Kształcimy na kierunkach kucharz oraz pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.

Branżowa szkoła I stopnia  trzy letni cykl nauczania, nauka do 24 r. ż,
Zajęcia praktyczne odbywają się w :   Hotelu Europa, Przedszkolu miejskim nr 13, Przedszkolu miejskim nr 2, przedszkolu miejskim nr 6, Szkole Podstawowej nr 12, w Restauracji Merkury, w SOSW w Starachowicach

Celem szkoły zasadniczej jest:

1) Pełny rozwój uzdolnień, zainteresowań i osobowości ucznia.

2) Integracja ze środowiskiem. Przygotowanie uczniów do podjęcia pracy zawodowej i aktywnego życia we współczesnym świecie.

3) Umożliwienie uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły.

4) Wychowanie uczniów w duchu humanizmu, tolerancji i zbliżenia między narodami, otwartego na drugiego człowieka. Ucznia, który chce korzystać z wolności i budować państwo oparte na demokratycznych zasadach współżycia, w którym chronione będą prawa jednostek.