podstawowa Specjalna – klasa IV-VIII

L.p.

Przedmiot

Tytuł programu

Klasa

Autor (autorzy)

Numer w Szkolnym zestawie programów

nauczania

1.

Język polski,,Nowe słowa na start”. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.

IV-VIII

Marlena Derlukiewicz

SP-01/IV-VIII/20

2.

Język angielskiProgram nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV-VIII SP.

IV-VIII

Joanna Stefańska

SP-02/IV-VIII/20

3

MuzykaMuzyka. Program nauczania (klasy 4-7).

IV-VII

Justyna Górska- Guzik

SP-03/IV-VIII/20

4.

PlastykaPlastyka. Program nauczania (klasy 4-7).

IV-VII

Anita Przybyszewska- Pietrasiak

SP-04/IV-VIII/20

5.

HistoriaProgram nauczania historii w klasach 4-8 Szkoły Podstawowej ,,Wczoraj i Dziś”.

IV-VIII

Tomasz Maćkowski

SP-05/IV-VIII/20

6.

Przyroda,,Tajemnice przyrody”. Program nauczania przyrody                   w klasie IV szkoły podstawowej.

IV

Jolanta Golanko

SP-06/IV-VIII/20

7.

BiologiaProgram nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej.

V-VIII

Anna Zdziennicka

SP-07/V-VIII/20

8.

GeografiaProgram nauczania geografii dla szkoły podstawowej – Planeta Nowa.

V-VIII

Ewa Maria Tuz      Barbara Dziedzic

SP-08/IV-VIII/20

9.

FizykaProgram nauczania fizyki w szkole podstawowej. Spotkania z fizyką.

VII-VIII

Grażyna Francuz – Ornat, Teresa Kulawik

SP-09/IV-VIII/20

10.

ChemiaProgram nauczania chemii w szkole podstawowej. Chemia Nowej Ery.

VII-VIII

Teresa Kulawik

Maria Litwin

SP-10/IV-VIII/20

11.

MatematykaProgram nauczania dla szkoły podstawowej  klasy 4-8 Matematyka z kluczem.

IV-VIII

Marcin Braun

Agnieszka Mańkowska

Małgorzata Paszyńska

SP-11/IV-VIII/20

12.

InformatykaProgram nauczania informatyki w szkole podstawowej ,,Lubię to”.

IV-VIII

Michał Kęska

SP-12/IV-VIII/20

13.

Technika,,Jak to działa”. Program nauczania ogólnego przedmiotu  technika w klasach 4-6 szkoły podstawowej.

IV-VIII

Lech Łabecki        Marta Łabecka

SP-13/IV-VIII/20

14.

Wychowanie fizyczneProgram nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej.

IV-VIII

Stanisław Żołyński

Artur Dominik

SP-14/IV-VIII/20

15.

ReligiaPoznaję Boga i w Niego wierzę. Program nauczania religii rzymsko- katolickiej na II etapie edukacyjnym

IV-VIII

Ks. Stanisław Łabendowicz

SP-15/IV-VIII/20

16.

Wychowanie do  życia w rodzinieProgram nauczania wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej ,,Wędrując ku dorosłości”.

IV-VIII

Teresa Król

SP-16/IV-VIII/20

17.

Wiedza o społeczeństwieProgram nauczania wiedzy o społeczeństwie w Szkole Podstawowej ,,Dziś i Jutro”.

VIII

Barbara Furman

SP-17/IV-VIII/20

18.

Edukacja dla bezpieczeństwa,,Żyje i działam bezpiecznie” – program nauczania edukacji bezpieczeństwa w szkole podstawowej w klasie VIII.

VIII

Jarosław Słoma

SP-18/IV-VIII/20

19.

Doradztwo zawodoweProgram realizacji zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w klasie 7 szkoły podstawowej.

VII-VIII

Beata Grzelak

SP-19/IV-VIII/20

Szkoła Branżowa  I Stopnia Specjalna

L.p

Przedmiot

Tytuł programu

Klasa

Autor (autorzy)

Numer

w Szkolnym

zestawie programów

nauczania

1.

Język polski,,Zrozumieć Świat”. Program nauczania języka polskiego                           w zasadniczej szkoły zawodowej.

I-III

Jadwiga Pakulska

BS-01/I-III/19

2.

Język angielskiProgram nauczania języka angielskiego – kurs kontynuacyjny IV etap dla szkoły branżowej I stopnia.

I-III

Anna Kulińska

BS-02/I-III/19

3.

Historia„Poznać przeszłość. Wiek XX”. Zakres podstawowy. program nauczania do historii dla szkół ponadgimnzjalnych.

