UWAGA !

OD DNIA 18 MAJA OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY FUNKCJOONUJE W SPOSÓB OGRANICZONY. NADAL REALIZUJEMY NAUCZANIE ZDALNE.PLACÓWKA JEST PRZYGOTOWANA DO REALIZOWANIA WYBRANYCH ZAJĘĆ, RODZICÓW PROSIMY O KOORDYNACJĘ DZIAŁAŃ Z WYCHOWAWCAMI KLAS. BARDZO DZIĘKUJĘMY ZA WSPÓŁPRACĘ W REALIZACJI ZADAŃ OŚRODKA.

DYREKCJA SOSW.