Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych1 września 2020 r.
Zimowa przerwa świąteczna23 – 31 grudnia 2021r.
Ferie zimowe17 – 30 stycznia 2022 r.
Wiosenna przerwa świąteczna14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.
Egzamin ósmoklasisty25- 27 maja 2021r. godz. 9:00
Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych 29 kwietnia 2022 r.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie22 czerwca 2021 r. (część pisemna)

23 czerwca – 8 lipca 2021 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych24 czerwca 2022 r.
Ferie letnie25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.