PREZYDIUM   RADY   RODZICÓW

SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO

W STARACHOWICACH

2023/2024 

PRZEWODNICZĄCA RADY 

PANI ANETA WÓJCIK

—————————————-

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ 

PANI ALICJA GODLEWSKA

PANI ALICJA SPADŁO

(SKARBNIK)

PANI EWELINA STANKOWSKA