W Światowym Dniu Sybiraka  17 września 2021 uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Starachowicach wraz z Panią Dyrektor Elżbietą Kowalczyk uczestniczyli w uroczystościach upamiętniających wydarzenia z września 1939 roku.  Uczniowie  zapalili znicze przy Krzyżu Katyńskim. Nieprzerwanie od roku 2009 społeczność Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, bierze udział w żywej lekcji historii, oddając jednocześnie hołd bohaterom. Rok 2009 to również bardzo ważny moment dla całej społeczności Ośrodka,  wówczas to sadząc dąb pamięci przy Krzyżu Katyńskim, podjęła się ważnego zadania – przez żywy pomnik historii, pielęgnować i kultywować pamięć o bohaterach poległych w obronie naszej Ojczyzny. Świadomi tożsamości narodowej i odpowiedzialności za dzieło jakiego się podjęliśmy pamiętajmy, że: …tylko p a m i ę ć  została/Po tej katyńskiej nocy…/Pamięć  n i e  d a ł a  się zgładzić,/Nie chciała ulec przemocy…