Nasz Ośrodek posiada  bazę sportową, która służy nie tylko rozwijaniu umiejętności sportowych na zajęciach wychowania fizycznego czy zajęć pozalekcyjnych, ale także wszelkiego rodzaju zajęć mających na celu usprawnianie ruchowe uczniów.  Ośrodek posiada: boisko uniwersalne ze sztuczną nawierzchnią, dwie sale gimnastyki korekcyjnej, salę zabaw, siłownię, salę rehabilitacyjną z nowoczesną kabiną UGUL.
    Corocznie mamy zaszczyt być organizatorami Mistrzostw Województwa Świętokrzyskiego w Pływaniu „Sprawni Razem”. Organizujemy również na przełomie stycznia i lutego Szkolny Turniej Tenisa Stołowego, który na stałe wpisał się do naszego kalendarza imprez i uroczystości.
Raz w tygodniu odbywają się zajęcia na pływalni oraz zajęcia SKS,na których uczniowie pracują nad taktyką i techniką gier zespołowych, sportów indywidualnych, poznają przepisy gier, przygotowują się do udziału w zawodach. Efektem tych zajęć jest rozwijanie wśród dzieci i młodzieży zdrowej rywalizacji (zasada fair- play) w sporcie i w życiu codziennym oraz promowanie naszej placówki na forum lokalnej społeczności. 
Celem wszelkich działań sportowych w naszym Ośrodku jest zwiększenie aktywności fizycznej poprzez propagowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie cech osobowości tj. wytrwałość w dążeniu do osiągnięcia celów,wyników, tych zarówno malutkich jak i tych wielkich, konsekwencji w umiejętności pokonywania przeszkód i przezwyciężania własnych słabości. „Sport” w naszym Ośrodku ma nauczyć  stosunku każdego ucznia do pozytywnych i negatywnych emocji, gdzie szacunek do drugiego człowieka jest celem na równi z osiąganymi wynikami. 

    W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym od 2017 roku działa Klub Olimpiad Specjalnych – „ARK”. Zrzesza on 47 zawodników będących uczniami Ośrodka. W skład zarządu klubu wchodzą nauczyciele: Anna Góra (przewodnicząca) oraz Beata Żurowska (członek zarządu). W działalność Arki zaangażowani są także pozostali członkowie, dyrektor SOSW Elżbieta Kowalczyk, wicedyrektor Paweł Strojnowski, nauczyciele: Katarzyna Sałek, Karolina Drużdż, Grażyna Raczyńska.

    Celem klubu jest organizowanie i prowadzenie spotkań sportowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, całorocznych treningów i zajęć sportowych, a także umożliwienie udziału w imprezach sportowych, wyjazdach czy turnusach rehabilitacyjnych (coroczny obóz sportowy dla zawodników Olimpiad Specjalnych w Zakopanem).

     W wyniku działalności w Olimpiadach Specjalnych nasi uczniowie mają okazję zaprezentować swoje umiejętności sportowe w licznych zawodach sportowych w takich dyscyplinach jak:

– lekkoatletyka,

– badminton

– tenis stołowy,

– bocce,

– piłka nożna,

– bowling,

– pływanie.