Juz po raz XXVI w Skarżysku – Kamiennej zorganizowano Festiwal Piosenki Skarżysko 2017r. Organizatorem spotkania był Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 w Skarżysku – Kamiennej. W festiwalu wzięły udział  24 placówki z całego województwa świętokrzyskiego m.in.: Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze, Zespoły Placówek Specjalnych, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Domy Pomocy Społecznej, Powiatowe Środowiskowe Domy Samopomocy, Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii, Świetlice Integracyjne.

Naszą placówkę  reprezentowała grupa uczniów z klasy Przysposobienia do Pracy i Gimnazjum pod opieką: Róży Głowackiej, Wioletty Szczęsnej, Beaty Żurowskiej. Występ naszych uczniów został nagrodzony gromkimi brawami, co daje nam motywację do przygotowań kolejnych występów. Był to wyjazd, który dał nam możliwość nie tylko zaprezentowania naszych umiejętności ale także czas, w którym nasi uczniowie mogli uczestniczyć w atrakcyjnych pełnych komizmu występach młodzieży z całego województwa świetokrzyskiego.