ZAJĘCIA  POZALEKCYJNE, KOŁA  ZAINTERESOWAŃ  ORGANIZACJE  UCZNIOWSKIE

W SOSW  W STARACHOWICACH

W ROKU  SZKOLNYM  2011/2012

 

 

L.p

 

Nazwa koła

 

Osoba prowadząca

 

Termin

 

Uczestnicy

1.

42 DH

Monika Szemeczko

Janusz Sobiecki

1 raz w miesiącu

SP

 Gim

2.

Samorząd Uczniowski

Monika Grudniewska

1 raz w miesiącu

Prezydium Samorządu Uczniowskiego

3.

Szkolne Koło PCK

Wioletta Szczęsna

Elżbieta Cygan

2 razy w miesiącu ( środa 1620)

LU (1)

ZSZ(1)

PDP (1)

4.

Zespół artystyczny  „Świętokrzyskie nutki”

Róża Głowacka

Gim (3)

ZSZ (5)

LU (1)

PDP (6)

5.

Koło Europejskie

Marta Bonio

1 raz w miesiącu

( środa 1345 -1525)

LU (7)

ZSZ (3)

6.

Koło „Pokolenie JPII”

Anna Wiśnios

Anna Dominik

Pon (950-1035)

Czw (1150-1230)

Pon (800-845)

Czw (950-1035)

LU (6)

LU (4)

SP (1)

7.

Zajęcia Komputerowe

Anna Pastuszka

Pon (740-840)

Wt (1340-1440)

SP (4)

8.

Gazetka i Kronika Szkolna

Beata Żurowska

Czw (1445-1525)

 

 

ZAJĘCIA  POZALEKCYJNE, KOŁA  ZAINTERESOWAŃ   W GRUPACH   WYCHOWAWCZYCH

 

 

L.p

 

Nazwa koła

 

Osoba prowadząca

 

Termin

 

Uczestnicy

9.

Koło kulinarne

Katarzyna Moćko

2 razy w miesiącu – niedziela

Gim (2)

ZSZ (2)

LU (1)

PDP (1)

10.

Koło turystyczno – krajoznawcze

Katarzyna Moćko

Agnieszka Sokół

2 razy w miesiącu – piątek

poniedziałek

Gim (2)

ZSZ (2)

LU (1)

PDP (1)

11.

Koło plastyczne

Kinga Rajkowska – Stachowicz

2 razy w miesiącu – środa

12.

Koło kosmetyczne

Karolina Dębicka

Gim (2)

ZSZ (2)

LU (1)

PDP (1)

Zajęcia o char. rewalidacyjnym

Karolina Dębicka

SP (1)

Gim (2)

ZSZ (4)

LU (2)

PDP (1)

12.

Koło sportowe

Janusz Sobiecki

czwartek- 1600

Gim (2)

ZSZ (5)

LU (2)

13.

Koło artystyczne

Agnieszka Sokół

2 razy w miesiącu – piątek

Gim (2)

ZSZ (2)

LU (1)

PDP (1)

14.

Zajęcia profilaktyczne

Małgorzata Socha

2 razy w miesiącu – środa

Gim (2)

ZSZ (2)

LU (2)

PDP (1)

15.

Kółko kosmetyczne

Małgorzata Socha

1 raz w miesiącu – wtorek

Gim (2)

ZSZ (2)

LU (2)

PDP (1)