Jak co roku w dniu 28 października odbyła się kolejna już XVII Partyzancka Droga Krzyżowa na Wykusie, organizowana przez Hufiec ZHP Starachowice i Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Starachowicach oraz Środowiskowy Szczep Harcerski im. Partyzantów Armii Krajowej. Prawie 400 osób zgromadzonych przy kamieniu informacyjnym PDK, nad którą w tym roku honorowy patronat sprawowała : patronat honorowy przyjęła Senator RP Anna Maria Anders, powitał prowadzący tegoroczną drogę hm. Krzysztof Krawiec ze Środowiskowego Szczepu im. Partyzantów AK oraz opiekun duchowy tegorocznej drogi ks. dziekan Marek Janas z parafii Wszystkich Świętych w Starachowicach, który odmówił ze zgromadzonymi modlitwę za poległych. Wśród uczestników drogi krzyżowej obecne były Przewodnicząca Rady Powiatu w Starachowicach Bożena Wrona i Członek Zarządu Powiatu Starachowickiego Lidia Dziura.

Naszej drużyny również nie zabrakło . Na polanę wykusowską przybyli z  dh Moniką Szemeczko oraz Katarzyna Sałek