W dniu 21 października 2021r. wychowankowie grup wychowawczych pod kierunkiem wychowawcy Aliny Plewińskiej wykonywali jesienne koszyczki. Głównym celem zajęć było rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej, indywidualnych zdolności twórczych wychowanków, ich wyobraźni oraz twórczego myślenia. Było to możliwe dzięki pobudzeniu ich kreatywności oraz doskonaleniu sprawności manualnych. Panująca atmosfera przyjaznej, twórczej pracy sprzyjała powstawaniu więzi w grupie, wyzwalała u dzieci radość tworzenia i wiarę we własne uzdolnienia. Uczestnicy zajęć eksperymentowali tworząc ciekawe, bogate i pomysłowe kompozycje jesienne.