Zajęcia koła chemicznego odbywały się w co drugi poniedziałek o godzinie 15.45 w sali chemicznej. Prowadziła je M. Jurkowska. W zajęciach koła uczestniczyli głównie uczniowie Szkoły Branżowej. Zajęcia prowadzono głównie metodą eksperymentu.

Celem tych zajęć było:

-rozwijane zainteresowań przedmiotem chemia i naukami przyrodniczymi

-rozbudzanie i rozwijanie pasji badawczych

-kształtowanie umiejętności projektowania oraz wykonywania eksperymentów chemicznych

W celach edukacyjnych wykorzystano  grę ,,Młody hydrolog”, korzystano z Multimedialnego układu okresowego. Rozwijano kreatywność uczniów poprzez  możliwość samodzielnego przygotowywania i prezentowania własnych doświadczeń. Budowano przestrzenne cząsteczki związków chemicznych wykorzystując modele kulkowe. Na zajęciach w celu prezentacji doświadczeń wykorzystywano strony internetowe oraz dostępne na płytach CD pokazy, filmy , animacje, prezentacje. Uczniowie w ramach zajęć znajdowali ,wykorzystywali i przetwarzali informacje chemiczne, sprawnie korzystali z dostępnych źródeł wiedzy, potrafili zaplanować swoją pracę oraz twórczo rozwiązywać problemy.

Największą radość uczestnikom sprawiało jednak przygotowywanie i przeprowadzanie samodzielnych doświadczeń-wulkan, burza w szklance wody, wędrująca woda, galaktyka w słoiku, ciecz nienewtonowska, hodowla kryształów, chromatografia, kolorowy deszcz ,lawa lampa.

Na zajęciach przedstawiono prezentacje: ,,Z chemią na co dzień”, ,,Woda życiodajna substancja”, ,,Błyszczę przykładem oszczędzam wodę”, ,,Zanieczyszczenia wód”,,,22 marca Światowy Dzień Wody”. Rozwiązywano krzyżówki, rebusy i quizy chemiczne.

Zajęcia koła dały uczestnikom  możliwość rozwijania postaw badawczych, ciekawości otaczającym światem, zainteresowań wiedzą chemiczną .Uczestnicy wzbogacili zasób słownika o nowe pojęcia, poszerzyli wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, zrozumieli wszechobecność i znaczenie reakcji chemicznych w naszym najbliższym otoczeniu. Nabyli umiejętność wykonywania prostych doświadczeń. Zajęcia  sprawiały radość z możliwości samodzielnego eksperymentowania i działania. Rozwijały spostrzegawczość, twórczość i kreatywność. Uczniowie chętnie i aktywnie brali udział w zajęciach koła chemicznego.

A tak pracowaliśmy na zajęciach. Oto kilka fotek: