PREZYDIUM   RADY   RODZICÓW

SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO

W STARACHOWICACH

2021/2022

 

PANI ANETA WÓJCIK

PRZEWODNICZĄCA RADY

 

 

PAN MIROSŁAW GŁOWACKI

ZASTĘPCA PRZEWODNICZACEJ

 

PANI EWA PICHOLA

SKARBNIK

 

PANI IRENA ROKITA

CZŁONEK RADY