Zespoły Rewalidacyjno – Wychowawcze to oddziały dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim. Każdy z zespołów liczy od 2 do 4 uczestników.

Praca z każdym uczniem jest zindywidualizowana i oparta na specjalnie dla niego konstruowanym programie. Obejmuje on wspieranie rozwoju umiejętności motorycznych, poznawczych, emocjonalno – społecznych, porozumiewania się oraz samoobsługowych. Zajęcia są całkowicie dostosowane do możliwości uczniów.

Zajęcia te obejmują:

– usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej,

– nauke nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości ucznia,

– wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia,

– kształtowanie umiejętności współżycia w grupie,

– rozwijanie zainteresowań otoczeniem, wielozmysłowe poznanie tego otoczenia, naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk,

– kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu.

Stosujemy różnorodne metody w pracy z dziećmi m. in metodę poczucia świadomości ciała „Program Aktywności M.Ch.Knillów, metodę ruchu rozwijającego Weroniki Sheborne, Poranny Krąg- stymulację polisensoryczną według pór roku. Wprowadzamy elementy programu NDT BOBATH, co ma na celu obniżenie napięcia wzmożonego i hamowanie nieprawidłowych odruchów. Dużą wagę przywiązujemy do usprawniania funkcji motorycznych, spacerów, zabaw w sali doznawania światła oraz zajęć poznawczych i manualnych.

Przykładowy tygodniowy rozkład zajęć rewalidacyjno- wychowawczych

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Program Aktywności Knilla Samoobsługa ŚniadanieProgram Aktywności Knilla Samoobsługa ŚniadanieProgram Aktywności Knilla Samoobsługa ŚniadanieProgram Aktywności Knilla Samoobsługa ŚniadanieProgram Aktywności Knilla Samoobsługa Śniadanie
Kształcenie orientacji w schemacie własnego ciałaStymulacja węchowo-dotykowaĆwiczenia kształtujące poczucie bezpieczeństwaOdpoczynek bierny na materacu BajkoterapiaGry i zabawy stymulujące rozwój poznawczy
Relaksacja przy muzyce Odpoczynek bierny na materacuZajęcia ruchowe Weroniki SherborneStymulacja w naturalnym środowiskuSłuchanie piosenek, wyklaskiwanie rytmuZajęcia ruchowe Słuchanie muzyki relaksacyjnej