Światowy Dzień Ziemi obchodzony 22 kwietnia był okazją do przypomnienia uczniom zespołów edukacyjno- terapeutycznych i SP obowiązku dbania o naszą planetę Ziemię.

Wszyscy zgromadzeni z zaintersowaniem obejrzeli impresję muzyczno- ruchową pt.„ Z życia Ziemi chwil kilka”. Okazało się, że bez słów też można przekazać ważne przesłanie.

Na zakończenie spotkania pan dyrektor Paweł Strojnowski pochwalił zdolności artystyczne uczniów i podziękował organizatorkom imprezy : p.S.Kuźbub, p. R.Wiecha, p. L.Łąckiej,     p. M. Karkusiewicz.

Wszystkich obecnych zachęcił też do podziwiania piękna budzącej się wiosennej przyrody!