IV Warsztatowy Turniej Gier i Zabaw „Trzymaj formę”.

W dniu 10 września 2013r. uczniowie klas przysposabiających do pracy , na zaproszenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Starachowicach, po raz kolejny, wzięli udział  w IV Warsztatowym Turnieju Gier i Zabaw. Tegoroczny turniej zorganizowano pod hasłem „Trzymaj formę”.

Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji. Nasi uczniowie pod opieką pań: Luizy Łąckiej i Beaty Żurowskiej uczestniczyli w integracyjnym mini turnieju piłki siatkowej, w konkursie łowienia rybek,  sprawdzali swoje wiadomości w quizie „Bezpieczna woda”. Na zakończenie, po pysznym poczęstunku, wszyscy bardzo przejęci obfitością wrażeń, żeglowali po zalewie Lubianka.

Uczestnicy zadowoleni i w doskonałych nastrojach powrócili do Ośrodka z nadzieją, że znowu spotkają się na kolejnym turnieju gier i zabaw.