W październiku Samorząd Uczniowski SOSW już po raz piąty przeprowadził szkolną zbiórkę zniczy. Jesteśmy dumni z tego, że Akcja pod hasłem „Podaruj znicz” na stałe wpisała się w kalendarz szkolnych wydarzeń.

 

Dzięki Uczniom, Rodzicom i Nauczycielom, którzy wsparli Akcję, udało nam się zebrać znicze, które w pierwszych dniach listopada, tradycyjnie zostały zapalone przez członków SU na grobach żołnierzy Armii Krajowej, przy Krzyżu Katyńskim oraz w innych starachowickich miejscach pamięci. Ponadto 3 listopada uczniowie klasy VIII SP z wychowawczynią p. Kingą Rajkowską-Stachowicz oraz I i II klasy Branżowej Szkoły I stopnia (o profilu „Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej”) z wychowawczynią p. Anną Habą, udali się na Cmentarz Komunalny przy ul. Radomskiej, by zapalić światełko pamięci na grobie zmarłego w ubiegłym roku Wicedyrektora śp. Pawła Strojnowskiego.

 

Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w tę cenną lekcję historii i wrażliwości. Szczególnie dziękujemy p. Annie Habie, p. Alinie Plewińskiej, p. Mateuszowi Gembskiemu oraz p. Januszowi Sobieckiemu, pod opieką których uczniowie SOSW oddali szacunek zmarłym, którzy „wciąż żyją w naszych sercach i naszej pamięci”.

 

Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami