Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego

w Starachowicach informuje,że od poniedziałku 31 stycznia br.

wszyscy uczniowie kontynuują naukę w formie stacjonarnej

W ŚCISŁYM REŻIMIE SANITARNYM.