O ZALETACH CZYTANIA WIEDZĄ WSZYSCY, ALE NIE ZASZKODZI PRZYPOMNIEĆ O NICH OD CZASU DO CZASU. KSIĄŻKI ROZWIJAJĄ WYOBRAŹNIĘ, WZBOGACAJĄ SŁOWNICTWO. SZCZEGÓLNIE TERAZ, GDY TELEWIZJA I KOMPUTER POCHŁANIAJĄ CORAZ WIĘCEJ CZASU, TRZEBA PODKREŚLIĆ ZNACZENIE WSPÓLNEJ LEKTURY.

    JAK MÓWI IRENA KOŹMIŃSKA „CZŁOWIEK NIE RODZI SIĘ CZYTELNIKIEM”, WEDŁUG NIEJ KULTURĘ CZYTANIA TRZEBA W NIM OBUDZIĆ. SKUTECZNYM SPOSOBEM JEST NA TO GŁOŚNE CZYTANIE DZIECIOM. DLATEGO MY WYCHOWAWCY PRZEZ CAŁY ROK STARAMY SIĘ WYRABIAĆ U WYCHOWANKÓW MIŁOŚĆ DO KSIĄŻKI JAKO ŹRÓDŁA WIEDZY.

    5 GRUDNIA B.R. W GRUPACH WYCHOWAWCZYCHSPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W STARACHOWICACH ODBYŁA SIĘ IMPREZA CZYTELNICZA – „DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA”. WYCHOWANKOWIE MIELI OKAZJĘ WYSŁUCHAĆ FRAGMENTÓW KSIĄŻEK O TEMATYCE BOŻONARODZENIOWEJ, KTÓRE CZYTALI WYCHOWAWCY ORAZ ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W IMPREZIE GOŚCIE, WŚRÓD NICH PAN DYREKTOR PAWEŁ STROJNOWSKI I PANI PEDAGOG GRAŻYNA RACZYŃSKA . TEMATYKA CZYTANYCH TEKSTÓW ZOSTAŁA WYBRANA CELOWO, BY WPROWADZIĆ SŁUCHACZY W ATMOSFERĘ ZBLIŻAJĄCYCH SIĘ ŚWIĄT.

      SPOTKANIE WYWOŁAŁO WIELE EMOCJI I OGROMNE WZRUSZENIE WŚRÓD WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW.