22 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Ziemi.

Tegoroczne obchody odbywały się pod hasłem :

„ Palący Temat – Niska Emisja „

i  poświęcone były problemom związanym z ochroną powietrza i przeciwdziałaniu tak zwanej niskiej emisji.

Chcieliśmy w tym dniu uświadomić wszystkim, jakie są skutki zanieczyszczeń powietrza dla środowiska i zdrowia człowieka oraz uczyć, jakie działania podjąć, aby nastąpiła pozytywna zmiana.

Celem obchodów  Dnia Ziemi  jest zwrócenie uwagi jak największej liczbie osób na sprawy związane ze stanem środowiska naturalnego i jego ochroną. W tym dniu łączymy się z całym światem w obronie największego dobra, wspólnego domu całej ludzkości- planety Ziemi.

     Szkolne obchody Dnia Ziemi wraz z uczniami SOSW przygotowały panie: M. Karkusiewicz, S. Kuźdub, L. Łącka, R. Wiecha, J. Tomczyk, K.Drużdż.