Uczniowie Placówki biorą udział w  konkursach, turniejach sportowych i innych imprezach międzyszkolnych,  wojewódzkich i ogólnopolskich na których odnosimy liczne wyróżnienia i sukcesy. W tym obecnym roku szkolnym  zdobyliśmy już następujące dyplomy:

– Dyplom dla Damiana Grygla za zajęcie I miejsca na dystansie 50m oraz II miejsca na dystansie 25m stylem dowolnym w Mistrzostwach Województwa Świętokrzyskiego w Pływaniu ŚSKF „Sprawni Razem”; impreza organizowana przez Ośrodek

 Dyplom dla Andrzeja Dzietary za zajęcie I miejsca na dystansie 50m oraz na dystansie 25m stylem dowolnym w Mistrzostwach Województwa Świętokrzyskiego w Pływaniu ŚSKF „Sprawni Razem”; impreza organizowana przez Ośrodek;

– Dyplom dla Sebastiana Dzietary za  zdobycie II miejsca na dystansie 50m oraz III miejsca na dystansie 25m stylem dowolnym w Mistrzostwach Województwa Świętokrzyskiego w Plywaniu ŚSKF „Sprawni Razem”; impreza organizowana przez Ośrodek;

– Dyplom dla Naszego Zespołu „Mim -O” za udział w XIII Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi Potrzrebami Edukacyjnymi ,, W krajnie Uśmiechu”-Jędrzejów.

         Nagrody i wyróżnienia za udział uczniów w różnorodnych działaniach kulturalno-oświatowych ze środowiskiem lokalnym oraz na poziomie wojewódzkim i ogólnopolskim ,umożliwia im osiągnięcie sukcesu, kształtuje samodzielność w życiu codziennym, zgodnie z możliwościami dziecka.

 

Nagrody i wyróżnienia udział uczniów w różnorodnych działaniach kulturalno-oświatowych ze środowiskiem lokalnym oraz na poziomie wojewódzkim i ogólnopolski ,umożliwia im osiągnięcie sukcesu, kształtuje samodzielność w życiu codziennym, zgodnie z możliwościami dziecka.