Wodo, nie masz ani smaku, ani koloru, ani zapachu, nie można ciebie opisać, pije się

ciebie, nie znając ciebie. Nie jesteś niezbędną do życia: jesteś samym życiem (…)”

Antoine Saint-Exupery

W dniu 22 marca obchodziliśmy w naszej szkole po raz kolejny Światowy Dzień Wody. Akcję

przygotowali oraz przeprowadzili nauczyciele p. Monika Jurkowska oraz  p. Katarzyna Sałek.

Światowy Dzień Wody to istotne wydarzenie dla każdego mieszkańca Ziemi. Ustanowione w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ,  ma na celu podkreślić znaczenie wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na kondycję gospodarczą i społeczną otaczającego nas świata. Motywem przewodnim w tym roku jest „Docenianie wody”. 

W ramach działań podjętych w szkole uczniowie samodzielnie i pod kierunkiem wychowawców wykonali plakaty promujące oszczędzanie wody, gazetki ścienne zawierające wiele informacji o wodzie, podkreślające jej znaczenie dla życia ludzi. Zapoznali się z  ulotkami przygotowanymi przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Starachowicach, dotyczącymi  sposobów oszczędzania wody oraz sposobów dbania o system kanalizacji.

Odbyła się również lekcja otwarta” Tajemnice w wodzie ukryte”, uczniowie obejrzeli przygotowane dla nich prezentacje, uczyli się piosenki „Zdrowa  woda”(link do piosenki poniżej), jak również wykonywali doświadczenia pod kierunkiem nauczycieli.Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w organizację Światowego Dnia Wody, a w szczególności uczniom naszego Ośrodka,  którzy tak chętnie angażują się i realizują powierzone im zadania. Efekty pracy naszych uczniów przedstawia galeria zdjęć.

https://youtu.be/YZMJWz_me6g