Plan Realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Starachowicach
w roku szkolnym 2019/2020

DZIAŁANIA OGÓLNE

LP.Rodzaj PrzedsięwzięciaForma realizacjiOsoba odpowiedzialnaRealizatorUczestnicyTermin realizacjiUwagi
1Zapoznanie  Rady Pedagogicznej ze Szkolnym Systemem Doradztwa ZawodowegoPrelekcjaDyrektor szkoły, doradca zawodowyDoradca zawodowyRada pedagogicznaSierpień/ wrzesień
2Zapoznanie rodziców ze Szkolnym Systemem Doradztwa ZawodowegoMini wykładDyrektor szkoły, wychowawcy klasDoradca, wychowawcyRodziceWrzesień
3Odkrywanie zdolności i umiejętności uczniaUdział w konkursach plastycznych szkolnych, międzyszkolnych i ogólnopolskich, zaangażowanie do przygotowania Jasełek  i spotkania podczas wigilii klasowej,  różnych występów i przedstawieńDyrektor szkoły, doradca zawodowy, wychowawca klasy, nauczycieleSamorząd szkolny, wychowawca internatu, rodzice, polonista, wychowawca klasy, nauczyciele

Uczniowie klas
I –III,  IV- VIII Szkoła Podstawowa

Uczniowie klas szkoły branżowej, zawodowej i przyspasabiających do pracy

Cały rok szkolny
4Wycieczki zawodoznawczeWycieczkiDyrektor szkoły, doradca zawodowy, wychowawca klasy, nauczycieleDyrektor szkoły, doradca zawodowy, wychowawca klasy, nauczycieleUczniowie szkół funkcjonujących w SOSWCały rok szkolny

SZKOŁA PODSTAWOWA

LP.Rodzaj PrzedsięwzięciaForma realizacjiOsoba odpowiedzialnaRealizatorUczestnicyTermin realizacjiUwagi

Edukacja wczesnoszkolna klasy II-III

5Mam swoje mocne strony.pogadankaDyrektor szkoły, doradca zawodowy, wychowawca klasy, nauczycieleWychowawca klasyKlasa II-IIIWrzesień
6Prognozowanie pogody- „ Wywiad z panią meteorolog”.Rozmowa

Praca z tekstem

Dyrektor szkoły, doradca zawodowy, wychowawca klasy, nauczycieleWychowawca klasyKlasa II-IIIPaździernik
7Smakołyki z drzewa- „ W sadzie”- praca sadownika.Pogadanka

Praca z tekstem

Dyrektor szkoły, doradca zawodowy, wychowawca klasy, nauczycieleWychowawca klasyKlasa II-IIIPaździernik
8„ Ludzie listy piszą”- wyjście na pocztę.WycieczkaDyrektor szkoły, doradca zawodowy, wychowawca klasy, nauczycieleWychowawca klasyKlasa II-IIIListopad
9„Od ziarenka do bochenka”-praca piekarza.Pogadanka

Film edukacyjny

Dyrektor szkoły, doradca zawodowy, wychowawca klasy, nauczycieleWychowawca klasyKlasa II-IIIListopad
10„Gdyby zabrakło…”- praca górnika. Wykorzystanie węgla w naszym życiu.Pogadanka

Zajęcia praktyczne

Dyrektor szkoły, doradca zawodowy, wychowawca klasy, nauczycieleWychowawca klasyKlasa II-IIIGrudzień
11„Moje zainteresowania i hobby”- kim chciałbym być w przyszłości?Pokaz

Zabawy tematyczne

Drama

Dyrektor szkoły, doradca zawodowy, wychowawca klasy, nauczycieleWychowawca klasyKlasa II-IIIStyczeń
12„Gdzie pracują moi rodzice?-  różnorodność zawodów wykonywanych przez dorosłych.Pokaz

Rozmowa

Wywiad

Dyrektor szkoły, doradca zawodowy, wychowawca klasy, nauczycieleWychowawca klasyKlasa II-IIILuty
13„Wybiorę się do kina”-wszyscy ludzie reżysera- zawody związane z produkcją filmu.Film edukacyjny

Pogadanka

Dyrektor szkoły, doradca zawodowy, wychowawca klasy, nauczycieleWychowawca klasyKlasa II-IIIMarzec

Zajęcia z wychowawcą

14Czym jest dla nas praca i jakie ma znaczenie w życiu człowiekaPogadankaDyrektor szkoły, wychowawca klasyM. GrudniewskaKlasa IV-VGrudzień
15Jak korzystamy z różnych źródeł wiedzy?Lekcja z wykorzystaniem różnych źródeł informacji w bibliotece szkolnejDyrektor szkoły, doradca zawodowy, wychowawca klasyM. Grudniewska,

bibliotekarka

Klasa IV-VMarzec
16Zawody ludzi pracujących dla dobra dzieciPogadanka, elementy wywiadu

Dyrektor szkoły,

Wychowawca klasy,

S. KuźdubKlasa VIPaździernik
17Osiągam w życiu sukcesyPogadanka, zabawy

Dyrektor szkoły,

Wychowawca klasy, Doradca Zawodowy

S. KuźdubKlasa VIStyczeń
18Chodzę do szkołyBurza mózgów, praca z tekstem

Dyrektor szkoły,

Wychowawca klasy

S. KuźdubKlasa VIKwiecień
19Chcę poznać siebie- moje wady i zaletyZabawy integracyjneDyrektor szkoły, wychowawca klasy,S. KuźdubKlasa VIMaj
20Poznajemy siebie. Nasze zainteresowania i hobby.Zięcia integracyjneDyrektor szkoły, wychowawcy klas K. Rajkowska – StachowiczKlasa VII-VIII

Wrzesień

21Każdy z nas jest wyjątkowy.Prezentacja osiągnięć uczniów (dyplomów, prac plastycznych)Dyrektor szkoły, wychowawcy klas, doradca zawodowyK. Rajkowska – StachowiczKlasa VII-VIII

Wrzesień

22Rozpoznaję i wyrażam swoje uczucia i emocjeĆwiczenia grupoweDyrektor szkoły, wychowawcy klasK. Rajkowska – StachowiczKlasa VII-VIII

Listopad

23Asertywność- ważna umiejętnośćOrganizowanie pomocy koleżeńskiejDyrektor szkoły, wychowawcy klas, Doradca ZawodowyK. Rajkowska – StachowiczKlasa VII-VIII

Styczeń

24Jak wygrać ze stresem?Techniki relaksacyjneDyrektor szkoły, wychowawcy klasK. Rajkowska – StachowiczKlasa VII-VIII

Luty

25Moja droga do sukcesu. Świadomość swoich mocnych stron.Wspieranie inicjatyw młodzieżyDyrektor szkoły, wychowawcy klas, doradca zawodowyK. Rajkowska – StachowiczKlasa VII-VIII

Luty

26Umiem spędzać czas wolny w sposób aktywny.Prezentacja i omówienie pomysłów.Dyrektor szkoły, wychowawcy klasK. Rajkowska – StachowiczKlasa VII-VIII

Marzec

27Jak radzić sobie z konfliktami?DramaDyrektor szkoły, wychowawcy klas, pielęgniarkaK. Rajkowska – StachowiczKlasa VII-VIII

Marzec

28Moje zainteresowaniaAnkietaDyrektor szkoły, wychowawcy klasK. Rajkowska – StachowiczKlasa VII-VIII

Kwiecień

Matematyka

29Zamiana jednostekPrzedmiotowa forma ćwiczeniaDyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotuNauczyciel przedmiotu A. MichnowskaKlasa VMarzec
30Miara wagi  i pieniądzeĆwiczenia przedmiotowe zadania praktyczneDyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotuNauczyciel przedmiotu  A. MichnowskaKlasa VMarzec
31TabeleZadania praktyczneDyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotuNauczyciel przedmiotu A. MichnowskaKlasa VIMarzec
32Diagramy i wykresyZadania praktyczneDyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotuNauczyciel przedmiotu A. MichnowskaKlasa VIMarzec

Język angielski

33Dane osoboweDialogi w parachDyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotuNauczyciel przedmiotuKlasy IV-VIIIWrzesień
34Poznajemy zawodyPraca w grupachDyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotuNauczyciel przedmiotuKlasy IV-VIIIWrzesień
35ZainteresowaniaDialogi w parachDyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotuNauczyciel przedmiotuKlasy IV-VIIIWrzesień

Wiedza o społeczeństwie

36Komunikacja i autoprezentacjadyskusja (dyskusja panelowa), debata (debata za i przeciw), ,,burza mózgów”.Dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotuNauczyciel przedmiotu M. BonioKlasa VIIIWrzesień
37Edukacja i pracawykorzystanie technologii informacyjnej, ,,burza mózgów”, metoda ,,kuli śnieżnej”, port folio, mapa mentalna, ,,drzewo decyzyjne”, wycieczka edukacyjna wirtualna.Dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotuNauczyciel przedmiotu  M. BonioKlasa VIIIWrzesień
38Ekonomia na co dzieńwykorzystanie technologii informacyjnej, ,,burza mózgów”, metoda ,,kuli śnieżnej”, port folio, mapa mentalna, ,,drzewo decyzyjne”Dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotuNauczyciel przedmiotu  M. BonioKlasa VIIIPaździernik

Język polski

39Prezentacja i autoprezentacjaprezentacja filmów i ilustracji, ćwiczenia praktyczneDyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotuNauczyciel przedmiotuKlasa VIIMarzec
40Jak napisać podanie?wykład, ćwiczenia praktyczne, prezentacjaDyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotuNauczyciel przedmiotuKlasa VIIILuty
41Życiorys i CVPrezentacja multimedialna, ćwiczenia praktyczneDyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotuNauczyciel przedmiotuKlasa VIIIMarzec
42List motywacyjnyPrezentacja multimedialna, ćwiczenia praktyczneDyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotuNauczyciel przedmiotuKlasa VIIIMarzec

Edukacja dla bezpieczeństwa

43Podstawowe wiadomości z zakresu pierwszej pomocypogadanka , el . wykładuDyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotuNauczyciel przedmiotuKlasa VIIIGrudzień
44Pomoc osobie nieprzytomnejpogadanka

Pokaz, instruktaż

ćw. praktyczne

Dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotuNauczyciel przedmiotuKlasa VIIIStyczeń
45Zdrowie jako wartośćPogadanka, burza mózgówDyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotuNauczyciel przedmiotuKlasa VIIICzerwiec

Wychowanie fizyczne

46Znaczenie dobrych relacji z innymi ludźmi, w tym rodzicami, rówieśnikami tej samej i odmiennej płciPoznanie zasad ferplay,  ćwiczenie umiejętności interpersonalneDyrektor szkoły. Nauczyciel wychowania fizycznegoNauczyciel wychowania fizycznegoKlasy VI,VII, VIIIListopad
47Kryteria oceny własnej oceny sprawności fizycznejTest sprawnościDyrektor szkoły. Nauczyciel wychowania fizycznegoNauczyciel wychowania fizycznegoKlasy  VI,VII, VIIIGrudzień
48Moje mocne strony, budowanie poczucia własnej wartości – planowanie  sposobu rozwoju oraz budowanie świadomości słabych stron, nad którymi należy pracowaćRóżne ćwiczenia i zawody sportowe- wskazywanie  uczniom ich umiejętności oraz konieczności pracowania nad słabszymi strefamiDyrektor szkoły. Nauczyciel  wychowania fizycznegoNauczyciel wychowania fizycznegoKlasy  VI,VII, VIIIStyczeń
49Znaczenie dobrych relacji z innymi ludźmi, w tym rodzicami, rówieśnikami tej samej i odmiennej płciPogadanka dyskusjaDyrektor szkoły. Nauczyciel  wychowania fizycznegoNauczyciel wychowania fizycznegoKlasy  VI,VII, VIIILuty

Doradztwo zawodowe

50Wszyscy jesteśmy zdolni!Dyskusja, ćwiczenia grupowe, test do wyboruDyrektor szkoły, wychowawcy klasDoradca zawodowy E. WęcekUczniowie klasy VII-VIIIWrzesień
Mam marzenia

Opowiadanie, mini wykład, rozmowa kierowana, metoda problemowa

Dyrektor szkoły, wychowawcy klasDoradca zawodowy E. WęcekUczniowie klasy VII-VIIIWrzesień
51Praca w grupie jako przykład kompetencji kluczowejDyskusja, ćwiczenia grupoweDyrektor szkoły, wychowawcy klasDoradca zawodowy E. WęcekUczniowie klasy VII-VIIIWrzesień
52Umiejętności a zawódĆwiczenia praktyczne, praca w grupachDyrektor szkoły, wychowawcy klasDoradca zawodowy E. WęcekUczniowie klasy VII-VIIIPaździernik
53Przygotowanie gazetki ściennej związanej z OTOK ,, Kucharz- Pasja, profesja, powołanie”Gazetka ściennaDyrektor szkoły, doradca zawodowyDoradca zawodowy E. WęcekUczniowie klasy VII-VIIIPaździernik
54Moje umiejętnościKolaż, plakatDyrektor szkoły, doradca zawodowyDoradca zawodowy E. WęcekUczniowie klasy VII-VIIIPaździernik
55Czym się interesujęDyskusja, ćwiczenia grupoweDyrektor szkoły, doradca zawodowyDoradca zawodowy E. WęcekUczniowie klasy VII-VIIIListopad
56Wiem jaki jestemRozmowa kierowana, prezentacja na forum grupy, mini wykładDyrektor szkoły, doradca zawodowyDoradca zawodowy E. WęcekUczniowie klasy VII-VIIIListopad
57Jak zaplanować przyszłość edukacyjno-zawodową?Dyskusja problemowaDyrektor szkoły, doradca zawodowyDoradca zawodowy E. WęcekUczniowie klasy VII-VIIIListopad
58Moja przyszłość edukacyjno-zawodowaDyskusja, ćwiczenia grupoweDyrektor szkoły, doradca zawodowyDoradca zawodowy E. WęcekUczniowie klasy VII-VIIIGrudzień
59

Ja i moje emocje

Metoda sytuacyjna, metoda zajęć praktycznych, metoda inscenizacjiDyrektor szkoły, doradca zawodowyDoradca zawodowy E. WęcekUczniowie klasy VII-VIIIGrudzień
60

Zawody w moim najbliższym otoczeniu

Ćwiczenia grupowe, dyskusjaDyrektor szkoły, doradca zawodowyDoradca zawodowy E. WęcekUczniowie klasy VII-VIIIGrudzień
61

Od elektryka do kierownika

Odwrócona lekcja, dyskusjaDyrektor szkoły, doradca zawodowyDoradca zawodowy E. WęcekUczniowie klasy VII-VIIIStyczeń
62

Mam ciekawe zainteresowania

Metoda przypadków z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnejDyrektor szkoły, doradca zawodowyDoradca zawodowy E. WęcekUczniowie klasy VII-VIIIStyczeń
63

Kompetencje na rynku pracy.

Dyskusja, ćwiczenia grupowe, mini wykładDyrektor szkoły, doradca zawodowyDoradca zawodowy E. WęcekUczniowie klasy VII-VIIIStyczeń
64Doradztwo zawodowe  realizowane w zespołach edukacyjno – terapeutycznych realizowane jest według rozkładów pracy nauczycieli, ośrodków tygodniowych i dziennych.

Działania z zakresu doradztwa zawodowego obejmują poznawanie zawodów, instytucji użyteczności publicznych, kształtowania właściwych postaw oraz umiejętności

 zachowania. Za realizację tematyki z zakresu doradztwa zawodowego odpowiedzialni  są wychowawcy klas.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

LP.Rodzaj PrzedsięwzięciaForma realizacjiOsoba odpowiedzialnaRealizatorUczestnicyTermin realizacjiUwagi

Zajęcia z wychowawcą

65Moje zainteresowania, uzdolnienia, możliwościTestDyrektor szkoły, wychowawca klasy, doradca zawodowyWychowawca klasy, R. GłowackaKlasa I branżowaStyczeń
66Kultura zachowania Się w różnych sytuacjach.Ćwiczenia praktyczne, prowadzenie dialogów, scenki sytuacyjneDyrektor szkoły, wychowawca klasy,Wychowawca klasy,  R. GłowackaKlasa I branżowaMarzec
67Co to znaczy być asertywnym?Wykład, dyskusja ćwiczenia praktyczneDyrektor szkoły, wychowawca klasy, doradca zawodowyWychowawca klasy, R. GłowackaKlasa I branżowaKwiecień
68Zawód o jakim marzęPogadanka, rozmowa, dyskusjaDyrektor szkoły, wychowawca klasy, doradca zawodowyWychowawca klasy,  R. GłowackaKlasa I branżowaKwiecień
69Poznanie możliwości zdobycia kwalifikacji zawodowych.Pogadanka, dyskusjaDyrektor szkoły, wychowawca klasy, doradca zawodowyWychowawca klasy,  R. GłowackaKlasa I branżowaCzerwiec
70Metody szukania ofert pracy w zawodzie kucharzDyskusja ćwiczenia praktyczneDyrektor szkoły, wychowawca klasy, doradca zawodowyWychowawca klasy, R. GłowackaKlasa I branżowaCzerwiec
71Moje marzenia zawodowePogadankaDyrektor szkoły, wychowawca klasy,Wychowawca klasy A. MichnowskaKlasa II – III branżowaPaździernik
72Przygotowuję się do zaprezentowania podczas rozmowy kwalifikacyjnejWykład, ćwiczenia praktyczneDyrektor szkoły, wychowawca klasy, doradca zawodowyWychowawca klasy  A. MichnowskaKlasa II – III branżowaKwiecień
73Jakie dokumenty należy przygotować przed podjęciem pracy?PogadankaDyrektor szkoły, wychowawca klasy, doradca zawodowyWychowawca klasy  A. MichnowskaKlasa II – III branżowaKwiecień
74Moje plany na przyszłośćSamodzielne wypowiedzi uczniówDyrektor szkoły, wychowawca klasy, doradca zawodowyWychowawca klasy A. MichnowskaKlasa II – III branżowaKwiecień
75Europa ogromny rynek pracyWyszukiwanie informacji w różnych środkach przekazu: internet, prasa, radioDyrektor szkoły, wychowawca klasy, doradca zawodowyWychowawca klasy A. MichnowskaKlasa II – III branżowaMaj
76Rynek pracy w naszym regionieSamodzielne wyszukiwanie informacji w różnych środkach przekazu: internet, prasa, radioDyrektor szkoły, wychowawca klasy, doradca zawodowyWychowawca klasy  A. MichnowskaKlasa II – III branżowaCzerwiec

Język angielski

77Dane osoboweDialog w parachDyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotuNauczyciel przedmiotuKlasa I,  II i III branżowaListopad
78Poznajemy zawodyPraca w grupachDyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotuNauczyciel przedmiotuKlasa I,  II i III branżowaListopad
79ZainteresowaniaDialog w parachDyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotuNauczyciel przedmiotuKlasa I,  II i III branżowaListopad
80Redagowanie CVPraca indywidualnaDyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotuNauczyciel przedmiotuKlasa I,  II i III branżowaMarzec
81List motywacyjnyPraca indywidualnaDyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotuNauczyciel przedmiotuKlasa I,  II i III branżowaMarzec
82Kwestionariusz osobowyPraca indywidualnaDyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotuNauczyciel przedmiotuKlasa I,  II i III branżowaKwiecień
83Formularz aplikacyjny w sprawie pracyPraca indywidualnaDyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotuNauczyciel przedmiotuKlasa I,  II i III branżowaKwiecień
84Rozmowa kwalifikacyjnaPraca w parach i grupachDyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotuNauczyciel przedmiotuKlasa I,  II i III branżowaMaj
85Technika pisania e-mailPraca indywidualnaDyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotuNauczyciel przedmiotuKlasa I,  II i III branżowaListopad
86Plany na przyszłośćPraca indywidualnaDyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotuNauczyciel przedmiotuKlasa I,  II i III branżowaCzerwiec

Język polski

87Kultura języka w zawodziePogadanka, ćwiczenia praktyczne, prezentacja.Dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotuNauczyciel przedmiotu, M. GembskiKlasa I branżowaLuty
88List motywacyjnyPogadanka, ćwiczenia praktyczne, prezentacjaDyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotuNauczyciel przedmiotu, M. GembskiKlasa I branżowaMaj
89Umiejętność prowadzenia rozmowyPogadanka, ćwiczenia praktyczne, prezentacja, elementy dyskusjiDyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotuNauczyciel przedmiotu, M. GembskiKlasa II branżowaLuty
90Rozmowa KwalifikacyjnaPogadanka, ćwiczenia praktyczne, prezentacja, elementy dyskusjiDyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotuNauczyciel przedmiotu, M. GembskiKlasa II branżowaLuty
91Tworzenie tekstu pisanego. Życiorys i podaniePrezentacja multimedialna, ćwiczenia praktyczneDyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotuNauczyciel przedmiotu,  M. GembskiKlasa II- III branżowaPaździernik

Edukacja dla bezpieczeństwa

92Zagrożenia bezpieczeństwa osobistegoPogadanka, elementy dyskusji, film edukacyjnyDyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotuNauczyciel przedmiotuKlasa I,  II branżowa i ZSZListopad
93Zagrożenia zdrowia  i życiaPr. z książka, pogadanka, ćw. praktyczneDyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotuNauczyciel przedmiotuKlasa I,  II branżowa i ZSZMarzec
94Choroby cywilizacyjnerozmowa kierowana, praca z książka, el. wykładuDyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotuNauczyciel przedmiotuKlasa I,  II branżowa i ZSZCzerwiec

Podstawy przedsiębiorczości

95Kim jest osoba przedsiębiorcza?Burza mózgów, pogadankaDyrektor szkoły, Nauczyciel Podstaw PrzedsiębiorczościNauczyciel Podstaw Przedsiębiorczości, A. SokółKlasa I Branżowa po szkole podstawowejWrzesień

96Moje mocne i słabe strony, zainteresowania, zdolności, predyspozycjeDyskusja problemowa, ćwiczenia grupoweDyrektor szkoły, Nauczyciel Podstaw PrzedsiębiorczościNauczyciel Podstaw Przedsiębiorczości, A. SokółKlasa I Branżowa po szkole podstawowejWrzesień

97Komunikacja interpersonalnaElementy dramy praktycznego działaniaDyrektor szkoły, Nauczyciel Podstaw PrzedsiębiorczościNauczyciel Podstaw Przedsiębiorczości, A. SokółKlasa I Branżowa po szkole podstawowejWrzesień

98Konsument, czyli „król rynku”Burza mózgów, pogadankaDyrektor szkoły, Nauczyciel Podstaw PrzedsiębiorczościNauczyciel Podstaw Przedsiębiorczości, A. SokółKlasa I Branżowa po szkole podstawowejPaździernik

99Formy oszczędzania
i inwestowania
Praca w grupach burza mózgówDyrektor szkoły, Nauczyciel Podstaw PrzedsiębiorczościNauczyciel Podstaw Przedsiębiorczości, A. SokółKlasa I Branżowa po szkole podstawowejListopad

100Jak uzyskać odszkodowanie lub świadczenie z ubezpieczenia?Wykład praca z podręcznikiemDyrektor szkoły, Nauczyciel Podstaw PrzedsiębiorczościNauczyciel Podstaw Przedsiębiorczości, A. SokółKlasa I Branżowa po szkole podstawowejStyczeń

101Poszukiwanie pracy. Przewodnik po świecie pracyDyskusja burza mózgówDyrektor szkoły, Nauczyciel Podstaw PrzedsiębiorczościNauczyciel Podstaw Przedsiębiorczości, A. SokółKlasa I Branżowa po szkole podstawowejStyczeń

102Jak przygotować dokumenty aplikacyjne?Ćwiczenia praktyczneDyrektor szkoły, Nauczyciel Podstaw PrzedsiębiorczościNauczyciel Podstaw Przedsiębiorczości, A. SokółKlasa I Branżowa po szkole podstawowejLuty

103Zasady prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, autoprezentacjaElementy dramyDyrektor szkoły, Nauczyciel Podstaw PrzedsiębiorczościNauczyciel Podstaw Przedsiębiorczości, A. SokółKlasa I Branżowa po szkole podstawowejLuty

