Nauczanie zdalne

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem    i zwalczaniem COVID-19

zawieszam na czas 26.10.2020 r. – 08.11.2020 r.

  • zajęcia stacjonarne w kl. IV-VIII Szkoły Podstawowej
  • oraz zajęcia stacjonarne we wszystkich klasach szkół ponadpodstawowych tj. Szkole Branżowej      I Stopnia oraz  Szkole Przysposabiającej do Pracy.

W trybie stacjonarnym pracować będą:

  • kl. I-III Szkoły Podstawowej

Wychowawcy i nauczyciele będą się z Państwem kontaktować