PREZYDIUM   RADY   RODZICÓW

SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO
– WYCHOWAWCZEGO

W STARACHOWICACH

2022/2023


PRZEWODNICZĄCA RADY

PANI ANETA WÓJCIK


ZASTĘPCA PRZEWODNICZACEJ

PANI ALICJA GODLEWSKA


PANI ANNA WRÓBLEWSKA

PANI RENATA WOŹNIAK