104Aktywny na rynku pracy- aktywne metody poszukiwania pracyDyskusja, praca z danymiDyrektor szkoły, Nauczyciel Podstaw PrzedsiębiorczościNauczyciel Podstaw Przedsiębiorczości, A. SokółKlasa I Branżowa po szkole podstawowejMarzec

105Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcyWykładDyrektor szkoły, Nauczyciel Podstaw PrzedsiębiorczościNauczyciel Podstaw Przedsiębiorczości, A. SokółKlasa I Branżowa po szkole podstawowejKwiecień

106Etyka w pracy
i ochrona praw pracowniczych
Elementy dramyDyrektor szkoły, Nauczyciel Podstaw PrzedsiębiorczościNauczyciel Podstaw Przedsiębiorczości, A. SokółKlasa I Branżowa po szkole podstawowejKwiecień

107Przeciwwskazania zdrowotne przy wyborze konkretnego zawodu.WykładDyrektor szkoły, Nauczyciel Podstaw PrzedsiębiorczościNauczyciel Podstaw Przedsiębiorczości, A. SokółKlasa I Branżowa po szkole podstawowejMaj

108Radzenie sobie w sytuacjach trudnych w miejscu pracy.Dyskusja elementy dramyDyrektor szkoły, Nauczyciel Podstaw PrzedsiębiorczościNauczyciel Podstaw Przedsiębiorczości, A. SokółKlasa I Branżowa po szkole podstawowejMaj

109Człowiek jako istota przedsiębiorczapogadankaDyrektor szkoły, Nauczyciel Podstaw PrzedsiębiorczościNauczyciel Podstaw Przedsiębiorczości, A. SokółKlasa II BranżowejPaździernik

110Moje mocne strony, moje słabe stronyelementy dramyDyrektor szkoły, Nauczyciel Podstaw PrzedsiębiorczościNauczyciel Podstaw Przedsiębiorczości, A. SokółKlasa II BranżowejPaździernik
111Typy osobowościgra dydaktycznaDyrektor szkoły, NauczycielNauczyciel Podstaw Przedsiębiorczości, A. SokółKlasa II BranżowejPaździernik
112Komunikacja werbalnaburza mózgów, pogadankaDyrektor szkoły, Nauczyciel Podstaw PrzedsiębiorczościNauczyciel Podstaw Przedsiębiorczości, A. SokółKlasa II BranżowejPaździernik
113Komunikacja niewerbalnaBurza mózgów, pogadankaDyrektor szkoły, Nauczyciel Podstaw PrzedsiębiorczościNauczyciel Podstaw Przedsiębiorczości, A. SokółKlasa II BranżowejPaździernik
114Asertywność moją wizytówkąElementy dramyDyrektor szkoły, Nauczyciel Podstaw PrzedsiębiorczościNauczyciel Podstaw Przedsiębiorczości, A. SokółKlasa II BranżowejListopad
115Ćwiczenia  w przyjmowaniu postaw asertywnychElementy dramyDyrektor szkoły, Nauczyciel Podstaw PrzedsiębiorczościNauczyciel Podstaw Przedsiębiorczości, A. SokółKlasa II BranżowejListopad
116Rynek pracyPraca z podręcznikiem gazetkaDyrektor szkoły, Nauczyciel Podstaw PrzedsiębiorczościNauczyciel Podstaw Przedsiębiorczości, A. SokółKlasa II BranżowejGrudzień
117Praca jako wartośćPraca w grupachDyrektor szkoły, Nauczyciel Podstaw PrzedsiębiorczościNauczyciel Podstaw Przedsiębiorczości, A. SokółKlasa II BranżowejStyczeń
118Moja aktywność zawodowaWykładDyrektor szkoły, Nauczyciel Podstaw PrzedsiębiorczościNauczyciel Podstaw Przedsiębiorczości, A. SokółKlasa II BranżowejLuty
119Popyt na pracę na rynku lokalnymMini-wykład, praca z wykorzystaniem zasobów internetuDyrektor szkoły, Nauczyciel Podstaw PrzedsiębiorczościNauczyciel Podstaw Przedsiębiorczości, A. SokółKlasa II BranżowejLuty
120Analiza rynku pracy w PolsceDyskusja odczytywanie wykresuDyrektor szkoły, Nauczyciel Podstaw PrzedsiębiorczościNauczyciel Podstaw Przedsiębiorczości, A. SokółKlasa II BranżowejMarzec
121Prezentacja w czasie spotkania z pracodawcąĆwiczenia praktyczneDyrektor szkoły, Nauczyciel Podstaw PrzedsiębiorczościNauczyciel Podstaw Przedsiębiorczości, A. SokółKlasa II BranżowejKwiecień
122Formy zatrudnieniaWykład, pogadankaDyrektor szkoły, Nauczyciel Podstaw PrzedsiębiorczościNauczyciel Podstaw Przedsiębiorczości, A. SokółKlasa II BranżowejKwiecień
123Czy mobbing może mnie dotyczyć?DyskusjaDyrektor szkoły, wychowawca klasy, Nauczyciel Podstaw PrzedsiębiorczościNauczyciel Podstaw Przedsiębiorczości, A. SokółKlasa II BranżowejMaj
124Jak być swoim szefemBurza mózgówDyrektor szkoły, wychowawca klasy, Nauczyciel Podstaw PrzedsiębiorczościNauczyciel Podstaw Przedsiębiorczości, A. SokółKlasa II BranżowejMaj

Zajęcia praktyczne

125Zapoznanie z pracownią gastronomiczną i stanowiskami pracyZajęcia oglądoweDyrektor szkoły, nauczyciel zajęć praktycznychNauczyciel zajęć praktycznychKlasa I branżowaWrzesień
126Zapoznanie ze specyfiką zawodu kucharza.

