Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych1 września 2022 r.
Zimowa przerwa świąteczna23-31 grudnia 2022 r.
Ferie zimowe

30 stycznia – 12 lutego 2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.

Egzamin ósmoklasisty

1. język polski – 23 maja 2023 r.
(wtorek) – godz. 9:00
2. matematyka – 24 maja 2023 r.
(środa) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 25 maja
2023 r. (czwartek) – godz. 9:00

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

2 – 7 czerwca 2023 r.

1 – 18 czerwca 2023 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 czerwca 2023 r.

Ferie letnie

24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.