Projekt  „Wieczór literacki”

Temat przewodni „Miłość”

 Świat, w którym żyjemy stanie się lepszy albo gorszy

w zależności od tego, czy sami będziemy lepsi czy gorsi.

Tu właśnie przychodzi z pomocą siła Miłości, bo zawsze,

gdy kochamy, to pragniemy być lepsi niż jesteśmy.

                                                                   Paulo Coelho

Prowadzący: Dorota Dziewierz-Wróblewska

Cele ogólne:

– podniesienie poziomu czytelnictwa wśród wychowanków

– stymulowanie rozwoju emocjonalnego,

– przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,

Cele szczegółowe:

Wychowanek:

–  słucha czytanych głośno książek, opowiadań i wierszy,

– rozwija wyobraźnię,

– wzbogaca słownictwo,

– rozwija umiejętność ekspresyjnego wyrażania własnych przeżyć

Termin realizacji projektu: 20.01.2020

Wykonawcy projektu:

wychowankowie I i II grupy wychowawczej SOSW w Starachowicach,

wychowawcy SOSW w Starachowicach: kier. M.Szemeczko, M.Socha, J. Sobiecki, , D.Dziewierz-Wróblewska, K. Rożek,  A.Plewińska, W. Pociecha  A. Jakubiec, P. Karwacki, K.Rajkowska-Stachowicz, M.Gempski.

Metody i formy pracy :

– Praktycznego działania – prace plastyczne, wchodzenie w role,

– Praca indywidualna i grupowa.

Ustalenia:

– czasu przygotowania projektu,

– wyboru literatury

– podziału zadań.

ZADANIA W ZESPOLE

Lp.

Zadanie

(co trzeba wykonać ?)

Kto to zrobi?

Co jest do tego potrzebne?

1.Oprawa muzycznaWojciech PociechaKeyboard
2.Dekorowanie saliGrupa wychowanków pod kierunkiem

D. Dziewierz-Wróblewska,  K. Rożek

Kolorowe kartony, serwetki, klej, kolorowe materiały, kwiaty, wazony, lampki.
3.Ustawienie stołów i krzesełGrupa wychowanków pod kierunkiem

J.Sobiecki, K. Rożek,

D. Dziewierz -Wróblewska

Ustawienie na stołach wazoników  ozdób, rozłożenie zastawy.
4.Powitanie gościJ. SobieckiKrótkie powitanie zaproszonych gości
5.ProwadzącyD. Dziewierz-WróblewskaProwadzący wprowadza w nastrój i zaprasza wychowawców do przeczytania przygotowanych tekstów
6.Przygotowanie

wychowanków

M. Socha, A. PlewińskaBiałe koszule
7.Pieczenie plackówK.Rożek, A. Plewińska, D. Dziewierz-WróblewskaProdukty

Opracowała:

Dorota Dziewierz-Wróblewska