W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa nauczyciele naszego Ośrodka: Anna Góra i Karolina Drużdż wraz z uczniami: Pauliną Romańską, Angeliką Klusek i Damianem Gryglem w pierwszym semestrze roku szkolnego 2016/2017 nagrali audiobooka pt. „W krainie baśni”.  Na płycie znalazły się cztery baśnie. Audiobook wzbogacił atrakcyjność naszej biblioteki szkolnej, a także poszerzył zainteresowania naszych uczniów poprzez nowe formy aktywności czytelniczej. Podczas nagrań uczniowie kształtowali umiejętność czytania, współpracy w grupie, radzenia sobie ze stresem. Rozwijali ekspresję twórczą, koordynację wzrokowo – słuchową, kształtowali wyobraźnię i koncentrację uwagi oraz rozwijali i wzmacniali więzi społeczne.

Dnia 15 marca 2017 r. odbyło się podsumowanie całego przedsięwzięcia. Oprócz płyty CD z nagranymi baśniami była przygotowana przez w/w nauczycieli prezentacja multimedialna połączona z odsłuchaniem dwóch nagrań z audiobooka. Zaproszeni na nią zostali najmłodsi uczniowie wraz z wychowawcami. Cała prezentacja miała za zadanie wyjaśnić uczniom, czym jest audiobook, a także zapoznać ich z nową formą poznawania literatury.

Jesteśmy dumni z naszego nowatorskiego przedsięwzięcia, gdyż daje ono niektórym z naszych uczniów, jedyną możliwość obcowania z literaturą.