7 marca b. r w grupach wychowawczych SOSW odbyły się pierwsze zajęcia z cyklu „Bezpieczeństwo w Sieci. Zasady bezpiecznego i świadomego korzystania z Internetu”. Wychowankowie bardzo chętnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w spotkaniu. Mówili o roli Internetu w swoim życiu oraz korzyściach i niebezpieczeństwach jakie mogą wynikać z różnych sposobów jego użytkowania.