8 lutego 2022 nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji pod hasłem Dzień Bezpiecznego Internetu. Uczniowie wzięli udział w zajęciach tematycznych, których podsumowaniem było wspólne przygotowanie plakatów. Plakaty, na których znalazły się zasady bezpiecznego, świadomego i kulturalnego korzystania  z Sieci, zostały wyeksponowane na korytarzach ośrodka. Dziękujemy wszystkim wychowawcom klas, wychowawcom grup wychowawczych oraz nauczycielom i uczniom za zaangażowanie w obchody tego Dnia.

Samorząd Uczniowski