Dzień Seniora w SOSW

 Z okazji Święta Edukacji dn,18.10. 2012 nauczyciele seniorzy SOSW spotkali się by wspólnie świętować dzień pracowników oświaty.

   Uroczystość rozpoczęła p. dyr Ośrodka Elżbieta Kowalczyk witając przybyłych

  honorowych gości. W dalszej części spotkania p. dyrektor przedstawiła historię Ośrodka, rozwój placówki a także osiągnięcia pracowników i uczniów SOSW.

   Krótką historię Dnia Komisji Edukacji Narodowej oraz poetycką refleksję przygotowały i przedstawiły uczennice kl. II ZSZ  pod kier. p. J. Kolanowskiej.

  Natomiast „ Scenki z Wypisów szkolnych”- humorystyczny program przedstawiający wędrówkę ucznia Jaśka po szkole przedstawili uczniowie klas; III gim. I ZSZ oraz II ZSZ pod kier. p. A. Wiśnios.

 W imieniu emerytowanych nauczycieli podziękowanie za przygotowaną uroczystość wyraziła p.L. Zuwała.

 W dalszej części spotkania zarówno obecni jak i byli pracownicy Ośrodka świętowali w miłej i serdecznej atmosferze. Uczniowie wręczyli honorowym gościom Pamiątkowe laurki z podziękowaniami i życzeniami.

  Radość i wzruszenie towarzyszyły spotkaniu, którego organizatorami była; Dyrekcja a także nauczyciele SOSW: p. T. Woś, p. M. Karkusiewicz, p.M. Szemeczko, p. I. Sowula oraz p. B. Dudkiewicz.