Wymagania związane ze strojem roboczym ucznia. Zapoznanie z zakładem gastronomicznym

Aktywne słuchanie, metoda podającaDyrektor szkoły, nauczyciel zajęć praktycznychNauczyciel zajęć praktycznychKlasa I branżowaWrzesień
127Organizacja pracy w pracowni gastronomicznej. Stosowany sprzęt i urządzeniaZajęcia praktyczneDyrektor szkoły, nauczyciel zajęć praktycznychNauczyciel zajęć praktycznychKlasa I branżowaWrzesień

Przedmioty zawodowe

128Gospodarka narodowa i jej strukturaWykład, dyskusjaDyrektor szkoły, nauczyciel zajęć zawodowychNauczyciel przedmiotów zawodowychKlasa I,II Branżowa, III ZSZWrzesień
129Miejsce gastronomii w gospodarce narodowejWykład, dyskusjaDyrektor szkoły, nauczyciel zajęć zawodowychNauczyciel przedmiotów zawodowychKlasa I,II Branżowa, III ZSZPaździernik
130Charakterystyka zawodu kucharzaPraca w grupachDyrektor szkoły, nauczyciel zajęć zawodowychNauczyciel przedmiotów zawodowychKlasa I,II Branżowa, III ZSZListopad
131Typy zakładów
gastronomicznych i ich charakterystyka w aspekcie przyszłego miejsca pracy.
Praca w grupachDyrektor szkoły, nauczyciel zajęć zawodowychNauczyciel przedmiotów zawodowychKlasa I,II Branżowa, III ZSZGrudzień
132Krótkie streszczenie Kodeksu PracyWykładDyrektor szkoły, nauczyciel zajęć zawodowychNauczyciel przedmiotów zawodowychKlasa I,II Branżowa, III ZSZStyczeń
133Prawa i obowiązki pracodawcyWykładDyrektor szkoły, nauczyciel zajęć zawodowychNauczyciel przedmiotów zawodowychKlasa I,II Branżowa, III ZSZLuty
134Prawa i obowiązki pracownikaWykładDyrektor szkoły, nauczyciel zajęć zawodowychNauczyciel przedmiotów zawodowychKlasa I,II Branżowa, III ZSZMarzec
135Formy pozyskiwania kapitału na prowadzenie działalności gospodarczej.WykładDyrektor szkoły, nauczyciel zajęć zawodowychNauczyciel przedmiotów zawodowychKlasa I,II Branżowa, III ZSZKwiecień
136Organizacja działalności gospodarczej jako formy samozatrudnieniaWykładDyrektor szkoły, nauczyciel zajęć zawodowychNauczyciel przedmiotów zawodowychKlasa I,II Branżowa, III ZSZMaj
137Gospodarowanie surowcami , produkcja i sprzedaż w zakładzie gastronomicznymWykład, praca w grupachDyrektor szkoły, nauczyciel zajęć zawodowychNauczyciel przedmiotów zawodowychKlasa I,II Branżowa, III ZSZCzerwiec

Doradztwo zawodowe

138Poznaję siebieDyskusja problemowa, ćwiczenia grupoweDyrektor szkoły, wychowawcy klasDoradca zawodowy E. WęcekUczniowie klasy II BranżowejLuty
139Planuję swoją przyszłośćOpowiadanie, mini-wykład, rozmowa kierowanaDyrektor szkoły, wychowawcy klasDoradca zawodowy E. WęcekUczniowie klasy II BranżowejLuty
140Moje zdolnościDyskusja problemowa, ćwiczenia grupowe, test wyboruDyrektor szkoły, wychowawcy klasDoradca zawodowy E. WęcekUczniowie klasy II BranżowejLuty
141Korzyści z pracy w grupieĆwiczenia grupowe, rozwiązywanie problemówDyrektor szkoły, wychowawcy klasDoradca zawodowy E. WęcekUczniowie klasy II BranżowejMarzec
142Dbam o kulturę osobistąMini-wykład, metoda poglądowa, metoda inscenizacyjna, metoda sytuacyjnaDyrektor szkoły, wychowawcy klasDoradca zawodowy E. WęcekUczniowie klasy II BranżowejMarzec
143Moja przyszłość zawodowaĆwiczenia grupowe, ćwiczenia indywidualneDyrektor szkoły, wychowawcy klasDoradca zawodowy E. WęcekUczniowie klasy II BranżowejMarzec
144Co wpływa na karierę zawodową?Dyskusja, ćwiczenia grupowe, ćwiczenia indywidualneDyrektor szkoły, wychowawcy klasDoradca zawodowy E. WęcekUczniowie klasy II BranżowejKwiecień
145Udana rozmowa kwalifikacyjnaDyskusja, ćwiczenia praktyczneDyrektor szkoły, wychowawcy klasDoradca zawodowy E. WęcekUczniowie klasy II BranżowejKwiecień
146Umiem porozumiewać się z innymiMini-wykład, metoda inscenizacji, metoda zajęć praktycznychDyrektor szkoły, wychowawcy klasDoradca zawodowy E. WęcekUczniowie klasy II BranżowejKwiecień
147Temperament a wybór zawoduMini wykład, dyskusja, kwestionariusz, praca w grupachDyrektor szkoły, wychowawcy klasDoradca zawodowy E. WęcekUczniowie klasy II BranżowejKwiecień
148Skuteczne poszukiwanie pracyOdwrócona lekcja, dyskusja, ocena pracy grupowejDyrektor szkoły, wychowawcy klasDoradca zawodowy E. WęcekUczniowie klasy II BranżowejMaj
149Potrafię współpracować  z innymiMini wykład, metoda rozmowy kierowanej, zabawy integracyjne, pogadankaDyrektor szkoły, wychowawcy klasDoradca zawodowy E. WęcekUczniowie klasy II BranżowejMaj
150Jestem przedsiębiorczy!Dyskusja, ćwiczenia grupoweDyrektor szkoły, wychowawcy klasDoradca zawodowy E. WęcekUczniowie klasy II BranżowejMaj
151Firma w praktyce!Analiza przypadku, dyskusja problemowa, odwrócona lekcjaDyrektor szkoły, wychowawcy klasDoradca zawodowy E. WęcekUczniowie klasy II BranżowejCzerwiec
152Potrafię radzić sobie ze stresemOpowiadanie, rozmowa kierowana, mini-wykład, analiza przypadkuDyrektor szkoły, wychowawcy klasDoradca zawodowy E. WęcekUczniowie klasy II BranżowejCzerwiec

Informatyka

153Wykorzystanie MS. Word w programach M. OfiicePraca z komputerem, ćwiczenia praktyczneDyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotuNauczyciel przedmiotu D. WąsUczniowie klasy I BranżowejPaździernik
154Edycja tekstuPraca z komputerem, ćwiczenia praktyczneDyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotuNauczyciel przedmiotu   D. WąsUczniowie klasy I BranżowejPaździernik
155Wyszukiwanie informacji w internecie.

Odtwarzanie plików multimedialnych

Praca z komputerem, ćwiczenia praktyczneDyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotuNauczyciel przedmiotu  D. WąsUczniowie klasy I BranżowejListopad
156Sprawdzanie zasobów komputeraPraca z komputerem, ćwiczenia praktyczneDyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotuNauczyciel przedmiotu  D. WąsUczniowie klasy I BranżowejGrudzień
157Korzystanie z przeglądarek internetowychPraca z komputerem, ćwiczenia praktyczneDyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotuNauczyciel przedmiotu  D. WąsUczniowie klasy I BranżowejStyczeń
158Praca z kreatoramiPraca z komputerem, ćwiczenia praktyczneDyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotuNauczyciel przedmiotu  D. WąsUczniowie klasy I BranżowejLuty
159Programy online do tworzenia stron wwwPraca z komputerem, ćwiczenia praktyczneDyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotuNauczyciel przedmiotu  D. WąsUczniowie klasy I BranżowejMarzeń
160Przeglądarka do edycji zdjęćPraca z komputerem, ćwiczenia praktyczneDyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotuNauczyciel przedmiotu  D. WąsUczniowie klasy I BranżowejMaj
161Prezentacje programów Power PointPraca z komputerem, ćwiczenia praktyczneDyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotuNauczyciel przedmiotu  D. WąsUczniowie klasy I BranżowejCzerwiec

PRZYSPOSABIJĄCA DO PRACY

LP.Rodzaj PrzedsięwzięciaForma realizacjiOsoba odpowiedzialnaRealizatorUczestnicyTermin realizacjiUwagi
162Praca zawodowa moich rodziców.Zajęcia przedmiotoweDyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotuNauczyciel przedmiotu, M. TymińskaKlasa I PdPListopad
163Monety i banknoty,Zajęcia przedmiotowe- forma pracy zborowejDyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotuNauczyciel przedmiotu, M. TymińskaKlasa I PdPListopad
164Skąd się biorą pieniądze?Zajęcia przedmiotowe- forma pracy zborowejDyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotuNauczyciel przedmiotu, M. TymińskaKlasa I PdPListopad
165W bankuWycieczkaDyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotuNauczyciel przedmiotu, M. TymińskaKlasa I PdPListopad
166Jak założyć konto bankowe?Zajęcia przedmiotowe- forma pracy zborowejDyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotuNauczyciel przedmiotu, M. TymińskaKlasa I PdPListopad
167Każdy z nas jest innyIndywidualna  w ramach ośrodka tygodniowego.Dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotuNauczyciel przedmiotu, M. TymińskaKlasa I PdPGrudzień
168Rola kobietZbiorowaDyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotuNauczyciel przedmiotu, M. TymińskaKlasa I PdPGrudzień
169Mężczyźni -ich rola w rodzinie i miejscu pracy,ZbiorowaDyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotuNauczyciel przedmiotu, M. TymińskaKlasa I PdPGrudzień
170Stajemy się samodzielni.ZbiorowaDyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotuNauczyciel przedmiotu, M. TymińskaKlasa I PdPGrudzień
171Kobiety w rodzinieZbiorowa i indywidualnaDyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotuNauczyciel przedmiotu, M. TymińskaKlasa I PdPMarzec
172Praca zawodowa kobiet.Spotkanie z przedstawicielami różnych grup zawodowychDyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotuNauczyciel przedmiotu, M. TymińskaKlasa I PdPMarzec
173Każdy ma mocne strony,Spotkanie z psychologiem i doradcą zawodowymDyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotuNauczyciel przedmiotu, M. TymińskaKlasa I PdPKwiecień
174Pomagamy innymSpotkanie z psychologiem i doradcą zawodowymDyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotuNauczyciel przedmiotu, M. TymińskaKlasa I PdPKwiecień
175Zgoda buduje , niezgoda rujnuje:  porozumiewamy się w grupie.Spotkanie z psychologiem i doradcą zawodowymDyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotuNauczyciel przedmiotu, M. TymińskaKlasa I PdPKwiecień
176Rozwijamy nasze zainteresowania.Spotkanie z psychologiem i doradcą zawodowymDyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotuNauczyciel przedmiotu, M. TymińskaKlasa I PdPKwiecień
177Praca jako wartość-dlaczego warto pracować, rynek pracy w naszym mieścieRóżne źródła wiedzyDyrektor szkoły, nauczyciel wychowawcaNauczyciel przedmiotu, A. PacekKlasa II-III PdPListopad
178Zawody ludzi w moim otoczeniu, poznanie wybranych zawodówWycieczki zawodoznawczeDyrektor szkoły, nauczyciel wychowawcaNauczyciel przedmiotu, A. PacekKlasa II-III PdPListopad
179Funkcjonowanie Urzędu PracyPoszukiwanie ofert pracyDyrektor szkoły, nauczyciel wychowawcaNauczyciel przedmiotu, A. PacekKlasa II-III PdPListopad
180Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań uczniów związanych z pracą zawodowąTest predyspozycji i zainteresowańDyrektor szkoły, nauczyciel wychowawca, doradca zawodowyNauczyciel przedmiotu, A. Pacek,Klasa II-III PdPMarzec
181Dokumentacja zawodowaRedagowanie cvDyrektor szkoły, nauczyciel wychowawcaNauczyciel przedmiotu, A. PacekKlasa II-III PdPMarzec
182Dobry pracownik- prawa i obowiązki pracownika i pracodawcyPogadankaDyrektor szkoły, nauczyciel wychowawcaNauczyciel przedmiotu, A. PacekKlasa II-III PdPMarzec
183Osoby niepełnosprawne w pracy- zakłady pracy chronionejWykładDyrektor szkoły, nauczyciel wychowawcaNauczyciel przedmiotu, A. PacekKlasa II-III PdPMarzec
184Predyspozycje zawodowe nauczyciela-pogadankaPracownicy obsługi SOSW, ich zadania zawodowe pogadankaDyrektor szkoły, nauczyciel wychowawcaNauczyciel przedmiotu, R. WiechaKlasa II-III PdPPaździernik
185Barbórka. Trudna praca górnikówPogadanka, prezentacja obrazówDyrektor szkoły, nauczyciel wychowawcaNauczyciel przedmiotu, R. WiechaKlasa II-III PdPGrudzień
186Poznanie wybranych zawodów usługowych- fryzjerWycieczka do zakładu fryzjerskiegoDyrektor szkoły, nauczyciel wychowawca, doradca zawodowyNauczyciel przedmiotu, R. WiechaKlasa II-III PdPStyczeń
187Zasady etyki zawodowejPraca z komputeremDyrektor szkoły, nauczyciel wychowawcaNauczyciel przedmiotu, R. WiechaKlasa II-III PdPLuty
188Współpraca z zespołem i przełożonymiPogadanka,  praca z komputeremDyrektor szkoły, nauczyciel wychowawcaNauczyciel przedmiotu, R. WiechaKlasa II-III PdPLuty
189Urząd Pracy i jego funkcjeInformacje z broszur, InternetDyrektor szkoły, nauczyciel wychowawca, doradca zawodowyNauczyciel przedmiotu, R. WiechaKlasa II-III PdPMarzec
190Poszukiwanie ofert pracyPraca z komputerem, prasa lokalnaDyrektor szkoły, nauczyciel wychowawcaNauczyciel przedmiotu, R. WiechaKlasa II-III PdPMarzec
191Zasady komunikowania się i autoprezentacjiPogadankaDyrektor szkoły, nauczyciel wychowawca, doradca zawodowyNauczyciel przedmiotu, R. WiechaKlasa II-III PdPKwiecień
192Predyspozycje zawodowe a wybór pracy zawodowejPogadankaDyrektor szkoły, nauczyciel wychowawcaNauczyciel przedmiotu, R. WiechaKlasa II-III PdPMaj
193Prace sezonowePoszukiwanie ofert pracy w prasie lokalnej i krajowejDyrektor szkoły, nauczyciel wychowawcaNauczyciel przedmiotu, R. WiechaKlasa II-III PdPMaj
194Instytucje wspierające osoby niepełnosprawneWyszukiwanie w InternecieDyrektor szkoły, nauczyciel wychowawca, doradca zawodowyNauczyciel przedmiotu, R. WiechaKlasa II-III PdPCzerwiec
195Bhp w pracy w kuchniRegulaminy i przestrzeganie zasad bezpieczeństwaDyrektor szkoły, nauczyciel PdPNauczyciel przedmiotu, B. ŻurowskaKlasa I-III PdPWrzesień
196Organizacja pracy z zakresu elementów szyciaRegulaminy i przestrzeganie zasad bezpieczeństwaDyrektor szkoły, nauczyciel PdPNauczyciel przedmiotu, B. ŻurowskaKlasa I-III PdPWrzesień
197Rodzaje pracJako blok tematyczny (całodniowy). Pogadanki prezentacje z wykorzystaniem kart pracy z materiałów ,, Pewny start”Dyrektor szkoły, nauczyciel wychowawca, nauczyciele uczący w klasieNauczyciel przedmiotu, B. Żurowska, S. KuźdubKlasa I-III PdPPaździernik
198Obowiązki każdego pracownika. Cechy dobrego pracownikaJako blok tematyczny (całodniowy). Pogadanki prezentacje z wykorzystaniem kart pracy z materiałów ,, Pewny start”Dyrektor szkoły, nauczyciel wychowawca, nauczyciele uczący w klasieNauczyciel przedmiotu, B. Żurowska, S. KuźdubKlasa I-III PdPPaździernik
199Co to jest praca?Jako blok tematyczny (całodniowy). Pogadanki prezentacje z wykorzystaniem kart  pracy z materiałów ,, Pewny start”Dyrektor szkoły, nauczyciel wychowawca, nauczyciele uczący w klasieNauczyciel przedmiotu, B. Żurowska, S. KuźdubKlasa I-III PdPPaździernik
200Uczeń jako przyszły pracownikJako blok tematyczny (całodniowy). Pogadanki prezentacje z wykorzystaniem kart  pracy z materiałów ,, Pewny start”Dyrektor szkoły, nauczyciel wychowawca, nauczyciele uczący w klasieNauczyciel przedmiotu, B. Żurowska, S. KuźdubKlasa I-III PdPPaździernik
201W pracowni krawieckiejHistoryjki obrazkoweDyrektor szkoły, nauczyciel PdPNauczyciel przedmiotu, B. ŻurowskaKlasa I PdPListopad
202Wycieczka do pracowni krawieckiejWyjście do profesjonalnej pracowni krawieckiej, obserwacja pracy i urządzeń. Zapoznanie z pracownikami pracowniDyrektor szkoły, nauczyciel PdPNauczyciel przedmiotu, B. ŻurowskaKlasa I-III PdPListopad
203Współpraca między pracowniamiWizyta w świetlicy środowiskowejDyrektor szkoły, nauczyciel PdPNauczyciel przedmiotu, B. ŻurowskaKlasa I-III PdPStyczeń
204Co mogę robić?Katalog czynności zawodowychDyrektor szkoły, nauczyciel PdPNauczyciel przedmiotu, B. ŻurowskaKlasa I-III PdPMarzec
205Moje predyspozycje zawodoweKarty ,, Pewny Start”Dyrektor szkoły, nauczyciel PdPNauczyciel przedmiotu, B. ŻurowskaKlasa I-III PdPMarzec
206Poznajemy różne zawodySpecyfika i atrybuty zawodów blok tygodniowyDyrektor szkoły, nauczyciel funkcjonowania osobistego i społecznegoNauczyciel przedmiotu, S. KuźdubKlasa I-III PdPKwiecień
207Wycieczka do WTZ w StarachowicachWycieczkaDyrektor szkoły, nauczyciel PdPNauczyciel przedmiotu, B. ŻurowskaKlasa I-III PdPMaj