Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Starachowicach informuje,że zajęcia we wszystkich szkołach funkcjonujących w placówce w dalszym ciągu będą odbywać się w formie stacjonarnej.

 

UWAGA!!

Wszelkie ewentualne zmiany będą na bieżąco przekazywane rodzicom i opiekunom.