Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych4 września 2023 r.
Zimowa przerwa świąteczna23-31 grudnia 2023 r.
Ferie zimowe

12 – 25 lutego 2024:

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

Egzamin ósmoklasisty

14 maja (wtorek) – egzamin z języka polskiego,

15 maja (środa) – egzamin z matematyki

16 maja (czwartek) – egzamin z języka obcego nowożytnego

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

3 – 19 czerwca 2024 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2024 r.

Ferie letnie

22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.