W dniu 9.11.2018 Specjalny Ośrodek włączył się w świętowanie 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości. Wraz z zaproszonymi na tę okoliczność gośćmi m. in. Panem Dariuszem Sewerynem – dyrektorem wydziału edukacji w Starostwie Powiatowym w Starachowicach mogliśmy uczcić to tak ważne dla wszystkich Polaków wydarzenie, które było podsumowaniem dużego szkolnego projektu „Niepodległa – Nieoczywista” , w ramach którego uczniowie brali udział w wielu ciekawych inicjatywach i przedsięwzięciach z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Uroczysta akademia przygotowana przez panie Martę Bonio, Emilię Węcek, Monikę Grudniewską i Róże Głowacką przypomniała w słowno – muzycznym montażu najważniejsze momenty w dziejach naszego narodu, dając pełny obraz naszej drogi do wolności. Jednocześnie społeczność Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Starachowicach włączyła się w ogólnopolską akcję ogłoszoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, odśpiewując z dumą w postawie zasadniczej
o godzinie 11:11 cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego. Młodzież uczciła podniosły moment  także pieśniami patriotycznymi m.in. „Niepodległa niepokorna” , „Uwierz Polsko” czy „Taki kraj”, a całości atmosfery w duchu wolności i patriotyzmu dopełniły przygotowane dekoracje i narodowe symbole. W trosce o pamięć dla tego historycznego wydarzenia oraz kształtując patriotyczne postawy młodego pokolenia Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
w Starachowicach zorganizował szereg działań upamiętniających 100 rocznicę dnia, kiedy to nasza Ojczyzna stałą się wolnym krajem. Całość obchodów zwieńczył przygotowany przez naszych uczniów układ taneczny z szarfami w kolorze biało – czerwonym, czym po raz kolejny oddaliśmy hołd wyrażając wielki szacunek i wdzięczność dla wszystkich tych, którzy swoje życie oddali, abyśmy dzisiaj mogli żyć
w wolnej Ojczyźnie – Polsce.