Aby zachęcić naszych uczniów do nauki matematyki poprzez zabawę, w naszym Ośrodku zorganizowany został konkurs plastyczny ,,GEOMETRYCZNA PRZYRODA”.

Celem konkursu było propagowanie wśród uczniów  edukacji matematycznej i przyrodniczej, rozwijanie wyobraźni i kreatywności . Konkurs  skierowany był do wszystkich uczniów Ośrodka.

Wszystkie złożone prace były piękne, kolorowe i co najważniejsze wykonane tylko i wyłącznie z podstawowych figur geometrycznych.

Komisja konkursowa wyróżniła 4 prace i przyznała jedną nagrodę klasową. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki.

Autorami wyróżnionych prac są:

-Aleksandra Mazurkiewicz kl.III Szkoła Branżowa

-Mateusz Jaskulski kl.VIII Szkoła Podstawowa

-Aleksandra Ling   kl.I Przysposabiajaca do Pracy

-Gabriel Wypchło  kl.VI Szkoła Podstawowa

Nagroda klasowa- klasa II-III PdP

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy i gratulujemy.