W dniu 4.12.2017r   w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym
w Starachowicach odbyła się konferencja szkoleniowa ,którą  poprowadziła
 dr Katarzyna Cynowska  z Kielc. Tematem  było:  „Rozwiązywanie problemów w procesie dojrzewania
– dzieci i młodzieży „

Konferencja skierowana była do rodziców ,opiekunów dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, nauczycieli i wychowawców . 
Przed wykładem i warsztatami odbyła się integracja  grup szkoleniowych  oraz analiza  ich potrzeb .   Na  zakończenie spotkania pracowano  w małych grupach z psychologiem ,w zależności od specyfiki poruszanych zagadnień oraz panelu tematycznego   . Głównym   celem spotkania  było uświadomienie rodziców dzieci z niepełnosprawnością  intelektualną o   trudnościach wieku dojrzewania.