Hej kolęda, kolęda…   w Skarżysku

9 stycznia w Państwowej Szkole Muzycznej odbył się IV Festiwal Kolęd i Pastorałek „Nadzieja Przyszła Na Świat”. Organizatorem spotkania jest  Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej, a honorowy patronat  nad tym wydarzeniem objął Starosta Powiatu Skarżyskiego Pan  Michał Jędrys.

W Festiwalu uczestniczyło dwanaście placówek edukacyjno- wychowawczych.
Uczniowie SOSW w Starachowicach już po raz czwarty wzięli udział w Festiwalu Kolęd i Pastorałek.

W tym roku zaprezentowali kolędy:Lulajże Jezuniu, Anioł pasterzom mówił oraz W grudniowe noce. Kolędowy program został przygotowany przez panie : Annę Wiśnios i Różę Głowacką.
Festiwal stał się okazją do kultywowania polskich tradycji związanych z czasem Bożego Narodzenia. Uhonorowaniem występów były nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku i sponsorów.