mgr Elżbieta Kowalczyk, Dyrektor
mgr Emilia Węcek, Wicedyrektor
mgr Monika Szemeczko, Kierownik