W dniu 29 marca 2019 roku młodzież klas I-III szkoły branżowej uczestniczyła w „VIII Festiwalu Nauki”, który odbył się na terenie Muzeum Przyrody i Techniki im. Jana Pazdura w Starachowicach. Głównym celem zorganizowania festiwalu była popularyzacja i upowszechnianie nauki wśród uczniów naszego regionu. Zostały rozdane Wawrzyńce, czyli nagrody Starosty Starachowickiego dla uczniów za szczególne osiągnięcia. Na 10 stanowiskach przygotowano ciekawe prezentacje popularnonaukowe z dziedzin: techniki, robotyki, fizyki, chemii, plastyki, matematyki, przysposobienia obronnego oraz historii. W Sali Kina Kotłownia uczniowie mieli okazję oglądać doświadczenia fizyczne i chemiczne. Największym zainteresowaniem wśród młodzieży cieszyły się walki robotów Star Wars, którymi sami mogli sterować.