W ramach działającego klubu Olimpiad Specjalnych „ARKA’ współpracujemy z Środowiskowym Domem Pomocy Społecznej oraz Warsztatami Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Judy Tadeusza.

Innowacja „Bocce – nauka i zabawa” – adresatami innowacji są uczniowie klasy siódmej i ósmej (uczniowie klas z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, zajęcia w ramach zajęć obowiązkowych) oraz uczniowie klas IV – VIII w ramach zajęć Szkolnego Koła Sportowego. Celem innowacji jest utrwalenie znajomości podstawowych zasad gry w bocce, kształtowanie umiejętności wzrokowej oceny odległości, rozwijanie zwinności, siły oraz koncentracji uwagi, rozwijanie sprawności psychofizycznej, przygotowanie uczniów do uczestniczenia w zawodach Olimpiad Specjalnych w bocce, uatrakcyjnienie nauczania oraz stworzenie możliwości odniesienia sukcesu.