I-II

Marek Jekel

BS-03/I-III/19

4.

Podstawy przedsiębiorczościCiekawi świata. Podstawy przedsiębiorczości . Program nauczania dla szkół ponadpodstawowych . Zakres podstawowy.

I, III

Piotr Krzyszczyk

BS-04/I-III/19

5.

Geografia Program nauczania dla szkól  ponadgimnazjalnych.

I

Agata Łazarz

Zbigniew Zaniewicz

BS-05/I-III/19

6.

Biologia,,Biologia na czasie”. Program nauczania biologii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych.

I

Marek Kaczmarczyk

BS-06/I-III/19

7.

Chemia„To jest chemia”. Program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych .

I

Romuald Hassa

Aleksandra Mrzigod

Janusz Mrzigod

BS-07/I-III/19

8.

Fizyka„Odkryć fizykę”. Program nauczania fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.

I

Marcin Braun

Weronika Śliwa

BS-08/I-III/19

9.

MatematykaProgram nauczania matematyki w zasadniczej szkole zawodowej.

I-III

Dorota Ponczek

BS-09/I-III/19

10.

Wychowanie fizyczneWychowania fizyczne dla uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia.

I-III

Teresa Kuciapska

BS-10/I-III/19

11.

Edukacja dla bezpieczeństwaŻyję i działam bezpiecznie. Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkołach ponadgimnazjalnych.

I

Jarosław Słoma

BS-11/I-III/19

12.

Wychowanie do życia w rodzinieWychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klas I -III szkół ponadgimnazjalnych. „Wędrując ku dorosłości”.

I-III

Teresa Król

BS-12/I-III/19

13.

Zajęcia praktyczne

Podstawy żywienia człowieka

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

Wyposażenie techniczne

i zasady bezpieczeństwa

w gastronomii

Prowadzenie działalności gospodarczej

512/05/SZ/MENiS/2002.05.08 kucharz małej gastronomi dostosowano do 512001 kucharz

I-III

BS-13/I-III/19

14.

Religia„Świadek Chrystusa w Kościele”. Program nauczania religii rzymsko- katolickiej na III etap edukacyjny.

I-III

 Ks. Stanisław ŁabendowiczBS-14/I-III/19

15.

Wiedza o społeczeństwieProgram nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie                w szkole ponadgimnazjalnej. Zakres podstawowy –                     „W centrum uwagi”.

II

Mariusz Menz

BS-15/I-III/19

16.

InformatykaProgram nauczania do szkół ponadgimnazjalnych z informatyki.

II

Wojciech Hermanowski

BS-16/I-III/19

17.

Doradztwo zawodoweProgram realizacji zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w Branżowej Szkole I Stopnia.

Radosława Kompowska- Marek

BS-17/I-III/19

Szkoła Branżowa  I Stopnia Specjalna

L.p

Przedmiot

Tytuł programu

Klasa

Autor (autorzy)

Numer

w Szkolnym

zestawie programów

nauczania

1.

Język polskiTo się czyta. Program nauczania języka polskiego dla szkoly branżowej I stopnia

I-III

Krzysztof Brząkalik

BSpSP1/I-III/20

2.

Język angielskiProgram nauczania języka angielskiego dla szkoły branżowej I stopnia po szkole podstawowej

I-III

Mileda Krajewska

Ewa Piotrowska

BSpSP2/I-III/20

3.

HistoriaProgram nauczania dla szkoły branżowej

I-III

J. Bonecki

BSpSP3/I-III/20

4.

Podstawy przedsiębiorczościProgram nauczania podstaw przedsiębiorczości dla branżowej szkoły podstawowej I stopnia- Krok w przedsiębiorczość

I, III

Marek Niesłuchowski

BSpSP4/I-III/20

5.

BiologiaProgram nauczania dla szkół branżowej I stopnia

I

B. Jakubik, R. Szymańska

BSpSP5/I-III/20

6.

FizykaProgram nauczania dla szkoły branżowej I stopnia

Ewa Wołyniec

BSpSP6/I-III/20

7.

MatematykaTo się liczy . Program dla szkoły branżowej I stopnia

I-III

Karolina Wej, Wojciech Babiański

BSpSP7/I-III/20

8.

Wychowanie fizyczneProgram nauczania wychowania fizycznego dla Branżowej Szkoły I i II stopnia

I-III

Żołyński Stanisław

BSpSP8/I-III/20

9.

Edukacja dla bezpieczeństwaEdukacja dla bezpieceństwa- program nauczania dla szkoły branżowej I stopnia

I

Barbara Boniek

BSpSP9/I-III/20

10.

Wychowanie do życia w rodzinieWędrując ku dorosłości- wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania

I-III

Teresa Król

BSpSP10/I-III/20

11.

Prace pomocnicze wewnątrz obiektuPrace pomocnicze wewnątrz obiektu hotelarskiego – program nauczania

I-III

Anna Haba program własny w oparciu o program ORE

BSpSP11/I-III/20

12.

Bezpieczna wykonanie prac pomocniczych w hoteluProgram nauczania zawodu – pracownik pomocniczy obsługi hotelowej .

I-III

Anna Haba program własny w oparciu o program ORE

BSpSP12/I-III/20

13

Zajęcia praktyczne w hoteluPrace pomocnicze w obiektach hotelarskich  i ich otoczeniu – zajęcia praktyczne

I-III

Anna Haba program własny w oparciu o program ORE

BSpSP13/I-III/20

14

Prace pomocnicze w otoczeniu obiektu hotelarskiegoPracownik wotoczeniu obiektu hotelarskiego hotelu program nauczania .

I-III

Anna Haba program własny w oparciu o program ORE

BSpSP14/I-III/20

12.

ReligiaZ Bogiem w dorosłe życie program nauczania religii

I-III

 Ks. Stanisław ŁabendowiczBSpSP15/I-III/20

13.

Wiedza o społeczeństwieWiedza o społeczeństwie. Program nauczania dla szkoły branżowej

Antonina Telicka- Bonecka

BSpSP16/I-III/20

14.

InformatykaProgram nauczania do szkół ponadgimnazjalnych z informatyki.

I-III

Wojciech Hermanowski

BSpSP17/I-III/20

15.

Doradztwo zawodoweProgram realizacji zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w Branżowej Szkole I Stopnia.

Radosława Kompowska- Marek

BSpSP18/I-III/20

Szkoła Podstawowa Specjalna dla uczniów z upośledzeniem umysłowym umiarkowanym lub znacznym

L.p.

Przedmiot

Tytuł programu

Numer

w Szkolnym

zestawie programów

nauczania

1.

Funkcjonowanie osobiste i społeczneProgram wychowania i nauczania dzieci z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkole podstawowej. (Justyna Tomczyk, Emilia Węcek).SPu-01/I-VIII/20

2.

Zajęcia rozwijające komunikowanie się

3 .

Zajęcia rozwijające kreatywność

4.

Wychowanie fizyczneElementy programu nauczania wychowania fizycznego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym. (Anna Góra)SPu-02/I-VIII/20

5.

Religia,,W ramionach Ojca”. Bóg kocha mnie. Program nauczania religii  na I Etapie edukacyjnym dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym. (Aleksandra M. Kielar, ks. Janusz Tomczak).SPu-03/I- VIII/20

Szkoła Przysposabiająca do Pracy Specjalna

dla uczniów z upośledzeniem umysłowym umiarkowanym lub znacznym

L.p.

Przedmiot

Tytuł programu

Numer

w Szkolnym

zestawie programów

nauczania

1.

Funkcjonowanie osobiste i społeczneProgram nauczania Szkoły Przysposabiającej do Pracy z przedmiotu Funkcjonowanie osobiste i społeczne. (S.Kuźdub, R.Wiecha)SPdP-01/I-III/20

2.

Zajęcia kształtujące kreatywnośćProgram zajęć kształtujących kreatywność dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. (W.Szczęsna, A.Sokół, A.Pacek)SPdP-02/I-III/20

3.

Zajęcia w komunikowaniu sięProgram zajęć w komunikowaniu się dla Szkoły Przysposabiającej do Pracy. (T.Woś, M.Jurkowska)SPdP-03/I-III/20

4.

Przysposobienie do pracyProgram przysposobienia do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów                          z niepełnosprawnościami sprzęzonymi. (I.Sowula, B. Żurowska, L.Kowalska)SPdP-04/I-III/20

5.

Wychowanie fizyczneProgram nauczania wychowania fizycznego dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym. (A. Góra)SPdP-05/I-III/20

6.

ReligiaW ramionach Ojca. Bóg umacnia mnie. Program nauczania religii rzymsko-katolickiej uczniów z niepełnosprawnością intelektualną                           w stopniu umiarkowanym i znacznym. (A.Kielar)SPdP-06/I-III/20

Zestaw programów pozytywnie zaopiniowany  przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starachowicach i Radę Pedagogiczną w dniu 05.06.2020 r

Zestaw programów pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców w dniu 15.06.2020r